2017. április 30., vasárnap,  Katalin és Kitti
 
 
   
   
   
 

Aktuális

Elek, külterület 0141/8 hrsz határozata
2017. április 19.

Gyula Város Címzetes Főjegyzője, mint építésügyi hatósági feladatokat ellátó általános építésügyi hatóság a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény 80. § (1) bekezdése alapján jelen hirdetmény útján közli néhai Krizsán György ügyfél jogutódjával, – tekintettel arra, hogy jogutódja nem ismert, - hogy az Elek, külterület 0141/8 hrsz-ú ingatlanon mezőgazdasági szemestakarmány tároló csarnok építési engedélyének meghosszabbítására vonatkozó építési engedély meghosszabbítási eljárásban döntést hozott a III.139-17/2017. számú, 2017. április 13. napján kelt határozatban (építési engedély hatályának meghosszabbítása).

A döntést a hirdetmény kifüggesztését követő 15. napon kell közöltnek tekinteni.

A teljes hirdetmény elolvasható illetve letölthető az alábbi mellékleten.

 
 

boritek_ikon.pngGyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala
Székhely: 5700 Gyula, Petőfi tér 3.
Postacím: 5700 Gyula, Pf. 44.

telefon_ikon.png


Telefon: 06 66 526-800
Telefax: 06 66 526-819
E-mail: gyulaph@gyula.hu
Belföldi jogsegély: tokajine@gyula.hu