2020. október 30., péntek,  Alfonz
 
 
   
   
   
 

Aktuális

Arany János Tehetséggondozó Program pályázati felhívás
2020. szeptember 23.

Ezúton szeretném tájékoztatni, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma a 2020/2021. tanév rendjéről szóló 27/2020. (VIII. 11.) EMMI rendelet, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet alapján pályázatot hirdetett a 2020/2021. tanévben 8. évfolyamon tanuló diákok számára az Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételre.
A program célja, hogy segítse a hátrányos helyzetű, tehetséges diákok továbbtanulását.

Egyedülálló lehetőség ez az Önök településén élő, az idei tanévben végzős tehetséges diákok számára!

A program célja, hogy segítse (szociális támogatásokkal, speciális programokkal) a hátrányos helyzetű és /vagy rászoruló tehetséges diákok továbbtanulását, felkészítse őket sikeres emelt és középszintű érettségire, felsőoktatásban való továbbtanulásra.

Iskolánkban a 2000/2001-es tanévtől indult el ez a program az akkori az Oktatási Minisztérium gondozásában, és azóta is sikeresen működik. Jelenleg az egész országban 23 középiskola vehet részt ebben a programban, Békés megyében csak a mi iskolánk, a PSG!

Ebben a nehéz gazdasági helyzetben különösen figyelemreméltó ez a lehetőség. A programban résztvevő gyerekek tanulmányaik során jelentős anyagi támogatással szerezhetik meg az angol (és német/olasz) komplex középfokú nyelvvizsgát, a nemzetközi (ECDL) számítógép-használói jogosítványt és a gépjárművezetői engedélyt. Folyamatosan kaphatnak szociális támogatást is (pl. étkezésre, utazásra, taneszközökre, sportfelszerelésre, ruházkodásra), valamint szintén a program anyagi támogatásával számos belföldi és külföldi tanulmányi kiránduláson, illetve kulturális rendezvényen (pl. színház, mozi, koncert, múzeum, kiállítás) vehetnek részt.

Tehát a program célja a szociokulturális hátrányok és anyagi nehézségek csökkentése annak érdekében, hogy a nehéz körülmények között élő családok tehetséges gyermekei is egyenlő eséllyel nyerhessenek felvételt főiskolákra, egyetemekre.

Pályázni a pályázati felhívás hiánytalanul kitöltött űrlapjainak beküldésével lehet, amelyek a programban már részt vevő középiskolákban szerezhetők be, vagy letölthetők az Emberi Erőforrások Minisztériuma honlapjáról (www.kormany.gov.hu / Emberi Erőforrások Minisztériuma / Köznevelésért Felelős Államtitkárság), illetve iskolánk, a (www.psgsuli.hu /gimnázium/AJTP) honlapjáról.
Levelem mellékletében is elküldöm a Felhívást és a kitöltendő dokumentumokat.

A pályázónak külön jelentkezési lap benyújtásával egyénileg kell jelentkezniük a központi írásbeli vizsgára 2020. december 4-éig. A központi írásbeli felvételi vizsga jelentkezési lapja 2020. november 16-ától lesz elérhető az Oktatási Hivatal honlapján (www.oktatas.hu).
A jelentkezési lapot abba az intézménybe kell benyújtani, amely intézménybe a tanuló az Arany János Tehetséggondozó Program keretében első helyen kéri a felvételét.

A pályázatot legkésőbb 2020. december 11-éig (a postára adást igazoló bélyegző dátuma) postai úton kell eljuttatni az első helyen kiválasztott középiskola címére.

Kérjük, hogy a borítékra írják rá: " Arany János Tehetséggondozó Program".
A határidőn túl érkezett vagy formailag hibás pályázatokat az intézmény nem értékeli.

A pályázat eredményéről 2021. február 10-éig a középiskola tájékoztatja a jelentkezőket.

 
 

boritek_ikon.pngGyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala
Székhely: 5700 Gyula, Petőfi tér 3.
Postacím: 5700 Gyula, Pf. 44.

telefon_ikon.png


Telefon: 06 66 526-800
Telefax: 06 66 526-819
E-mail: gyulaph@gyula.hu
Belföldi jogsegély, szakhatósági ügyek: tokajine@gyula.hu