2020. július 2., csütörtök,  Ottó
 
 
   
   
   
 

Aktuális

Gyula, Damjanich utca 4. és 4/A szám alatti 4382 és 4383 hrsz határozata
2019. december 04.

Gyula Város Jegyzője, mint építésügyi hatósági feladatokat ellátó általános építésügyi hatóság, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 88. §-a alapján, jelen hirdetmény útján közli néhai Pálinkás Lajosné született Máté Katalin ügyfél ismeretlen jogutódjával, – tekintettel arra, hogy a kézbesítés megkísérlése már előre is eredménytelennek mutatkozik, - hogy az 5700 Gyula, Damjanich utca 4. és 4/A szám alatti 4382 és 4383 hrsz.-ú ingatlanokat érintően III. 645-20/2019. számon döntést hozott, de annak kézbesítése akadályba ütközik, ezért az ügyfél vagy képviselője a döntést a hatóságnál átveheti.

- eljáró hatóság megnevezése: Gyula Város Jegyzője
- az ügy száma: III. 645/2019.
- az ügy tárgya: Bontási engedélyezési eljárás, lakóépületek bontása
- az ügyfél neve és utolsó ismert lakcíme: Pálinkás Lajosné,
  5700 Gyula, Kertész utca 23.
- a hirdetmény kifüggesztésének napja: 2019. december 4.
- a kifüggesztés időtartama: 15 nap
- a hirdetmény levételének, így a döntés közlésének napja
 (a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik nap): 2019. december 19.

A teljes hirdetmény elolvasható illetve letölthető az alábbi mellékleten.

 
 

boritek_ikon.pngGyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala
Székhely: 5700 Gyula, Petőfi tér 3.
Postacím: 5700 Gyula, Pf. 44.

telefon_ikon.png


Telefon: 06 66 526-800
Telefax: 06 66 526-819
E-mail: gyulaph@gyula.hu
Belföldi jogsegély, szakhatósági ügyek: tokajine@gyula.hu