2019. január 18., péntek,  Piroska
 
 
   
   
   
 

Aktuális

Meghívó lakossági fórumra
2018. február 05.

Gyula Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 231/2016.(IX.29.) számú határozatával elindította a Gyula Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 3/2004.(I.30.) önkormányzati rendeletének és szabályozási terv módosítását az Almássy Kálmánné tér 1635 hrsz. és a Kossuth tér 6177, 4268/1, 4244/4 hrsz. általá lehatárolt területekre vonatkozóan.

A máriafalvai városrész föterén álló valamikori kereskedelmi ingatlan új tulajdonosa megkereste az önkormányzatot fejlesztési szándékával. Az épületben kézműves sörfőzdét és vendéglátóhelyet kíván létrehozni. A ma már funkció nélkül álló épület övezeti besorolásának kismértékű módosítására van szükség a tervezett fejlesztések zökkenőmentes megvalósításához. A használati szándék a környezetre káros hatással nem jár.

A Kossuth téren álló emlematikus élelmiszerüzlet (Szupermarket) bővítését tervezi a tulajdonos. Az üzlet korábbi jogi lehetőségek alapján ún. úszótelken áll, vagyis a teljes telek területe beépített. Az élelmiszer eladóteret keleti irányba, a tömblakások irányába kívánják bővíteni. A telekalakítás és az építkezés lehetőségének érdekében szükséges a szabályozás módosítása. A tervezett fejelesztés a lakosság kiszolgálásának színvonalát javítja, többlet környezetterheléssel nem jár.

A szabályozási terv módosításának ismertetésére

lakossági fórum keretében kerül sor, melyet
2018. februát 14-én, szerdán 16:00 órai kezdettel a 
Városháza Kistermében tartunk.

Az érintett lakosság, civil és gazdálkodó szervezetek, érdekképviseleti szervek, egyházak (partnerek) a szabályozási terv módosításával kapcsolatban véleményt, észrevételt, javaslatot tehetnek a helyszínen vagy a lakossági fórumtól számított 15 napon belül nyújthatnak be papír alapon a polgármesternek, a Gyula Váris Önkormányzata 5700 Gyula, Petőfi tér 3., vagy elektronikus levélként a beres@gyula.hu e-mail címre.

A fentiekkel kapcsolatban várjuk aktív részvételüket a lakossági fórumon.

Gyula, 2018. február 5.

 
 

boritek_ikon.pngGyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala
Székhely: 5700 Gyula, Petőfi tér 3.
Postacím: 5700 Gyula, Pf. 44.

telefon_ikon.png


Telefon: 06 66 526-800
Telefax: 06 66 526-819
E-mail: gyulaph@gyula.hu
Belföldi jogsegély, szakhatósági ügyek: tokajine@gyula.hu