2019. május 20., hétfő,  Bernát és Felícia
 
 
   
   
   
 

Aktuális

Gyula, Part utca 27. szám alatti 2873 hrsz.
2019. május 10.

Gyula Város Jegyzője, mint építésügyi hatósági feladatokat ellátó általános építésügyi
hatóság, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a
továbbiakban: Ákr.) 88. §-a alapján jelen hirdetmény útján közli Csizmadia Zoltán
ügyféllel, 
– tekintettel arra, hogy ismeretlen helyen tartózkodik (a postai küldemény
„címzett ismeretlen” megjegyzéssel érkezett vissza), hogy az 5700 Gyula, Part utca
27. szám alatti 
2873 hrsz-ú ingatlant érintően döntést hozott, de annak kézbesítése
akadályba ütközött, ezért az ügyfél vagy képviselője a döntést a hatóságnál átveheti.

- eljáró hatóság megnevezése: Gyula Város Jegyzője
- az ügy száma: III. 377/2019.
- az ügy tárgya: gépjármű tároló építése
- az ügyfél neve és utolsó ismert lakcíme: Csizmadia Zoltán
   (5700 Gyula, Part utca 27.)

- a hirdetmény kifüggesztésének napja: 2019. május 10.
- a kifüggesztés időtartama: 15 nap
- a hirdetmény levételének, így a döntés közlésének napja
  (a hirdetmény kifüggesztését 
követő tizenötödik nap): 2019. május 27.

A teljes hirdetmény elolvasható illetve letölthető az alábbi mellékleten.

 
 

boritek_ikon.pngGyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala
Székhely: 5700 Gyula, Petőfi tér 3.
Postacím: 5700 Gyula, Pf. 44.

telefon_ikon.png


Telefon: 06 66 526-800
Telefax: 06 66 526-819
E-mail: gyulaph@gyula.hu
Belföldi jogsegély, szakhatósági ügyek: tokajine@gyula.hu