2019. március 20., szerda,  Klaudia
 
 
   
   
   
 

Aktuális

Meghívó lakossági fórumra
2018. október 16.

MEGHÍVÓ LAKOSSÁGI FÓRUMRA

 

Gyula Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elindította Településszerkezeti Terv, valamint a Helyi Építési Szabályzat módosítását több területre vonatkozóan.

 

A szabályozási terv módosításának ismertetésére

 

lakossági fórum keretében kerül sor, melyet

2018. október 24-én, szerdán 17:00 órai kezdettel a

Városháza Kis Tanácskozótermében tartunk.

 

A Helyi Építési Szabályzat módosítás az alábbi területekre vonatkozik:

 

Nyugati városkapu tömbje:

A létesítményt az új tulajdonos átalakította egészségügyi intézménnyé. A tulajdonos további egészségügyi létesítmények megvalósítását tervezi a szomszédos ingatlanok bevonásával. A hatályos szabályozás ezt nem teszi lehetővé, ezért szükséges a szabályozási terv módosítása.

 

Szent István úti tömb belső:

A Szent István út, Mágocsi-, Rákóczi utcák által határolt terület belsejében lévő épületekben megváltoztak a tevékenységek (Profi, stb.). A szabályozás elemeit módosítani szükséges, a meglévő és fejlődő tevékenységek lehetőségeinek biztosítása érdekében

 

Csabai úti tömb:

A valamikori útszéli szatócsbolt és kocsma épülete mögötti területen épült meg egy gumijavító műhely. A kérelmező új tulajdonos az épületben és mögötte lakatos üzemi telephelyet alakított ki (a meglévő épület rendeltetés-változása lehetséges). A bővítési szándék biztosítására kérte a terület átminősítését, a jelenlegi „Má”, mezőgazdasági általános övezetből ipari területté.

 

Kálvária tömbje:

Az egyik ingatlan tulajdonosa a 44-es elkerülőút és a Kétegyházi út csomópontjától délre, az építőanyag-kereskedés melletti telken lakik és gazdálkodik. A meglévő épületeken kívül további gépszínt és gazdasági építményeket kíván építeni a telkén, melyet a jelenlegi jogértelmezés alapján nem tehet meg. A terület beépítettsége és a környezet megengedi az építési szándék támogatását, ezért támogatható a szabályozás módosítása.

 

Henyei Miklós úti ipari terület tömbje:

A város és a gazdasági társaság közös érdeke, hogy a környezetet nem zavaró építési beruházás eredményeként újabb korszerű termelő műhely valósuljon meg. A beépítési paraméterek felülvizsgálatával és szükség szerinti módosításával biztosítható, hogy az országos jogszabályi keretek között maradva, a város teret adjon a munkahely megtartó-teremtő fejlesztéseknek.

 

 

Védőtávolságon belüli építmény, épület elhelyezésének szabályozása:

A Helyi Építési Szabályzat tartalmaz, jellemzően az országos közutak, helyi közutak, vasúti pályák nyomvonalai mentén védőtávolságokat. E védőtávolságon belül a HÉSZ fogalmazása szerint építményt elhelyezni nem lehet. E kikötés megfogalmazása óta változott az építmény szó fogalom meghatározása, mely ma már kizárja a föld felett, vagy föld alatt elhelyezett nyomvonalas létesítmények engedélyezését, megvalósítását. Ezek elektromos és egyéb közmű vezetékek, és tartozékaik, oszlopok, szekrények, egyéb műtárgyak. E létesítmények megakadályozása nem cél, a védőtávolságon belül is megvalósíthatók. A védőtávolságon belüli területeken az épületek létesítésének kizárása biztosítja a szabad területeket és védi a városképet, például a külterületi beépítésre nem szánt területeken. A Helyi Építési Szabályzatot tartalmazó önkormányzati rendeletben a közutak és vasutak menti védőtávolságon belül lehetővé tesszük az építmények (vonalas műszaki infrastruktúra, elektromos vezeték, távközlés, energia- és vízvezetékek, tartóoszlopok, trafóállomások, szivattyúk) elhelyezését. Továbbra is vonatkozik a védőtávolságon belüli tilalom az épületek elhelyezésére.

 

Az érintett lakosság, civil és gazdálkodó szervezetek, érdekképviseleti szervek, egyházak (partnerek) a szabályozási terv módosításával kapcsolatban véleményt, észrevételt, javaslatot tehetnek a helyszínen vagy a lakossági fórumtól számított 8 napon belül, 2018. november 5. (hétfő) napjáig, nyújthatnak be papír alapon a polgármesternek, a Gyula Város Önkormányzata 5700 Gyula, Petőfi tér 3., vagy elektronikus levélként a beres@gyula.hu e-mail címre.

 

Fentiekkel kapcsolatban várjuk aktív részvételüket a lakossági fórumon.

 

Gyula, 2018. október 16.

                                                                                          Dr. Görgényi Ernő

                                                                                               polgármester

 
 

boritek_ikon.pngGyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala
Székhely: 5700 Gyula, Petőfi tér 3.
Postacím: 5700 Gyula, Pf. 44.

telefon_ikon.png


Telefon: 06 66 526-800
Telefax: 06 66 526-819
E-mail: gyulaph@gyula.hu
Belföldi jogsegély, szakhatósági ügyek: tokajine@gyula.hu