2018. augusztus 17., péntek,  Jácint
 
 
   
   
   
 

Aktuális

Pályázati felhívás
2018. augusztus 13.

Mogyoróssy János Városi Könyvtár

 

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

 

Mogyoróssy János Városi Könyvtár Törökzugi fiókkönyvtára

 

fiókkönyvtáros

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

            határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

            Részmunkaidő, heti 10 órás

 

A munkavégzés helye:

            Békés megye, 5700 Gyula, Pósteleki út 30.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

            fiókkönyvtár önálló működtetése, olvasószolgálat

 

Illetmény és juttatások:

            Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

  • Középiskola/gimnázium, könyvtáros asszisztens vagy könyvtárkezelő,

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • Középiskola/gimnázium, könyvtáros,
  • könyvtári olvasószolgálati munka - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okirat másolata, erkölcsi bizonyítvány

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

            A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 30.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dézsi János nyújt, a +36306927365 -os telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 

  • Postai úton, a pályázatnak a Mogyoróssy János Városi Könyvtár címére történő megküldésével (5700 Gyula, Városház utca 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 43/2018 , valamint a munkakör megnevezését: fiókkönyvtáros.
  • Elektronikus úton Dézsi János részére a konyvtar@mail.mjk.hu E-mail címen keresztül
  • Személyesen: Dézsi János, Békés megye, 5700 Gyula, Városház utca 13. .

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 31.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  • Intézményi honlap - 2018. augusztus 13.
  • Gyulai Polgármesteri Hivatal honlapja - 2018. augusztus 13.
  • Gyulai Hírlap honlapja - 2018. augusztus 13.

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.mjvk.hu honlapon szerezhet.

 
 

boritek_ikon.pngGyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala
Székhely: 5700 Gyula, Petőfi tér 3.
Postacím: 5700 Gyula, Pf. 44.

telefon_ikon.png


Telefon: 06 66 526-800
Telefax: 06 66 526-819
E-mail: gyulaph@gyula.hu
Belföldi jogsegély, szakhatósági ügyek: tokajine@gyula.hu