2021. január 18., hétfő,  Piroska
 
 
   
   
   
 

Aktuális

TÁJÉKOZTATÓ A TELEPÜLÉSKÉP VÉDELMÉRŐL ALKOTOTT ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL, PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS KERETÉBEN
2020. június 18.

Gyula Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotta a településkép védelméről szóló 40/2018. (XII. 14.) számú rendeletét, mely a belvárosi (a Városház utca, Hétvezér utca, Béke sugárút, Bodoky utca, valamint az Október 23. tér, Városház utca, Dózsa György utca által határolt) tömbökben, az épületek lehetséges magassági szabályozását az abszolút (a Balti-tenger szintjéhez) mért magasságokban határozta meg. Ezzel biztosítva a meglévő épületekhez való illeszkedést. A relatív magassági szabályozás (a terepszinthez mért lehetséges magasság) alkalmazása, értelmezése nem biztosítja a műemléki értékként védett belváros „foghíj” telkeinek beépítési illeszkedését.

Ezt (az abszolút beépítési magasság meghatározását) szükséges egy újabb belvárosi tömb egy részének beépítési paraméterei meghatározásához alkalmazni.

A terület lehatárolása: Kossuth tér, Dózsa György utca 44, 46, Damjanich utca 2, 4, 4/a, Eszperantó tér 1, 2, 3.

A belvárosi telkek beépítésének intenzitása folyamatosan növekszik. A felértékelődés okán nő a terület kihasználtsága, és nő az épületek magassága. Ez nem engedhető meg korlátok nélkül. Az épületek magassága akkor mutat harmonikus városképet az adott környezetben, ha az új beépítések magasságai az Eszperantó tér 1. és Eszperantó tér 3. (az Aranykereszt Hotel) Kossuth tér felé, illetve Élővíz-csatorna felé néző épületeinek párkány- és gerincmagasságaihoz igazodnak. A meglévő épületek nagyságának meghatározása geodéziai méréssel történt. A rendelet-módosításban szereplő adatok ennek megfelelően kerültek meghatározásra.

A veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló 2020. évi LVII. törvény, valamint a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 165. § (2) bekezdésének b) pontja értelmében:

„b) a helyi önkormányzat a partnerségi egyeztetés személyes megjelenést előíró szabályaitól eltérően a tájékoztatást, a véleménynyilvánítást és az egyeztetést elektronikus úton is lefolytathatja.”

Fentiek alapján

a településkép védelméről alkotott 40/ 2018. (XII. 14.) számú önkormányzati rendelet módosítását, az Eszperantó tér – Dózsa György utcai tömb nyugati részét érintő
szabályozás tekintetében Gyula város honlapján közzéteszem, mely lakossági véleményezésére

2020. június 18. napjától 2020. július 6. napjáig van lehetőség

a

www.gyula.hu

honlapon

A rendelet módosításával kapcsolatban véleményt, észrevételt, javaslatot tehetnek a megadott határidőn belül elektronikus levélként a beres@gyula.hu e-mail címre.

Fentiekkel kapcsolatban várjuk véleményeiket.

Gyula, 2020. június 18.

                                                                                           Dr. Görgényi Ernő

                                                                                               polgármester

 
 

boritek_ikon.pngGyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala
Székhely: 5700 Gyula, Petőfi tér 3.
Postacím: 5700 Gyula, Pf. 44.

telefon_ikon.png


Telefon: 06 66 526-800
Telefax: 06 66 526-819
E-mail: gyulaph@gyula.hu
Belföldi jogsegély, szakhatósági ügyek: tokajine@gyula.hu