2020. augusztus 9., vasárnap,  Emőd
 
 
   
   
   
 

Aktuális

MEGHÍVÓ LAKOSSÁGI FÓRUMRA
2019. december 19.

Gyula Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 24/2019. (VIII. 29.) számú határozatával elindította a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona (5700 Gyula, Vértanúk útja 1. a továbbiakban: Idősek Otthona) az intézmény területére vonatkozóan a Helyi Építési Szabályzat módosítását. Az ingatlan Honvéd utca felőli szabad, beépítetlen területének beépítését tervezi a fenntartó. Az intézmény korszerűsítése nem jár környezeti terhelés növekedéssel, az épület tömegének bővítése illeszkedni fog a városképbe.

 

A terület lehatárolása:

-Vértanúk útja (4266/2 hrsz.), Kossuth tér (6177 hrsz.), Bajza utca (4218 hrsz.),
 Október 6. tér (4190/1 hrsz.), Honvéd utca (4207 hrsz.)

 

Gyula Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 16/2019. (I. 31.) valamint 152/2019. (V. 30.) számú határozataival elindította a Helyi Építési Szabályzat módosítását naperőművek telepítésével kapcsolatosan. Az energiaellátás biztosítása érdekében történő megújuló energia előállítása nagy támogatást élvez. Ebbe a körbe tartozik a fotovoltatikus villamos energia előállítása is. A szabályozás módosításának célja, hogy a lehatárolással érintett területeken naperőművek létesülhessenek.

 

A területek lehatárolása:

-Eleki úti tömb: 0161 (csatorna), 0162/3 (csatorna), 0162/2 (csatorna),
  0162/1 (csatorna), 0167 (csatorna), 0164/1 (dűlőút), 0164/3 (dűlőút).

-Kétegyházi úti tömb: 0281/65 (dűlőút), 0282 (csatorna), 0281/95 (dűlőút),
 0281/96 (dűlőút), 0242 (Kétegyházi út), 0255 (dűlőút)

-Dénesmajori tömb: Keszi utca (10749 hrsz.), Határőr utca (10750 hrsz.),
 csatorna (10730 hrsz.), Apród utca (10731/8 hrsz).

 

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 32. § (6) bekezdés c) pontja szerint a képviselő-testület kiemelt fejlesztési területté nyilvánította a területeket, mely alapján tárgyalásos eljárással lehet lefolytatni a szabályozások módosítását.

A módosítások bemutatására

 

lakossági fórum keretében kerül sor, melyet

2020. január 8-án, szerdán 16:00 órai kezdettel a

Városháza Kistermében tartunk.

 

Az érintett lakosság, civil és gazdálkodó szervezetek, érdekképviseleti szervek, egyházak (partnerek) a szabályozási terv módosításával kapcsolatban véleményt, észrevételt, javaslatot tehetnek a helyszínen vagy a lakossági fórumtól számított 8 napon belül (2020. január. hó 17. napjáig) nyújthatnak be papír alapon a polgármesternek, a Gyula Város Önkormányzata 5700 Gyula, Petőfi tér 3., vagy elektronikus levélként a beres@gyula.hu e-mail címre.

 

Fentiekkel kapcsolatban várjuk aktív részvételüket a lakossági fórumon.

 

Gyula, 2019. december 18.

                                                                                           Dr. Görgényi Ernő

                                                                                               polgármester

 
 

boritek_ikon.pngGyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala
Székhely: 5700 Gyula, Petőfi tér 3.
Postacím: 5700 Gyula, Pf. 44.

telefon_ikon.png


Telefon: 06 66 526-800
Telefax: 06 66 526-819
E-mail: gyulaph@gyula.hu
Belföldi jogsegély, szakhatósági ügyek: tokajine@gyula.hu