2018. augusztus 17., péntek,  Jácint
 
 
   
   
   
 

Aktuális

Pályázati felhívás
2018. augusztus 13.

Gyulai Polgármesteri Hivatal
a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése
alapján
pályázatot hirdet
Gyulai Polgármesteri Hivatal
Polgármesteri Kabinet
titkársági ügyintéző
munkakör betöltésére.


A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozott idejű tartósán távollévő helyettesítésére 2021.01.12. –ig tartó közszolgálati
jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Békés megye, 5700 Gyula, Petőfi tér 3.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm.
rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. melléklet 27. pont (Titkársági feladatkör).

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
A polgármester programjának szervezése és koordinálása, a polgármester
tevékenységével, programjával, városi eseményekkel összefüggő adminisztratív
feladatok ellátása, kapcsolattartás magánszemélyekkel, cégekkel, szervezetekkel és
egyesületekkel, protokoll feladatok ellátása, illetve a polgármesteri pénzügyi keret –
belső szabályzatoknak megfelelő – kezelése, naprakész nyilvántartása,
adatszolgáltatás.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők
jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Gyulai Polgármesteri Hivatal
Közszolgálati Szabályzata és a Gyulai Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit megillető
egyes juttatásokról és támogatásokról szóló 7/2015. (III. 30.) önkormányzati
rendeletének rendelkezései az irányadók. rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Magyar állampolgárság,
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
• Egyetem, főiskola (felsőoktatásban szerzett szakképzettség),
• Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Hasonló munkakörben szerzett, legalább 1-3 éves szakmai tapasztalat,
• Jó kapcsolatteremtő, szervező és kommunikációs készség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• Önéletrajz a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti
adattartalommal,
• Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (vagy arra
vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi
bizonyítványt kérelmezte),
• Végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratok másolata,
• Motivációs levél,
• A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes
adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez
hozzájárul,
• A pályázó nyilatkozata arról, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget
vállalja.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Boros Tamás jogi és
humánpolitikai csoportvezető nyújt, a 06-66-526-818 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Gyulai Polgármesteri Hivatal címére történő
megküldésével (5700 Gyula, Petőfi tér 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 27-1/2018. , valamint a
munkakör megnevezését: titkársági ügyintéző .
• Személyesen: dr. Boros Tamás jogi és humánpolitikai csoportvezető, Békés
megye, 5700 Gyula, Petőfi tér 3. I. emelet 36. számú iroda.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
I. forduló: a pályázatok beérkezése. II. forduló: az I. forduló alapján kiválasztásra kerülő
jelentkezők személyes meghallgatása.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. szeptember 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• Gyulai Hírlap hetilap
• Gyulai Hírlap online - www.gyulaihirlap.hu
• Gyula város honlapja - www.gyula.hu
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A munkáltató fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítja és a
munkakört nem tölti be.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:
A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás
a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak
tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 
 

boritek_ikon.pngGyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala
Székhely: 5700 Gyula, Petőfi tér 3.
Postacím: 5700 Gyula, Pf. 44.

telefon_ikon.png


Telefon: 06 66 526-800
Telefax: 06 66 526-819
E-mail: gyulaph@gyula.hu
Belföldi jogsegély, szakhatósági ügyek: tokajine@gyula.hu