2019. június 25., kedd,  Vilmos
 
 
   
   
   
 

Aktuális

MEGHÍVÓ LAKOSSÁGI FÓRUMRA
2018. október 02.

Gyula Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elindította Településszerkezeti Terv, valamint a Helyi Építési Szabályzat módosítását több területre vonatkozóan.

 

A szabályozási terv módosításának ismertetésére

 

lakossági fórum keretében kerül sor, melyet

2018. október 10-én, szerdán 17:00 órai kezdettel a

Városháza Dísztermében tartunk.

 

A Helyi Építési Szabályzat módosítás az alábbi területekre vonatkozik:

 

Paradicsom, Szarkaláb utca:

A paradicsomi városrészen, a Szarkaláb utcától délre, a lakótelep építésekor garázsépítési területet jelöltek ki. A cél a családiházas lakótömbök és az Erdő sor közötti területen közlekedési, gépjármű tároló építési lehetőség biztosítása. Kizárólag gépkocsitárolás lehetséges, más szolgáltató funkció, vagy egyéb nem oda illő tevékenység engedélyezése nem javasolt.

 

Part utca, Wellness Hotel Gyula tömbje:

Városunk egyik erős gazdasági ága a turizmus, ezen belül a szállás-szolgáltatás. A növekvő fizetőképes igények, források lehetővé és szükségessé teszik a szállodai kapacitások bővítését. A kérelmező Wellness Hotel Gyula tulajdonosai a szállodától délre, a Bethlen Gábor utcában ingatlanokat vásároltak, szállodai szobákat és szolgáltató helyiségeket magába foglaló épületszárny megvalósítása érdekében.

 

Blanár utca tömbje:

A Blanár-, Jókai-, Stéberl-, és Bodoky utcák által határolt tömbben a meglévő épület tömegek teljes hasznosítás érdekében szükséges módosítani a szintterület mutató mértékét.

 

Ajtósfalva Dürer parkerdő tömbje:

A kérelem alapján a magántulajdonú és önkormányzati tulajdonú ingatlanok telekhatár-rendezésével, a tervezett feltáró-út más nyomvonalon való vezetésével mindkét fél hasznosítható területhez juthat. A tervezett út megvalósítása nem érinti előnytelenül a tömb belsejében lévő ingatlanok megközelíthetőségét, hasznosíthatóságát. A kezdeményezett módosítás időben elérhetővé teszi a közterület-alakítás, illetve a magáningatlan hasznosításának lehetőségét.

 

Németváros, a Máriás-ház:

Az 1801-es tűzvészt is átélt legrégebbi németvárosi lakóház ma már önkormányzati tulajdon. A Német Nemzetiségi Önkormányzat jelenlegi romos állapotában is gyakran használja. A főépület és a melléképület között lehetséges és szükséges egy, a közösségi eseményeket kiszolgáló új épületrész megtervezése és megvalósítása. E fejlesztés meghaladja az övezeti előírás beépítési mértékét, ezért szükséges a szabályozási elemek módosítása.

 

Paradicsomi beépítetlen lakótömbök:

A jelenlegi szabályozás a családi házas tömbök és a lakótelepi tömbök közé magasabb, intenzívebb beépítésű átmenetet biztosító előírásokat tartalmaz. A tömbök részben önkormányzati, részben magántulajdonban vannak. A piaci kereslet nem igazolja és nem teszi lehetővé az intenzív társasházi beépítést. Az elvárásoknak megfelelően szükséges az utcaszélességek felülvizsgálata és a beépítési feltételek módosítása.

 

Laktanya utcai lakótömb:

A tömb egyes lakótelkein ma már vállalkozási tevékenység is folyik, mégis alapvetően a lakófunkció dominál. Ennek megfelelően a lakótelkek védelme érdekében szükséges az övezeti besorolás, illetve azok paramétereinek módosítása. Javasoljuk telkes kertvárosi lakóterület kialakítását.

 

Kossuth téri gimnáziumok tömbje:

A mindennapos testnevelés biztosítása érdekében, más kapcsolódó fejlesztésekkel együtt a Karácsonyi János gimnázium fejlesztési tervet nyújtott be. A fenntartó püspökséggel tárgyalva mindkét gimnázium számára jobb helyzetet teremtő fejlesztés lehetőségét kell megvalósítani.

A beépítés közös előnyökkel járó kialakításához részben szükséges az övezeti szabályok felülvizsgálata, módosítása.

 

Az érintett lakosság, civil és gazdálkodó szervezetek, érdekképviseleti szervek, egyházak (partnerek) a szabályozási terv módosításával kapcsolatban véleményt, észrevételt, javaslatot tehetnek a helyszínen vagy a lakossági fórumtól számított 8 napon belül, 2018. október 19. (péntek) napjáig, nyújthatnak be papír alapon a polgármesternek, a Gyula Város Önkormányzata 5700 Gyula, Petőfi tér 3., vagy elektronikus levélként a beres@gyula.hu e-mail címre.

 

Fentiekkel kapcsolatban várjuk aktív részvételüket a lakossági fórumon.

 

Gyula, 2018. október 1.

                                                                                          Dr. Görgényi Ernő

                                                                                               polgármester

 
 

boritek_ikon.pngGyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala
Székhely: 5700 Gyula, Petőfi tér 3.
Postacím: 5700 Gyula, Pf. 44.

telefon_ikon.png


Telefon: 06 66 526-800
Telefax: 06 66 526-819
E-mail: gyulaph@gyula.hu
Belföldi jogsegély, szakhatósági ügyek: tokajine@gyula.hu