2018. június 22., péntek,  Paulina
 
 
   
   
   
 

Aktuális

MEGHÍVÓ
2017. április 21.
Gyula Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ülést tart, amelyre Önt tisztelettel meghívom

 

 

Iktatószám: VI.48-5/2017.

M E G H Í V Ó

 

Gyula Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

ülést tart,

amelyre Önt tisztelettel meghívom

 

 

Az ülés ideje: 2017. április 27. (csütörtök) 9.00 óra

Helye: a Városháza díszterme

 

 

Napirendi javaslat:

 

I. INTERPELLÁCIÓK, KÉRDÉSEK

 

II. TÁJÉKOZTATÓK

1.         A képviselő-testület legutóbbi ülése óta történt fontosabb eseményekről

                Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester                                                             

 

2.         Fontosabb jogszabályokról

                Előadó: Becsyné dr. Szabó Márta címzetes főjegyző                                           

 

3.         Az önkormányzat pénzügyi helyzetéről                                            

                Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester                                                             

 

4.         Az önkormányzati- és részben önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok felügyelő bizottságainak 2016. II. félévi tevékenységéről a tulajdonosi érdekek érvényesülése tekintetében

            Előadó: felügyelő bizottságok elnökei

 

5.         Tájékoztató a 2016. évi úszásoktatási és utánpótlás-nevelési feladatellátásról    

            Előadó: Kun Miklós, a Gyulai Várfürdő Kft. ügyvezetője

 

 

III. NAPIREND ELŐTTI BESZÁMOLÓK

1.         Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

                Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

2.         A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

                Előadó: Becsyné dr. Szabó Márta címzetes főjegyző

 

IV. FŐ NAPIREND

 

1.         Döntés a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. 2016. évi gazdálkodásáról, illetve a 2017. évi üzleti tervéről                        

Előkészíti: Igazgatási, jogi és humánpolitikai osztály (dr. Csige Gábor osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

   

2.         Döntés a Gyulai Várfürdő Kft. 2016. évi gazdálkodásáról, illetve a 2017. évi üzleti tervéről

Előkészíti: Igazgatási, jogi és humánpolitikai osztály (dr. Csige Gábor osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

3.         Döntés az Erkel Ferenc Nonprofit Kft. 2016. évi gazdálkodásáról, illetve a 2017. évi üzleti tervről

Előkészíti: Igazgatási, jogi és humánpolitikai osztály (dr. Csige Gábor osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

                                              

4.         Döntés a Gyulai Turisztikai Nonprofit Kft. 2016. évi gazdálkodásáról, illetve a 2017. évi üzleti tervéről

Előkészíti: Igazgatási, jogi és humánpolitikai osztály (dr. Csige Gábor osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

5.         Döntés a KBC Békés Megyei Települések Fejlesztéséért Nonprofit Kft. 2016. évi gazdálkodásáról, illetve a 2017. évi üzleti tervéről

Előkészíti: Igazgatási, jogi és humánpolitikai osztály (dr. Csige Gábor osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

6.         A Gyulasport Nonprofit Kft.-vel fennálló közszolgáltatási keretszerződés módosítása

Előkészíti: Igazgatási, jogi és humánpolitikai osztály (dr. Csige Gábor osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

7.         Döntés a Gyulasport Nonprofit Kft. 2018-as TAO-beruházásának támogatásáról

Előkészíti: Igazgatási, jogi és humánpolitikai osztály (dr. Csige Gábor osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

8.         A Gyulai Termál Futball Club Egyesülettel kötött feladatellátási szerződés módosítása

Előkészíti: Igazgatási, jogi és humánpolitikai osztály (dr. Csige Gábor osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

9.         Döntés vagyonkezelési jog létesítéséről a Gál Ferenc Főiskolával

Előkészíti: Igazgatási, jogi és humánpolitikai osztály (dr. Csige Gábor osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester                                                            

 

10.       Az Implom József Általános Iskola Gyermekeink Jövőjéért Alapítvány támogatása

Előkészíti: Önkormányzati és kulturális osztály (dr. Pacadzisz Oresztész osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

11.       Folyószámla hitelkeret engedélyezése

Előkészíti: Gyulai Várfürdő Kft.

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

12.       Önkormányzati ingatlant érintő gázvezeték vezetékjogának alapítása

Előkészíti: Mérnöki osztály (Molnár Csaba osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester                                                             

 

13.       Tulajdonosi hozzájárulás adása szélessávú hírközlési hálózat kiépítéséhez

Előkészíti: Mérnöki osztály (Molnár Csaba osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

14.       Botond utca végén építtetett ivóvízvezeték és szennyvízcsatorna térítésmentes átvétele

Előkészíti: Mérnöki osztály (Molnár Csaba osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

15.       Gyula, Kisvasút utcai csatorna építése miatti telekalakítás és telekcsere

Előkészíti: Pénzügyi osztály (Lipták Judit osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

16.       Önkormányzati kamatozó kincstárjegy feloldásáról és kedvezőbb befektetéssel történő lekötéséről

Előkészíti: Pénzügyi osztály (Lipták Judit osztályvezető)

                Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

17.       Fejlesztési célú hitelhez kapcsolódó kormányengedély és hitelszerződés módosítás

Előkészíti: Pénzügyi osztály (Lipták Judit osztályvezető)

                Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

18.       Rendelettervezet a 2016. évi zárszámadásról

Előkészíti: Pénzügyi osztály (Lipták Judit osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

 

19.       Rendelettervezet Gyula Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017.(I.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előkészíti: Pénzügyi osztály (Lipták Judit osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

V. ZÁRT ÜLÉS:

1.         Döntés a Gyulai Várszínház Nonprofit Kft. ügyvezetői álláshelyére kiírt pályázat eredményéről

Előkészíti: Igazgatási, jogi és humánpolitikai osztály (dr. Csige Gábor osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester                                                   

 

VI. KIHELYEZETT ZÁRT ÜLÉS:

 

1.         Döntés a GYULAHÚS Kft. 2016. évi gazdálkodásáról, illetve a 2017. évi üzleti tervéről

      Előkészíti: Igazgatási, jogi és humánpolitikai osztály (dr. Csige Gábor osztályvezető)

      Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

 

Gyula, 2017. április 20.

 

 

 

                                                                                                     Dr. Görgényi Ernő

                                                                                                        polgármester

 

 
 

boritek_ikon.pngGyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala
Székhely: 5700 Gyula, Petőfi tér 3.
Postacím: 5700 Gyula, Pf. 44.

telefon_ikon.png


Telefon: 06 66 526-800
Telefax: 06 66 526-819
E-mail: gyulaph@gyula.hu
Belföldi jogsegély, szakhatósági ügyek: tokajine@gyula.hu