2019. augusztus 21., szerda,  Sámuel és Hajna
 
 
   
 
2019. július 05.
Pályázati kiírás a Erkel Ferenc Művészeti Ösztöndíjra

Gyula Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által megalkotott, városi művészeti ösztöndíjról szóló 33/2018. (XI. 15.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés alapján pályázati felhívást teszek közzé az alábbiak szerint:

 

Az ösztöndíj odaítélésének feltételei:

 1. magyar állampolgárság, magyarországi adóazonosító jel és
 2. Gyula városában legalább 5 éve állandó lakóhely és
 3. 30. életévet be nem töltött életkor és
 4. középfokú művészeti oktatási intézményben művészeti tanulmányokat folytató tanuló, vagy államilag elismert felsőoktatási intézményben művészeti tanulmányokat folytató hallgató és
 5. a művészeti ág főtárgyát tekintve, csak jeles (5) eredmény.

 

Nem részesíthető ösztöndíjban az, aki Gyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 5.) önkormányzati rendelete alapján Bay Zoltán Tanulmányi Ösztöndíjban is részesült az adott tanévre.

 

Az ösztöndíj:

Az ösztöndíj egy teljes tanévre, azaz tíz hónapra (szeptembertől júniusig) szól, folyósítása – a szeptember és az október hónapot kivéve – havonta történik. A szeptemberi és az októberi ösztöndíjat egy összegben, november hónapban folyósítja az önkormányzat.

Az adott tanévre elnyert ösztöndíj csak adott tanévben folyósítható. Ha a pályázó tanulói vagy hallgatói jogviszonya szünetel vagy megszűnik, az ösztöndíj folyósítása megszűnik.

Az ösztöndíj összege havonta 25.000,- Ft.

Az ösztöndíj évente legfeljebb 4 személynek ítélhető oda.

 

A pályázat tartalmi elemei:

 1. a rendelet 1. melléklete szerinti pályázati adatlap;
 2. a pályázó lakcímét igazoló hatósági igazolvány pályázó által hitelesített másolata;
 3. a pályázó tanulói vagy hallgatói jogviszonyát igazoló dokumentum eredeti példánya;
 4. a pályázó - a pályázat benyújtásának időpontját megelőző két lezárt félévben elért - tanulmányi eredményét bemutató bizonyítvány – ennek hiányában más dokumentum – másolata, melyben a művészeti ág főtárgyát tekintve, csak jeles (5) eredmény, egyéb tantárgyakat illetően közepes (3) eredménynél rosszabb értékelés nem szerepelhet;
 5. a művészeti versenyeken elért helyezést igazoló oklevelek, illetve a szakmai elismeréseket igazoló dokumentumok pályázó által hitelesített másolata;
 6. 2.000-5.000 karakter terjedelemben egy rövid személyes bemutatkozás, mely tartalmazza a pályázó rövid önéletrajzát, az eddigi művészeti tevékenységének bemutatását, valamint a jövőbeli tervek felvázolását;
 7. írásos nyilatkozat arról, hogy amennyiben elnyeri az ösztöndíjat, úgy valamilyen – a képviselt művészeti ághoz tartozó formában – közreműködik Gyula város kulturális életében, mely történhet művészeti együttesekben történő aktív részvétellel, kiállításokon, bemutató előadásokon történő részvétellel;
 8. minimum egy szakmai ajánlás, támogatói javaslat, melyből megítélhető a pályázó szakmai munkássága;
 9. a rendelet 2. melléklete szerinti nyilatkozat zárt ülés tartásáról;
 10. a rendelet 3. melléklete szerinti adatkezelési nyilatkozat.

 

 

A pályázat benyújtása:

A pályázat személyesen, postán, illetve elektronikus úton – a kissb@gyula.hu és a pacadzisz@gyula.hu e-mail címeken egyaránt - nyújtható be a Gyulai Polgármesteri Hivatal Önkormányzati és Kulturális Osztályának címezve.

2019. július 05.
Pályázati kiírás a Bay Zoltán Tanulmányi Ösztöndíjra

Gyula Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által megalkotott, a városi tanulmányi ösztöndíjról szóló 1/2015. (II. 5.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése alapján pályázati felhívást teszek közzé az alábbiak szerint:

 

Az ösztöndíj odaítélésének feltételei:

 1. magyar állampolgárság és
 2. Gyula városában legalább 2 éve állandó lakóhely vagy Gyula közigazgatási területén működő középiskola 11., 12. vagy 13. osztályos tanulója és
 3. kimagasló tanulmányi eredmény elérése és
 4. 25. életévet be nem töltött életkor és
 5. középiskola 11., 12. vagy 13. osztályos tanulója vagy államilag elismert magyar felsőoktatási intézményben tanulmányokat folytató hallgató.

 

Kimagasló a tanulmányi eredmény, ha a tanuló vagy hallgató által benyújtott, tanulmányi eredményt tanusító bizonyítvány vagy dokumentum szerint a pályázat benyújtását közvetlenül megelőző két lezárt félév tanulmányi eredményének számtani átlaga

 1. középiskolában szerzett érdemjegyek alapján 4,7-5,00;
 1. felsőoktatási intézményben szerzett érdemjegyek alapján 4,00-5,00 és az előző két lezárt félévben legalább 55 kreditpontot teljesített.

 

Az ösztöndíj:

Az ösztöndíj egy teljes tanévre, azaz tíz hónapra (szeptembertől júniusig) szól, folyósítása – a szeptember és az október hónapot kivéve – havonta történik. A szeptemberi és az októberi ösztöndíjat egy összegben, október hónapban folyósítja az önkormányzat.

Az adott tanévre elnyert ösztöndíj csak adott tanévben folyósítható. Ha a pályázó tanulói vagy hallgatói jogviszonya szünetel vagy megszűnik, az ösztöndíj folyósítása megszűnik.

Az ösztöndíj összege havonta

 1. tanulónként 9.000,- Ft;
 2. hallgatónként 13.000 Ft;

Az ösztöndíj évente legfeljebb 10 középiskolás tanulónak, valamint felsőoktatási intézmény első éves hallgatójának és 10 főiskolai vagy egyetemi hallgatónak – kivéve első éves hallgatók - ítélhető oda azzal, hogy a középiskolás tanulókból legfeljebb 2 nem gyulai lakóhellyel rendelkező tanuló is lehet. A beadott pályázatok ismeretében és az adott évi költségvetési fedezet rendelkezésre állása esetén az Oktatási és Kulturális Bizottság a fenti keretszámok maximum 60 %-kal történő megemelésére és a megemelt keretszámok közötti átcsoportosításra tehet javaslatot a képviselő-testületnek.

Az ösztöndíj odaítélésének szempontja a pályázó által elért pontszám, amelyet a pályázati kiírás 1. mellékletében szereplő pontrendszer alapján kell megállapítani. Pontegyenlőség esetén kell részesíteni azt a diákot – az alábbi sorrend szerint -, aki

 1. a – város munkaerőpiaci szempontjai alapján prioritást élvező – alábbi szakok valamelyikén tanul: általános orvostudományi szak, tanárszak, tanító szak, gyógypedagógia szak, diplomás ápoló szak;
 1. a pontrendszer 4. kategóriájában magasabb pontszámot kapott;
 2. magasabb tanulmányi átlaggal rendelkezik.

 

A pályázat tartalmi elemei:

 1. a pályázati kiírás 2. melléklete szerinti pályázati adatlap;
 2. a pályázó lakcímét igazoló hatósági igazolvány másolata;
  1. a pályázó tanulói vagy hallgatói jogviszonyát igazoló dokumentum eredeti példánya;
  2. a pályázó tanulmányi eredményét tartalmazó bizonyítvány – ennek hiányában más dokumentum – másolata;
  3. nyelvvizsga bizonyítvány, illetve az azzal egyenértékű, két tanítási nyelvű gimnáziumban szerezett érettségi bizonyítvány másolata, amennyiben a pályázó rendelkezik nyelvvizsgával vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvánnyal;
  4. tanulmányi, művészeti és sportversenyeken elért helyezést igazoló oklevél másolata, amennyiben a pályázó az 1. mellékletben szereplő versenyek valamelyikén a pontrendszer szerint értékelendő eredményt ért el;
  5. az 1. mellékletben szereplő „Egyéb kategóriában” pontot érő eredmény, tevékenység igazolására, leírására szolgáló dokumentum;
  6. motivációs pályamunka 2.000-5.000 karakter terjedelemben, mely rövid személyes bemutatkozást, illetve a pályázat összefoglalását tartalmazza;
  7. a pályázati kiírás 3. melléklete szerinti nyilatkozat zárt ülés tartásáról;
  8. a pályázati kiírás 4. melléklete szerinti adatkezelési nyilatkozat.

 

A pályázat benyújtása:

A pályázat személyesen, postán, illetve elektronikus úton – a kissb@gyula.hu és a pacadzisz@gyula.hu e-mail címeken egyaránt - nyújtható be a Gyulai Polgármesteri Hivatal Önkormányzati és Kulturális Osztályának címezve.

A pályázat benyújtásának határideje 2019. szeptember 10. napja.

 

 

A pályázatok értékelése:

A pályázatokat az Oktatási és Kulturális Bizottság értékeli és rangsorolja, mely ülésen, üléseken a meghívott pályázók személyesen adják elő a pályázatukat. A bizottság előterjesztése alapján az ösztöndíj odaítéléséről a képviselő-testület dönt.

A pályázat formailag érvénytelen, ha annak valamely kötelező eleme hiányzik. A pályázat tartalma alapján érvénytelen, ha a pályázó nem felel meg a rendelet 2. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt, illetve a pályázati kiírás “Az ösztöndíj odaítélésének feltételei” címében szereplő követelményeknek.

A formailag és tartalma alapján érvénytelen, illetve a határidőn túl beérkezett pályázatokat az Oktatási és Kulturális Bizottság nem értékeli, hiánypótlásra egyszer van lehetőség, a határidő lejártát követő 5 napon belül.

 

 

 

Szerződéskötés:

Az ösztöndíjat elnyerőkkel az önkormányzat 2019. október 31. napjáig ünnepélyes keretek között megállapodást köt, amely tartalmazza a juttatások részletes feltételeit és elszámolásának rendjét, illetve az adatokban bekövetkező változás bejelentésének kötelezettségét is.

 

Az ösztöndíjjal kapcsolatos teljes szabályozást tartalmazó 1/2015. (II. 5.) önkormányzati rendelet a város hivatalos honlapján (www.gyula.hu) megtalálható.

 

Az ösztöndíjjal kapcsolatban keresse a közvetlen kapcsolattartót:

Kiss Bettina, szervezési ügyintéző

Telefon: 66/526-823

E-mail: kissb@gyula.hu

 

 

Gyula, 2019. július 3.

 

 

                                                                               Dr. Görgényi Ernő

                                                                 

2019. június 05.
FIGYELEM, FORGALMIREND-VÁLTOZÁS! (körforgalom III. ütem)

FIGYELEM, FORGALMIREND-VÁLTOZÁS!

Jelenleg is zajlanak az Eötvös utca–Béke sugárút–Árpád utcai körforgalom kivitelezési munkálatai, melyek forgalmirend-változással járnak. A kivitelezés három ütemben valósul meg.

A harmadik ütemben a teljes csomópont lezárásra kerül 2019. június 15-én 04.00 órától várhatóan augusztus 31-ig.

A csomópont a Béke sugárút felé a Bacsó Béla utcán és a Jókai Mór utcán, az Ajtóssy utca felé az Ady Endre utcán és a Jókai Mór utcán, az Árpád utca felé a 48-as utcán és a Kálvin utcán kerülhető ki. A Jókai Mór utca Béke sugárút és Ajtóssy utca közötti szakaszán mindkét oldalon tilos lesz megállni. A környék lakóit szórólapokkal is tájékoztattuk, a forgalmirend-változást közlekedési táblák jelzik a helyszínen.

A forgalmirend-változással kapcsolatos információk elérhetőek a környező intézményekben és a Városháza kapualjában kihelyezett térképeken.

A csomópont körforgalommá alakítása jelentősen növeli a közlekedés biztonságát, ugyanakkor csökkenti a várakozással töltött időt is. A környéken a közlekedésbiztonság kiemelt fontosságú, a csomópont közelében két általános iskola, két óvoda, művészeti iskola, gyermekorvosi rendelők, tornacsarnok és kulturális központ is található, ezek mellett a forgalmat a bíróság és a rendőrség közelsége is növeli.

A 129,5 millió forint összértékű beruházás 107,8 millió forint pályázati támogatással valósul meg. A munkálatok befejezésének tervezett időpontja 2019. augusztus 31.

Megértésüket, szíves türelmüket köszönjük!

2019. június 5.

Gyula Város Önkormányzata

2019. április 26.
FIGYELEM, FORGALMIREND-VÁLTOZÁS! (körforgalom II. ütem)

Jelenleg is zajlanak az Eötvös utca–Béke sugárút–Árpád utcai körforgalom kivitelezési munkálatai, melyek forgalmirend-változással járnak. A kivitelezés három ütemben valósul meg.

A második ütemben az Eötvös utca Béke sugárút felőli vége kerül lezárásra 2019. május 6-án 04.00 órától várhatóan június 17-ig.

A csomópont a Béke sugárút felé a Bacsó Béla utcán és a Jókai Mór utcán, az Ajtóssy utca felé pedig az Ady Endre utcán és a Jókai Mór utcán kerülhető ki. A fejlesztés második és harmadik ütemében a Jókai Mór utca Béke sugárút és Ajtóssy utca közötti szakaszán mindkét oldalon tilos megállni! A környék lakóit szórólapokkal is tájékoztattuk, a csomópontot érintő forgalmirend-változást közlekedési táblák jelzik.

A forgalmirend-változással kapcsolatos információk elérhetőek a környező intézményekben és a Városháza kapualjában kihelyezett térképeken.

A csomópont körforgalommá alakítása jelentősen növeli a közlekedés biztonságát, ugyanakkor csökkenti a várakozással töltött időt is. A környéken a közlekedésbiztonság kiemelt fontosságú, a csomópont közelében két általános iskola, két óvoda, művészeti iskola, gyermekorvosi rendelők, tornacsarnok és kulturális központ is található, ezek mellett a forgalmat a bíróság és a rendőrség közelsége is növeli.

A 129,5 millió forint összértékű beruházás 107,8 millió forint pályázati támogatással valósul meg. A munkálatok befejezésének tervezett időpontja 2019. augusztus 31.

Megértésüket, szíves türelmüket köszönjük!

2019. április 26.

Gyula Város Önkormányzata

2019. április 11.
FIGYELEM, FORGALMIREND-VÁLTOZÁS! (körforgalom I. ütem)

Hamarosan megkezdődnek az Eötvös utca–Béke sugárút–Árpád utcai körforgalom kivitelezési munkálatai, melyek forgalmirend-változással járnak. A kivitelezés három ütemben valósul meg.

Az első ütemben az Árpád utca Béke sugárút felőli vége kerül lezárásra 2019. április 16-án 04.00 órától várhatóan május 6-ig.

A csomópont a Béke sugárút felé a 48-as utcán és a Kálvin utcán kerülhető ki. A környék lakóit szórólapokkal is tájékoztattuk, a csomópontot érintő forgalmirend-változást közlekedési táblák jelzik.

A forgalmirend-változással kapcsolatos információk elérhetőek a környező intézményekben és a Városháza kapualjában kihelyezett térképeken.

A csomópont átalakításával kapcsolatban 2019. április 17-én (szerdán) 17.00 órakor dr. Görgényi Ernő polgármester lakossági fórumot tart a Városháza dísztermében.

A csomópont körforgalommá alakítása jelentősen növeli a közlekedés biztonságát, ugyanakkor csökkenti a várakozással töltött időt is. A környéken a közlekedésbiztonság kiemelt fontosságú, a csomópont közelében két általános iskola, két óvoda, művészeti iskola, gyermekorvosi rendelők, tornacsarnok és kulturális központ is található, ezek mellett a forgalmat a bíróság és a rendőrség közelsége is növeli.

A 129,5 millió forint összértékű beruházás 107,8 millió forint pályázati támogatással valósul meg. A munkálatok befejezésének tervezett időpontja 2019. augusztus 31.

Megértésüket, szíves türelmüket köszönjük!

2019. április 11.                              

                                                                    Gyula Város Önkormányzata

2019. április 17.
Ünnepi hulladékszállítási rend Gyulán

Tisztelt Ingatlanhasználók!

A DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. tisztelettel tájékoztatja Önöket, hogy a húsvéti ünnepekre és a munka ünnepére (május -1) való tekintettel a hulladékszállítás időpontjai Gyulán az alábbiak szerint változnak:

Április 23-án (kedd) szállítják el a cég munkatársai a zöldhulladékot április 19-e (hétfő) helyett a IV. körzetben.

Április 23-án (kedd) lesz elszállítva a kommunális (vegyes) hulladék április 19-e (péntek) helyett az V. körzetben.

Április 24-én (szerda) lesz elszállítva a kommunális (vegyes) hulladék az I. körzetben április 22-e (hétfő) helyett.

Május 2-án (csütörtök) szállítják el a cég munkatársai a kommunális (vegyes) hulladékot május 1-e (szerda) helyett a III. körzetben.

Május 8-án (szerda) lesz elszállítva a szelektív hulladék május 1-je (szerda helyett) a III. körzetben.

Kérjük, hogy a kukákat, minden esetben reggel 6 óráig szíveskedjen megfelelő állapotban az ingatlan elé kihelyezni!

A közszolgáltatással kapcsolatos részletes információk a www.dareh.hu oldalon érhetőek el.

Együttműködésüket ezúton is köszönjük!

 

                                      DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt.

2019. április 01.
MEGHÍVÓ LAKOSSÁGI FÓRUMRA

Gyula Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 257/2018. (XII.13.) számú határozatával elindította a Helyi Építési Szabályzat (a továbbiakban: HÉSZ) módosítását a Sarkadi úti külterületi tömb területére.

 

A Sarkadra vezető út mentén, a két Körös között épült fel az egyik „tanyasi iskola” épülete közel 100 éve. Az épület már az 1960-as évektől funkcióját veszette, majd szolgálati lakásként használták a rendszerváltásig. Negyed százada magántulajdonba került, de mégsem volt gazdája az épületnek. Az új tulajdonos a város külterületén egy igényes felújítást tervezett. A szabályozás kismértékű módosítására van szükség a felújítás és használat érdekében, melyet a képviselő-testület a módosítást elindító határozatával elfogadott.

 

A terület lehatárolása: Sarkadi út (0899 hrsz.), lokalizációs töltés (0870/13 hrsz.), dűlőút (0875/3 hrsz.), dűlőút (0895/3 hrsz.). A módosítás alá vont területet - jogszabály szerint – közterületekkel körülhatároltan kell kijelölni.

 

Fentiek alapján elkészíttettük a HÉSZ módosítás dokumentációját, melynek ismertetésére, a korábban meghirdetett Településfejlesztési Koncepcióval egyidejűleg

lakossági fórum keretében kerül sor, melyet

2019. április 9-én, kedden 17:00 órai kezdettel a

Városháza Kistermében tartunk.

Az érintett lakosság, civil és gazdálkodó szervezetek, érdekképviseleti szervek, egyházak (partnerek) a szabályozási terv módosításával kapcsolatban véleményt, észrevételt, javaslatot tehetnek a helyszínen vagy a lakossági fórumtól számított 8 napon belül (2019. április hó 17. napjáig) nyújthatnak be papír alapon a polgármesternek, a Gyula Város Önkormányzata 5700 Gyula, Petőfi tér 3., vagy elektronikus levélként a beres@gyula.hu e-mail címre.

 

Fentiekkel kapcsolatban várjuk aktív részvételüket a lakossági fórumon.

 

Gyula, 2019. március 25.

                                                                                          Dr. Görgényi Ernő

                                                                                               polgármester

2019. február 05.
Pályázati hirdetmény

Gyula Város Önkormányzata ötletpályázatot hirdet
GYULA VÁROS, KÖRÖS-PARTI „TERASZ” KÖRNYEZETRENDEZÉSI TERVEZÉSÉRE témában.

Az ötletpályázat tárgya: Gyula belváros Élővíz-csatorna menti „Vendéglátó-terasz”, a belvárosi Kapus-hídtól keletre, a csatorna északi oldalán lévő partszakasz.

 

Az ötletpályázat célja:

Gyula történelmi belvárosának központján folyik át a valamikori Ó-Fehér-Körös, ma Élővíz-csatorna. A folyón átvezető műemléki téglahíd mellett, a part északi oldalán épült 2006-ban az 1986-ban megtervezett vendéglátó terasz. Megépítése óta a környező vendéglátó létesítmények nem vették használatba. Állaga romlik, látványa elhanyagoltságot és gazdátlanságot sugall, az időközben felújított környezetéhez már nem illeszkedik.

A város szándéka, hogy az Élővíz-csatorna partján növelje a gyalogosforgalmat, és vonzóvá tegye mind a helyi polgárok, mind a turisták számára. Ezt a gyalogos útvonalként használatos területen, a Körös-parton meglévő természeti-, és épített környezeti értéke kiemelésével, fejlesztésével, a környezet minőségének emelésével, új attrakciók – oda illő új funkciók – létrehozásával lehetséges és szükséges elérni.

 

A kiíró tervpályázat útján keresi a legjobb tervmegoldást és ez alapján a legszínvonalasabb környezetrendezési változatot.

 

A pályázat jellege, formája::

A pályázat jellege:                                                                 NYÍLT

A pályázati eljárás formája:                                       ÁLTALÁNOS ELJÁRÁS

A pályázat:                                                                             TITKOS

 

A PÁLYÁZAT LEBONYOLÍTÁSÁNAK IDŐTÁBLÁZATA

 

a)         Pályázat meghirdetése, kiírás megküldésének kezdete: 2019. február 7.

b)         Kérdések beadásának határideje: 2019. március 7.

c)         Kérdésekre adott válaszok határideje: 2019. március 22.

d)         Pályaművek postára adásának határideje: 2019. május 23.

e)         Pályázat eredményének kihirdetése, a díjak átadása: 2019. június 14.

f)           Díjazásban nem részesült pályaművek visszaadása: 2019. július 15

 

A PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ BESZERZÉSÉNEK MÓDJA

 

A pályázathoz kapcsolódó dokumentumokat megküldjük a balogg@gyula.hu (tárgy: Gyula Körös-part ötletpályázat) e-mail címre küldött elektronikus levélben megadott elektronikus és posta címre.

 

Az ötletpályázaton való részvétel feltételei:

Az ötletpályázat résztvevője - pályázó – (azaz a pályamű szerzője) az a természetes személy lehet, aki a meghirdetett feladat elkészítésére vállalkozik, a jogszabályi- és a kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek elfogadja, és azokat teljesíti.

 

Az ötletpályázat részletes kiírása február 7-től lesz elérhető.

2018. május 14.
Allergia vizsgálat
2016. július 07.
Hirdetmény
 
 

boritek_ikon.pngGyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala
Székhely: 5700 Gyula, Petőfi tér 3.
Postacím: 5700 Gyula, Pf. 44.

telefon_ikon.png


Telefon: 06 66 526-800
Telefax: 06 66 526-819
E-mail: gyulaph@gyula.hu
Belföldi jogsegély, szakhatósági ügyek: tokajine@gyula.hu

 
 

 

logo_csemetehaz.jpg logo_megujulo_zoldkereszt.jpg logo_szivarvany.jpg logo_telepulesi_korny.jpg logo_osszekoto_kerekparut.jpg
nfh_logo_01.JPG

konferencia_fejlec_modositott_05.12..jpg
entente_florale_europe_logo3.PNG
Európai Virágos 
Városok
banner.jpg

banner-localcitizen.jpg   

Info_template_filled_banner.jpg

GIF_JOGpontok_ONK_150x300.gif

 

bursa_logo.png        town_twinning_logo.png 
EFI_logo_vegleges_300_110.png         almasy-banner-728x90-01-----.gif
         kicsi-logo_final_GB.jpg


Eszaki_Ipari_Park-_top_1_1_1_1yomdai.jpg    Inkubatorhaz-_top_1_1_2_16_bs1yomdai.jpg   Konyvtar-_top_3_2_1_16_bs1_201yomdai.jpg    Polgarmesteri_Hivatal-_top_3_2yomdai.jpg    Kornyezetvedelmi_infrastrukturyomdai.jpg   Tankerulet-_top_3_2_1_16_bs1_2yomdai.jpg

asp_palyazat.jpg    top_ovodak.jpg  korforgalom.jpg

 efop_1_5_2_16_2017_00021_c_fekyomdai.jpg   kozossegfejlesztes.jpg

 

dareh_banner.png

mak.jpg