2019. február 19., kedd,  Zsuzsanna
 
 
   
   
   
 

Aktuális

Meghívó Képviselő-testületi ülésre 2018. június 28. (csütörtök) 9.00 óra
2018. június 22.

 

M E G H Í V Ó

 

Gyula Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

ülést tart,

amelyre Önt tisztelettel meghívom

 

Az ülés ideje: 2018. június 28. (csütörtök) 9.00 óra

Helye: a Városháza díszterme

 

Napirendi javaslat:

 

I. INTERPELLÁCIÓK, KÉRDÉSEK

II. TÁJÉKOZTATÓK

 

1.       A képviselő-testület legutóbbi ülése óta történt fontosabb eseményekről

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester                                                          

2.       Fontosabb jogszabályokról

Előadó: Becsyné dr. Szabó Márta címzetes főjegyző                                      

 

3.       Az önkormányzat pénzügyi helyzetéről

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester                                                          

 

4.       Tájékoztató a Gyulai Bűnmegelőzési Polgárőr Egyesület 2017-ben végzett munkájáról

Előadó: Gyulai Bűnmegelőzési Polgárőr Egyesület (Pintér Sándor elnök)

 

III. NAPIREND ELŐTTI BESZÁMOLÓK

 

1.       Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

2.       A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 Előadó: Becsyné dr. Szabó Márta címzetes főjegyző

 

IV. FŐ NAPIREND

 

1.       A Gyulai Rendőrkapitányság 2017. évi beszámolója

Előkészíti: Gyulai Rendőrkapitányság (Kolysza Zoltán r. alezredes, kapitányságvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

2.       A „Gyula Határrendészeti Kirendeltség” 2017. évi beszámolója

Előkészíti: Gyula Határrendészeti Kirendeltség (Wéber Csaba r. alezredes, kirendeltség-vezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

3.       Beszámoló a Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye 2017. évi tevékenységéről

Előkészíti: Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye (Kiss Szabolcs intézményvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

4.       Gyula Város Egyesített Óvodája 2017/18-as nevelési évről szóló beszámolója

Előkészíti: Gyula Város Egyesített Óvodája (dr. Becseiné Lock Gabriella intézményvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

5.       A Gyulai Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetője díjazásának módosításáról

Előkészíti: jogi és humánpolitikai csoport (dr. Boros Tamás csoportvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

6.       Gyula, Béke sugárúti vadgesztenye fasor állapota 

Előkészíti: Szászné dr. Várkonyi Adrienn főkertész

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

7.       A Helyi Építési Szabályzat módosításának elindítása a Henyei Miklós úti ipari területre

Előkészíti: Béres István főépítész

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

8.       Ivóvíz víziközmű rendszer vagyonkezelésére és üzemeltetésére vonatkozó szerződés módosítása

Előkészíti: mérnöki osztály (Molnár Csaba osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

9.       Bérlőkijelölési jog megváltása

Előkészíti: pénzügyi osztály (Lipták Judit osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

10.     A DAREH BÁZIS Nonprofit Zrt.-vel megkötött vagyonhasznosítási szerződés módosítása

Előkészíti: dr. Csige Gábor aljegyző

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

11.     A DAREH Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

Előkészíti: dr. Csige Gábor aljegyző

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

12.     A Békés Megyei Culinary Team Alapítvány támogatása                  

Előkészíti: önkormányzati és kulturális osztály (dr. Pacadzisz Oresztész osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

13.     A Gyulavári Általános Iskoláért Alapítvány támogatása

Előkészíti: önkormányzati és kulturális osztály (dr. Pacadzisz Oresztész osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

14.     Wlassits Nándor felajánlása

Előkészíti: önkormányzati és kulturális osztály (dr. Pacadzisz Oresztész osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

15.     Stéberl András szobor képzőművészeti pályázat kiírása

Előkészíti: Béres István főépítész

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

16.     Gyula Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának jóváhagyása

Előkészíti: dr. Csige Gábor aljegyző

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

17.     Rendelettervezet a reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról

Előkészíti: Béres István főépítész

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

18.     Rendelettervezet a 2018. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet módosításáról

Előkészíti: pénzügyi osztály (Lipták Judit osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

 Gyula, 2018. június 21.

 

                                                                                                   Dr. Görgényi Ernő

                                                                                                          polgármester

 
 

boritek_ikon.pngGyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala
Székhely: 5700 Gyula, Petőfi tér 3.
Postacím: 5700 Gyula, Pf. 44.

telefon_ikon.png


Telefon: 06 66 526-800
Telefax: 06 66 526-819
E-mail: gyulaph@gyula.hu
Belföldi jogsegély, szakhatósági ügyek: tokajine@gyula.hu