2019. május 21., kedd,  Konstantin
 
 
   
   
   
 

Aktuális

Tájékoztatás
2018. május 23.

Tájékoztatom, hogy a Központi Statisztikai Hivatal Gyula település egy részén kötelező adatszolgáltatáson alapuló mezőgazdasági adatfelvételt hajt végre, a korábbi
évek gyakorlata szerint. Az összeírók május 23-a és június 15-e között keresik fel háztartásokat.
A felvétel Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program (OSAP) szerinti nyilvántartási száma és neve:


2218 Egyéni gazdaságok júniusi összeírása, 2018


Az összeírási munkát a Központi Statisztikai Hivatal megbízásából igazolvánnyal ellátott kérdezőbiztosok végzik, az Önök településén név szerint: Szakadátiné Kurta Judit Erzsébet, Gále Csaba 

A válaszadásra kijelölteket véletlenszerűen választottuk ki, matematikai-statisztikai mintavételi módszerrel. A válaszadás a kijelölt háztartások számára kötelező, akik részvételükkel nagymértékben hozzájárulnak az agrárium jellemzőinek minél átfogóbb megismeréséhez.
Az adatfelvétel kizárólag statisztikai célból történik, és az adatok csak összesített formában
kerülneknyilvánosságra. Az egyedi adatokat bizalmasan kezeljük, azok mások számára nem hozzáférhetőek. Az adatgyűjtés során a statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvénynek,
valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvénynek megfelelően járunk el.A felvétel módszertanával és a kutatási eredményekkel kapcsolatosan a www.ksh.hu internetes oldal nyújt tájékoztatást.


Köszönjük együttműködésüket a felmérés sikeres végrehajtásában!


Budapest, 2018. május 22.
                                               Tisztelettel:
                                                         
                                                     Malakucziné Póka Mária s.k.
                                                              főosztályvezető

 

 
 

boritek_ikon.pngGyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala
Székhely: 5700 Gyula, Petőfi tér 3.
Postacím: 5700 Gyula, Pf. 44.

telefon_ikon.png


Telefon: 06 66 526-800
Telefax: 06 66 526-819
E-mail: gyulaph@gyula.hu
Belföldi jogsegély, szakhatósági ügyek: tokajine@gyula.hu