2018. június 19., kedd,  Gyárfás
 
 
   
   
   
 

Aktuális

Sajtóközlemény
2017. február 09.

Projekt címe: Helyi foglalkoztatási együttműködések a Gyulai járásban

Projekt azonosítószáma: TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00005

 

A Kormány célul tűzte ki az emberi erőforrás fejlesztések, foglalkoztatás ösztönzés és társadalmi együttműködések támogatását. A cél elérését a Kormány a helyi önkormányzatokkal, kormányhivatalokkal, illetve a foglalkoztatás-fejlesztésben érintett helyi, és egyéb civil szereplők együttműködésével tervezi megvalósítani.

Ennek megfelelően a Békés Megyei Kormányhivatal a KBC Békés Megyei Települések Fejlesztéséért Nonprofit Kft-vel és Gyula Város Önkormányzatával konzorciumban, 2016. augusztusában pályázatot nyújtott be a TOP-5.1.2-15 Helyi foglalkoztatási együttműködések pályázati felhívásra. A pályázatot 300 millió forint támogatásra érdemesnek ítélték, így 2016. december 28-án aláírásra került a támogatási szerződés. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

A pályázati felhívás célja, hogy a helyi szinten létrejövő és, vagy már működő foglalkoztatási együttműködések, partnerségek (paktumok) hozzájussanak azon forrásokhoz, melyek segítségével - kialakított stratégiájuk mentén - képzési és foglalkoztatási programjaikat megvalósíthatják. Ezen intézkedésével a Kormány támogatja az együttműködések, partnerségek azon tevékenységeit, melyek munkaerő-piacuk bővítéséhez, célcsoportjaik képzéséhez, elhelyezkedéséhez és a szereplők együttműködésének erősítéséhez szükségesek.

A Gyulai járásban eddig nem működött ilyen paktum, ezért a projekt keretében fog létrejönni. Jelenleg az együttműködés előkészítése folyik, valamint a foglalkoztatók igényeinek felmérése, hogy milyen munkaerő piaci szolgáltatások és képzések segítenék őket abban, hogy megfelelő munkaerőt találjanak. Ezt követően, folyó év első felében megnyílik Gyulán a járási paktumiroda, ahol az álláskeresők és a foglalkoztatók segítő szolgáltatásokat érhetnek el.

A projekt közvetlen célja helyi foglalkoztatási együttműködések (paktumok) képzési és foglalkoztatási programjainak támogatása, tevékenységi körük, eredményességük, hatékonyságuk növelése, továbbá a foglalkoztatás helyi szintű akciótervek megvalósításával való bővítése, az álláskeresők munkához juttatása.

A fejlesztés eredményeként 2020. április 30-ig célként lett meghatározva, hogy a projekt keretén belül a Gyulai járásban 194 fő részt vesz munkaerő piaci programokban, illetve 100 fő álláshoz jutását segíti a konzorcium. 

 
 

boritek_ikon.pngGyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala
Székhely: 5700 Gyula, Petőfi tér 3.
Postacím: 5700 Gyula, Pf. 44.

telefon_ikon.png


Telefon: 06 66 526-800
Telefax: 06 66 526-819
E-mail: gyulaph@gyula.hu
Belföldi jogsegély, szakhatósági ügyek: tokajine@gyula.hu