2020. február 23., vasárnap,  Alfréd
 
 
   
   
   
 

Aktuális

Hirdetmény
2020. február 14.

Gyula Város Jegyzője, mint címkezelésért felelős szerv, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 88. §-a alapján jelen hirdetmény útján közli néhai Gáleg Andrásné született Kis Róza ügyfél ismeretlen jogutódjával, – tekintettel arra, hogy a kézbesítés egyéb elháríthatatlan akadályba ütközik, vagy annak megkísérlése már előre is eredménytelennek mutatkozik, - hogy az 5700 Gyula, Bárdos utcai 4101/1 hrsz.-ú ingatlant érintően III. 138-5/2020. számon döntést hozott, de annak kézbesítése akadályba ütközik, ezért az ügyfél vagy képviselője a döntést a hatóságnál átveheti.

 

- eljáró hatóság megnevezése: Gyula Város Jegyzője

- az ügy száma: III. 138/2020.

- az ügy tárgya: Címkezelési eljárás

- az ügyfél neve: Gáleg Andrásné

- az ügyfél utolsó ismert lakcíme: 5700 Gyula, Bárdos utca 21.

- a hirdetmény kifüggesztésének napja: 2020. február 14.

- a kifüggesztés időtartama: 15 nap

- a hirdetmény levételének, így a döntés közlésének napja
  (a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik nap): 2020. március 2.

 
 

boritek_ikon.pngGyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala
Székhely: 5700 Gyula, Petőfi tér 3.
Postacím: 5700 Gyula, Pf. 44.

telefon_ikon.png


Telefon: 06 66 526-800
Telefax: 06 66 526-819
E-mail: gyulaph@gyula.hu
Belföldi jogsegély, szakhatósági ügyek: tokajine@gyula.hu