2019. április 19., péntek,  Emma
 
 
   
   
   
 

Aktuális

Gyula, Szent István utcai 3654, 3655, 3656, 3657, 3660, 3665, 3668, 3681, 3682, 3683 hrsz. határozata
2019. április 05.

Gyula Város Jegyzője, mint építésügyi hatósági feladatokat ellátó általános építésügyi
hatóság az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
(a továbbiakban: Ákr.) 88. §-a alapján jelen hirdetmény útján közli néhai Kelemen Károly
ügyfél ismeretlen jogutódjával, - tekintettel arra, hogy a kézbesítés egyéb elháríthatatlan
akadályba ütközik, vagy annak megkísérlése már előre is eredménytelennek mutatkozik,
hogy a Gyula, Szent István utcai 3654, 3655, 3656, 3657, 3660, 3665, 3668, 3681,
3682,
3683 hrsz-ú ingatlanokat érintően címkezelési eljárás indult, de az erről szóló
értesítés kézbesítése akadályba ütközik, ezért az ügyfél vagy képviselője az értesítést a
hatóságnál átveheti.

-eljáró hatóság megnevezése: Gyula Város Jegyzője
-az ügy száma: III. 343/2019.
-az ügy tárgya: Címkezelés hivatalból
-az ügyfél neve: nem ismert
 (néhai Kelemen Károly ismeretlen jogutódja)
-az ügyfél utolsó ismert lakcíme: nem ismert
 (néhai Kelemen Károly utolsó lakvíme: 5700 Gyula, Szép utca 8.)
-a hirdetmény kifüggesztésének napja: 2019. éprilis 5.
-a kifüggesztés időtartama: 15 nap
-a hirdetmény levételének, így a döntés közlésének napja: 2019. április 22.

A teljes hirdetmény elolvasható illetve letölthető az alábbi mellékleten.

 
 

boritek_ikon.pngGyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala
Székhely: 5700 Gyula, Petőfi tér 3.
Postacím: 5700 Gyula, Pf. 44.

telefon_ikon.png


Telefon: 06 66 526-800
Telefax: 06 66 526-819
E-mail: gyulaph@gyula.hu
Belföldi jogsegély, szakhatósági ügyek: tokajine@gyula.hu