2019. november 15., péntek,  Albert és Lipót
 
 
   
   
   
 

Aktuális

Gyula, Borz utca 22. szám alatti 6985 hrsz határozata
2019. november 08.

Gyula Város Jegyzője, mint építésügyi hatósági feladatokat ellátó általános építésügyi hatóság, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 88. §-a alapján jelen hirdetmény útján közli Bordás Lilla ügyféllel, – tekintettel arra, hogy a kézbesítés egyéb elháríthatatlan akadályba ütközik, , hogy az 5700 Gyula, Borz utca 22. szám alatti 6985 hrsz-ú ingatlant érintően III. 658-4/2019. számon döntést hozott, de annak kézbesítése akadályba ütközött, ezért az ügyfél vagy képviselője a döntést a hatóságnál átveheti.

 

- eljáró hatóság megnevezése: Gyula Város Jegyzője

- az ügy száma: III. 658/2019.

- az ügy tárgya: üdülőépület fennmaradása

- az ügyfél neve és utolsó ismert lakcíme (székhelye): Bordás Lilla USA,
  27614 North Carolina, Raleigh, Honeychurch street 12426.

- a hirdetmény kifüggesztésének napja: 2019. november 8.

- a kifüggesztés időtartama: 15 nap

- a hirdetmény levételének, így a döntés közlésének napja
  (a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik nap): 2019. november 23.

A teljes hirdetmény elolvasható illetve letölthető az alábbi mellékleten.

 
 

boritek_ikon.pngGyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala
Székhely: 5700 Gyula, Petőfi tér 3.
Postacím: 5700 Gyula, Pf. 44.

telefon_ikon.png


Telefon: 06 66 526-800
Telefax: 06 66 526-819
E-mail: gyulaph@gyula.hu
Belföldi jogsegély, szakhatósági ügyek: tokajine@gyula.hu