2019. október 16., szerda,  Gál
 
 
   
   
   
 

Aktuális

Gyula, Külterület 0556/5 hrsz határozata
2019. október 04.

Gyula Város Jegyzője, mint építésügyi hatósági feladatokat ellátó általános építésügyi hatóság, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 88. §-a alapján jelen hirdetmény útján közli néhai Domokos Lajos ügyfél ismeretlen jogutódjával, – tekintettel arra, hogy a kézbesítés megkísérlése már előre is eredménytelennek mutatkozik, – hogy a Gyula, Külterület 0556/5 hrsz-ú ingatlant érintően döntést hozott, de annak kézbesítése akadályba ütközik, ezért az ügyfél vagy képviselője a döntést a hatóságnál átveheti.

 

- eljáró hatóság megnevezése: Gyula Város Jegyzője

- az ügy száma: III. 489/2019.

- az ügy tárgya: állattartó telepi istállók átalakítása, felújítása
  és korszerűsítése

- az ügyfél neve és utolsó ismert lakcíme: nem ismert, néhai Domokos
  Lajos jogutódja (néhai Domokos Lajos utolsó lakcíme: Újkígyós,
  Kossuth utca 96/1., született: 1926., anyja neve: Bacsa Matild).

- a hirdetmény kifüggesztésének napja: 2019. október 4.

- a kifüggesztés időtartama: 15 nap

- a hirdetmény levételének, így a döntés közlésének napja
  (a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik nap): 2019. október 19.

A teljes hirdetmény elolvasható illetve letölthető az alábbi mellékleten.

 
 

boritek_ikon.pngGyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala
Székhely: 5700 Gyula, Petőfi tér 3.
Postacím: 5700 Gyula, Pf. 44.

telefon_ikon.png


Telefon: 06 66 526-800
Telefax: 06 66 526-819
E-mail: gyulaph@gyula.hu
Belföldi jogsegély, szakhatósági ügyek: tokajine@gyula.hu