2019. március 20., szerda,  Klaudia
 
 
   
   
   
 

Aktuális

MEGHÍVÓ LAKOSSÁGI FÓRUMRA
2018. november 10.

Gyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 24/2017. (IX. 29.) rendelete (továbbiakban: Rendelet) alapján tájékoztatom a lakosságot, hogy Gyula város közigazgatási területére vonatkozóan településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet készül. Ezen településrendezési eszközök megalkotását a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény írja elő.

 

Az előkészítés következő lépéseként

 

lakossági fórum keretében kerül sor, melyet

2018. november 19-én, hétfőn 17:00 órai kezdettel a

Városháza Kistermében tartunk.

 

A Településképi Arculati Kézikönyv (TAK):

A kézikönyv olyan szemléletformáló dokumentum, amelyben – a városképi követelmények megalapozása érdekében – meg kell határozni a városkaraktert meghatározó városképi jellemzőket. Ezen kívül tartalma kiterjed a környezet minőségi formálására vonatkozó javaslatokra és a településképhez illeszkedő építészeti elemekre is, kerítések, előkertek, közterület kialakításokra.

 

A Településképi rendelet:

A településképi rendelet az arculati kézikönyv alapján készül el. Biztosítja a városkép védelmét a városképi követelmények meghatározásával, lehetőség szerint önkormányzati támogatási és ösztönző rendszer kialakításával, illetve településkép-érvényesítési eszközök alkalmazásával.

 

A településképi arculati kézikönyv és rendelet előkészítése és elkészítése széleskörű társadalmi bevonással és a nyilvánosság biztosításával történik.

 

Gyula Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 16/2018. (I.25.) számú határozatával a naperőmű telepítési beruházásokkal érintett területeket kiemelt fejlesztési területnek nyilvánította, melynek értelmében az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) kormányrendelet 32. § (6) bekezdése c) pontja szerinti tárgyalásos eljárással elindította Gyula Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 3/2004. (I.30.) önkormányzati rendelet módosítását annak érdekében, hogy a tervezett fejlesztési beruházások megvalósulhassanak.

 

Az érintett lakosság, civil és gazdálkodó szervezetek, érdekképviseleti szervek, egyházak (partnerek) a szabályozási terv módosításával kapcsolatban véleményt, észrevételt, javaslatot tehetnek a helyszínen vagy a lakossági fórumtól számított 8 napon belül, 2018. november 27. (kedd) napjáig nyújthatnak be papír alapon a polgármesternek, a Gyula Város Önkormányzata 5700 Gyula, Petőfi tér 3., vagy elektronikus levélként a beres@gyula.hu e-mail címre.

 

Fentiekkel kapcsolatban várjuk aktív részvételüket a lakossági fórumon.

 

Gyula, 2018. november 10.

                                                                                          Dr. Görgényi Ernő

                                                                                               polgármester


 
 

boritek_ikon.pngGyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala
Székhely: 5700 Gyula, Petőfi tér 3.
Postacím: 5700 Gyula, Pf. 44.

telefon_ikon.png


Telefon: 06 66 526-800
Telefax: 06 66 526-819
E-mail: gyulaph@gyula.hu
Belföldi jogsegély, szakhatósági ügyek: tokajine@gyula.hu