2017. szeptember 26., kedd,  Jusztina
 
 
   
   
   
 

Aktuális

Elek, Kölcsey utca 112. szám alatti 4302/2 hrsz határozata
2017. szeptember 13.

Gyula Város Címzetes Főjegyzője, mint építésügyi hatósági feladatokat ellátó általános építésügyi hatóság a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény 80. § (1) bekezdése alapján jelen hirdetmény útján közli néhai Angyal Balázsné született Szabó Emma ügyfél jogutódjával, – tekintettel arra, hogy jogutódja nem ismert – hogy az Elek, Kölcsey utca 112. szám alatti 4302/2 hrsz-ú ingatlanon két melléképület építésére vonatkozó építési engedély hatályának meghosszabbítására engedélyt adott a 2017. szeptember 11. napján kelt, III. 527-7/2017. számú határozattal.

A döntést a hirdetmény kifüggesztését követő 15. napon kell közöltnek tekinteni.

A teljes hirdetmény elolvasható illetve letölthető az alábbi mellékleten.

 
 

boritek_ikon.pngGyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala
Székhely: 5700 Gyula, Petőfi tér 3.
Postacím: 5700 Gyula, Pf. 44.

telefon_ikon.png


Telefon: 06 66 526-800
Telefax: 06 66 526-819
E-mail: gyulaph@gyula.hu
Belföldi jogsegély, szakhatósági ügyek: tokajine@gyula.hu