2017. március 27., hétfő,  Hajnalka
 
 
   
   
   
 

Aktuális

Építési engedély: Gyula külterület 0174/2 hrsz
2017. március 16.

Gyula Város Címzetes Főjegyzője, mint építésügyi hatósági feladatokat ellátó általános építésügyi hatóság a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény 80. § (1) bekezdése alapján jelen hirdetmény útján közli néhai Burián Flórián ügyfél jogutódjával, – tekintettel arra, hogy a 0174/184 hrsz.-ú ingatlan tekintetében a hagyatéki eljárás még nem zajlott le, ezért jogutódja nem ismert – hogy a Gyula, külterület 0174/2 hrsz-ú ingatlanon gabonatároló silók ütemezetten történő építéséhez szükséges műtárgyak, valamint serleges felhordó és tisztítóberendezés telepítéséhez szükséges műtárgyak építésére vonatkozóan építési engedély határozatot hozott a 2017. március 7. napján kelt III. 101-16/2017. számú határozattal.

 
 

boritek_ikon.pngGyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala
Székhely: 5700 Gyula, Petőfi tér 3.
Postacím: 5700 Gyula, Pf. 44.

telefon_ikon.png


Telefon: 06 66 526-800
Telefax: 06 66 526-819
E-mail: gyulaph@gyula.hu
Belföldi jogsegély: tokajine@gyula.hu