2019. december 15., vasárnap,  Valér
 
 
   
   
   
 
Talajvízkút engedélyezési eljárásai

Vonatkozó jogszabályok:

  • 2016. évi CL. törvény - az általános közigazgatási rendtartásról (Ákr.)
  • 1990. évi XCIII. törvény - az illetékekről (Itv.)
  • 1995. évi LVII. törvény - a vízgazdálkodásról (Vgtv.)
  • 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet - a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról (Vgr.)
  • 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet - a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról (Dokr.)
  • 101/2007. (XII.23.) KvVM rendelet - a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről (Kútr.)
  • 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet - a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről (Vbvr.)
  • 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet - vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról (Hasznr.)
  • 438/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet - a vízgazdálkodási bírság megállapításának részletes szabályairól (Bírsr.)
 
 

boritek_ikon.pngGyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala
Székhely: 5700 Gyula, Petőfi tér 3.
Postacím: 5700 Gyula, Pf. 44.

telefon_ikon.png


Telefon: 06 66 526-800
Telefax: 06 66 526-819
E-mail: gyulaph@gyula.hu
Belföldi jogsegély, szakhatósági ügyek: tokajine@gyula.hu