2020. január 24., péntek,  Timót
 
 
   
   
   
 

Aktuális

Tájékoztatás a köztéri művészeti alkotások és emléktáblák elhelyezésének rendjéről
2019. december 23.

Gyula Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotta a köztéri művészeti alkotások és emléktáblák elhelyezésének rendjéről szóló 46/2019. (XII. 13.) önkormányzati rendeletet (a továbbiakban: Rendelet), amely 2020. január 1. napján lép hatályba.

A Rendelet hatálya kiterjed Gyula város közterületein, az Önkormányzat tulajdonában álló épületeken, illetve épületekben, valamint a nem önkormányzati tulajdonú épületek közterületről látható részein elhelyezni, felállítani kívánt művészeti alkotásokkal és emléktáblákkal kapcsolatos eljárásra.

Művészeti alkotás és emléktábla elhelyezését kezdeményezheti az Önkormányzat, más jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, illetve természetes személy.

Emléktáblát Gyula város közössége, Békés megye közössége, a magyar nemzet közössége számára maradandó értéket létrehozó személy, csoport számára, valamint történelmi esemény emlékére lehet állítani, elhelyezni.

Amennyiben az elhelyezés, áthelyezés, lebontás közterületen vagy önkormányzati tulajdonú épületen vagy épületben történik, Gyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének engedélyezési hatásköre, nem önkormányzati tulajdonú épület közterületről látható részén történő elhelyezés esetén, véleményezési hatásköre van.

A kérelemhez művészeti alkotás esetében az alábbiakat szükséges csatolni:

 • helyszínrajzot,
 • környezetrendezési tervet legalább az alkotás 20 m-es sugarú környezetére vonatkozóan,
 • a környezet fotódokumentációját,
 • a művészeti alkotás modelljét, fotómontázsát,
 • műszaki leírást, mely kiterjed az elhelyezés műszaki megoldására, az alkotás esztétikai mondanivalójának megfogalmazására, az ábrázolt mű eszmei megfontolására (személy esetében részletes életrajzra és a tevékenység mértékadó megfogalmazására), a költségekre,
 • a nyilatkozatot a költségek finanszírozásáról, a forrás biztosításáról,
 • az érintett ingatlan tulajdonosának hozzájáruló nyilatkozatát,
 • a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. szakvéleményét az alkotás művészeti értékére vonatkozóan (melynek költségét a kérelmező viseli).

A kérelemhez emléktábla esetén az alábbiakat kell csatolni:

 • helyszínrajzot,
 • a környezet fotódokumentációját,
 • épület homlokzaton, köztéri tárgyon történő elhelyezés esetén az elhelyezés dokumentálását,
 • műszaki leírást, mely kiterjed az elhelyezés műszaki megoldására, az emléktábla eszmei megfontolására (személy esetében részletes életrajzra és a tevékenység mértékadó megfogalmazására), a tábla anyagának, méretének, színének meghatározására, a táblára kerülő szöveggel együtt a betűtípus meghatározására, a költségekre,
 • a nyilatkozatot a költségek finanszírozásáról, a forrás biztosításáról,
 • az érintett ingatlan tulajdonosának hozzájáruló nyilatkozatát,
 • művészi kivitelezés esetén a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. szakvéleményét az emléktábla művészeti értékére vonatkozóan (melynek költségét a kérelmező viseli).

Ha a Képviselő-testület hozzájárulása nélkül vagy a hozzájárulásban foglaltaktól eltérően helyezik el a művészeti alkotást vagy emléktáblát a közterületen vagy önkormányzati tulajdonú épületen, illetve épületben, akkor a kérelmező (elhelyező) köteles a művészeti alkotást vagy emléktáblát saját költségére eltávolítani, és az eredeti állapotot helyreállítani.

Amennyiben a Képviselő-testület véleményének kikérése nélkül vagy annak figyelmen kívül hagyásával történik az elhelyezés nem önkormányzati tulajdonú épület közterületről látható részén, akkor a közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértése miatt helyszíni vagy közigazgatási bírság kiszabására van lehetőség.

 
 

boritek_ikon.pngGyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala
Székhely: 5700 Gyula, Petőfi tér 3.
Postacím: 5700 Gyula, Pf. 44.

telefon_ikon.png


Telefon: 06 66 526-800
Telefax: 06 66 526-819
E-mail: gyulaph@gyula.hu
Belföldi jogsegély, szakhatósági ügyek: tokajine@gyula.hu