2015. november 25., szerda,  Katalin és Katinka
 
 
   
 
2015. október 26.
Pályázati felhívás - építéshatósági ügyintéző munkakör betöltésére

Gyulai Polgármesteri Hivatal

                       

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Gyulai Polgármesteri Hivatal
Építéshatósági Osztály

építéshatósági ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5700 Gyula, Petőfi tér 3.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. melléklet 15. pont a) alpontja alapján építésügyi igazgatási feladatok

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Építéshatósági ügyek elsőfokú döntésre történő előkészítése, építéshatósági ellenőrzési feladatok elvégzése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) a Gyulai Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata és a Gyulai Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit megillető egyes juttatásokról és támogatásokról szóló 7/2015. (III. 30.) önkormányzati rendeletének rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Magyar állampolgárság,

§         Cselekvőképesség,

§         Büntetlen előélet,

§         Főiskola, egyetemi szintű építészmérnöki vagy építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) szakképzettség, főiskolai szintű magasépítő üzemmérnöki, építészmérnöki, építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) vagy városgazdasági üzemmérnöki (ezzel egyenértékű településmérnöki) szakképzettség vagy ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettség, vagy alapképzésben szerzett építész, épületszerkezeti konstruktőr vagy magasépítési szakirányán szerzett szakképzettség, mesterfokozatú képzésben szerzett tervező építészmérnöki, szerkezettervező építészmérnöki szakképzettség, osztatlan képzésben szerzett építész szakképzettség vagy ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettség.,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         építéshatósági területen szerzett gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

§         Alap szintű ÉTDR rendszer ismeret,

§         Alap szintű Tégla Kettő Integrált Építéshatósági Rendszer ismeret,

§         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

§         Közigazgatási alapvizsga és szakvizsga

§         Építésügyi vizsga (A, B, C témakörökből)

§         B kategóriás jogosítvány

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         Önéletrajz a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti adattartalommal

§         Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

§         Végzettséget és nyelvismeretet igazoló dokumentumok másolata

§         Motivációs levél

§         Nyilatkozat arról, hogy a pályázó a személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

§         Nyilatkozat arról, hogy a pályázó az előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítését vállalja

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. november 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kocsisné Zanócz Margit építéshatósági osztályvezető nyújt, a 66/526-872 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Gyulai Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (5700 Gyula, Petőfi tér 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 23-5/2015. , valamint a munkakör megnevezését: építéshatósági ügyintéző.

§         Személyesen: Dr. Csige Gábor jogi és humánpolitikai csoportvezető, Békés megye, 5700 Gyula, Petőfi tér 3. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

I. forduló: a pályázatok beérkezése. II. forduló: az I. forduló alapján kiválasztásra kerülő jelentkezők személyes meghallgatása. III. forduló (szükség esetén): a kiválasztást elősegítő tudásfelmérés a II. forduló alapján kiválasztásra kerülő jelentkezőknél.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. december 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Gyula város honlapja - www.gyula.hu - 2015. október 26.

§         Gyulai Hírlap Online - www.gyulaihirlap.hu - 2015. október 26.

§         Gyulai Hírlap hetilap - 2015. október 30.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.gyula.hu honlapon szerezhet. 

2014. május 13.
Entente Florale Europe 2014

kicsi-entente_florale_europe_logo3.PNG

 Európai Virágos Városok

 
 

boritek_ikon.pngGyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala
Székhely: 5700 Gyula, Petőfi tér 3.
Postacím: 5700 Gyula, Pf. 44.

telefon_ikon.png


Telefon: 06 66 526-800
Telefax: 06 66 526-819
E-mail: gyulaph@gyula.hu