2017. október 24., kedd,  Salamon
 
 
   
   
   
 

Aktuális

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Gyula város közigazgatási területén, autóbusszal végzett közforgalú helyi menetrend szerinti személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására
2017. szeptember 29.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

 

Gyula város közigazgatási területén, autóbusszal végzett közforgalú helyi menetrend szerinti személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására

 

Gyula Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 23. § rendelkezései alapján Gyula város közigazgatási területén végzendő közforgalmú helyi autóbusszal ellátott személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására pályázatot ír ki.

 

A pályázatkiíró tájékoztatja a pályázókat, hogy a Közbeszerzési törvény 9. § (1) bekezdés j) pontjában meghatározottak figyelembevételével kerül sor a 2012. évi XLI. Tv. alkalmazására.  

A pályázati eljárásról a pályázat kiírója a Közbeszerzési Hatóságot írásban előzetesen tájékoztatta.

 

 

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

 

 1. A pályázatkiíró neve, címe, telefon- és telefaxszáma

Gyula Város Önkormányzata

5700 Gyula, Petőfi tér 3.

Tel.: 06-66-526 875

E- mail: hanyecza@gyula.hu

Kapcsolattartó: Hanyecz Ágnes

 

 1. Az eljárás tárgya, illetve mennyisége

Gyula Város közigazgatási területén autóbusszal végzett közforgalmú helyi menetrendszerinti személyszállítási szolgáltatás ellátása közszolgáltatási szerződés keretében, ezen kívül a szükséges menetrenddel kapcsolatos információk, menetjegyek és utazási bérletek árusításának biztosítása. A személyszállítást előre meghatározott menetrend szerint kell végezni. A megállóhelyek számát és nevét, valamint a járatok indulás időintervallumát a menetrend (9. számú melléklet) tartalmazza.

Főbb mennyiségi adatok:

-          éves futás kilométer: 204 ezer Km + / - 25 %

-          járatok adatai

 • viszonylatok száma 2 db
 • Járatszám iskolai előadási napokon: 69 db
 • járatszám tanszünetben munkanapokon 65 db
 • járatszám szabadnapokon 38 db
 • járatszám munkaszüneti napokon 36 db

-          a helyi járatok a város közigazgatási határán belül  24,1 km szakaszon közlekednek

-          megállóhelyek darabszáma 35

                                              

 

 1. A szerződés meghatározása: Közszolgáltatási szerződés.
 2. A szerződés időtartama: Kiíró a szerződést 2018. január 1. – 2021. december 31. közötti időszakra köti.
 3. A szolgáltatás megkezdésének napja: 2018. január 1.
 4. A teljesítés helye: Gyula Város közigazgatási területe.
 5. Ajánlattétel határideje, helye: 2017. november 30. 10:00 óra. Gyula Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 5700 Gyula, Petőfi tér 3. (Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázat benyújtásának határidejét egy alkalommal, legfeljebb 15 nappal meghosszabbítsa.)
 6. Az eredményhirdetés tervezett időpontja: A pályázat benyújtási határidejét követő 30 napon belül.
 7. Szerződéskötés tervezett időpontja: Az eredményhirdetés időpontját követő 10 napon belül, de legkésőbb 2017. december 31.
 8. Elbírálás módja: A Pályázati kiírásban meghatározott alkalmassági követelmények és bírálati szempont alapján a Kiíró az összességében legelőnyösebb pályázatot benyújtó Pályázóval köt szerződést.
 9. A Pályázati kiírás beszerzésének feltételei: A Pályázati kiírás beszerzésének határideje: 2017. november 27. A Pályázati kiírás postai úton való kézbesítése is kérhető.
 10. Egyéb információk: A szolgáltatásra csak teljes körű árajánlatot lehet tenni, alternatív ajánlat illetve részajánlat nem tehető. Alvállalkozó bevonására van lehetőség.

 

 

A PÁLYÁZÓK KÖRE

A pályázat nyilvános. A pályázaton pályázóként részt vehetnek azon belföldi vagy külföldi székhelyű jogi személyek és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók vagy azok konzorciumai, melyek megfelelnek a Pályázati kiírásban foglalt feltételeknek.

Külföldi székhelyű szolgáltató a pályázaton abban az esetben vehet részt, ha országában is biztosított a közforgalmú menetrend szerinti autóbusz-közlekedésben a nemzeti elbánás a külföldiek számára.

 

 A mellékleteket is tartalmazó teljes pályázati anyag letölthető az alábbi hivatkozásról.

 

 

 
 

boritek_ikon.pngGyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala
Székhely: 5700 Gyula, Petőfi tér 3.
Postacím: 5700 Gyula, Pf. 44.

telefon_ikon.png


Telefon: 06 66 526-800
Telefax: 06 66 526-819
E-mail: gyulaph@gyula.hu
Belföldi jogsegély, szakhatósági ügyek: tokajine@gyula.hu