2020. január 23., csütörtök,  Zelma és Rajmund
 
 
   
   
   
 

Aktuális

Pályázati felhívás - hatósági ügyintéző
2020. január 12.

Gyulai Polgármesteri Hivatal

                       

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Gyulai Polgármesteri Hivatal
Igazgatási Osztály

hatósági ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5700 Gyula, Petőfi tér 3.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. melléklet 14. pont I. besorolási osztály (hatósági feladatkör)

Ellátandó feladatok:

Jegyzői hatáskörbe tartozó hatósági feladatok ellátása (pl. szálláshely-szolgáltatási tevékenység hatósági ellátása, közterület-használattal kapcsolatos hatósági eljárás lefolytatása, a hatósági ellenőrzési tervben szereplő ellenőrzésekben történő közreműködés, szabályszegésekkel kapcsolatos közigazgatási eljárások lefolytatása).

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos feladatok komplex ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Gyulai Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata és a Gyulai Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit megillető egyes juttatásokról és támogatásokról szóló 7/2015. (III. 30.) önkormányzati rendeletének rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

  • Magyar állampolgárság,
  • Cselekvőképesség,
  • Büntetlen előélet,
  • Felsőoktatásban szerzett közszolgálati, gazdaságtudományi, természettudományi, bölcsészettudományi, társadalomtudományi, hittudományi, jogi, műszaki szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és informatikai, ügyviteli, közgazdasági, közszolgálati, jogi szakképesítés, vagy kormányablak ügyintézői vizsga.
  • Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),
  • B kategóriás jogosítvány,
  • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§ Hasonló területen szerzett - legalább 1 - 3 év szakmai tapasztalat,

§ Közigazgatási alapvizsga vagy szakvizsga,

§ Felsőoktatásban szerzett jogi vagy államigazgatási/közigazgatás-szervező végzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§ Önéletrajz a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti adattartalommal,

§ Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (vagy arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte),

§ Szakirányú végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratok másolata,

§ Motivációs levél,

§ A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,

§ A pályázó nyilatkozata arról, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a beérkezett pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. január 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ködmönné dr. Lipták Anna igazgatási osztályvezető nyújt, a 66/526-820-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Gyulai Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (5700 Gyula, Petőfi tér 3.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 11-1/2020., valamint a munkakör megnevezését: hatósági ügyintéző.
  • Személyes dr. Boros Tamás jogi és humánpolitikai csoportvezető részére (Gyulai Polgármesteri Hivatal 5700 Gyula, Petőfi tér 3. I. emelet 35. számú iroda)

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

I. forduló: a pályázatok beérkezése. II. forduló: az I. forduló alapján kiválasztásra kerülő jelentkezők személyes meghallgatása. III. forduló (szükség esetén): a kiválasztást elősegítő tudásfelmérés a II. forduló alapján kiválasztásra kerülő jelentkezőknél.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. február 7.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§ Gyula Város honlapja - www.gyula.hu

§ Gyulai Hírlap Online - www.gyulaihirlap.hu

§ Gyulai Hírlap hetilap

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.gyula.hu honlapon szerezhet.

 
 

boritek_ikon.pngGyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala
Székhely: 5700 Gyula, Petőfi tér 3.
Postacím: 5700 Gyula, Pf. 44.

telefon_ikon.png


Telefon: 06 66 526-800
Telefax: 06 66 526-819
E-mail: gyulaph@gyula.hu
Belföldi jogsegély, szakhatósági ügyek: tokajine@gyula.hu