2022. augusztus 16., kedd,  Ábrahám
 
 
   
   
   
 

Szabadidősport

SUZUKI Gyula Városi Bajnokság 2013 – 2014
2013. szeptember 18.

kicsi-teke.gif1./ Csapatverseny
A versenybizottság a Magyarvárosi tekepályán SUZUKI kupa Gyulai városi tekebajnokságot ír ki.
A SUZUKI vándorkupa három forduló összesített eredménye alapján kerül átadásra.

1-1./ Kupa elnyerése:

A vándorkupát a körmérkőzések után az a csapat nyeri tavasszal, aki az őszi, tavaszi eredmények alapján győztesnek tekinthető. A győztes csapat a következő évad kezdetén a kupát köteles a rendezőknek visszaadni.

1-2./ Részt vehetnek

Mind azon közösségek, akik a kiírásban szereplő kitételeket rájuk nézve kötelezőnek tartják és a teke verseny szabályait, betartják.

Nevezni a kiírásban mellékelt nevezési lappal lehet. Nevezési lapon fel kell tüntetni a csapat nevét, a csapatvezető nevét, elérhetőségét, email címét és a csapatban szereplő játékosok neveit születési dátummal együtt.

Csapatonként egy játékos léphet pályára azok közül, akik érvényes, a MATESZ által kiállított felnőtt játékengedéllyel rendelkezik (Baksa Imre, Püski Lajos, Bagó József, Egyed Ferenc, Bálint József, Varga Ambrus, Czégény Csaba, Házi Márk, Oláh Sándor, Márki Zoltán, Pigniczki Pál, Rampold Tamás) illetve a 2012-2013-as országos felnőtt tekebajnokságban pályára lépett.

A nevezési lapot a csapatvezetők kötelesek leadni a bajnokság megkezdése előtt (a csapatvezetői értekezleten). A verseny lebonyolítói a nevezési lapokat együtt tárolja a mérkőzések jegyzőkönyveivel. A nevezési lap a bajnokság során bővíthető, de csak azzal, aki másik csapat nevezési lapján nem szerepel.

Egy - egy csapatban csak a nevezési lapon szereplő tagok szerepelhetnek. Mérkőzéseken csak mérkőzés megkezdése előtt feltüntetett nevezési lapon szereplő játékosok szerepelhetnek. Ha a mérkőzések jegyzőkönyvében olyan játékos szerepel, aki a nevezési lapra nem lett a mérkőzés előtt felvezetve, annak eredményét a versenybizottságnak törölni kell és ez után újra kell megállapítani a mérkőzés eredményét.

A versenyben 4 fős csapatok 4 x 100 vegyes gurítást hajtanak végre a szabályoknak megfelelően.

A csapatok létszáma mérkőzésenként 4 fő + 2 fő csere. Egy – egy mérkőzésen 2 fő cserélhető. A csapatversenyen, egy versenyző, csak egy csapatban szerepelhet. Ha valaki a szabályt megszegi annak eredményét az első csapatban elért eredményei kivételével, törölni kell (ütött fa és szett pont nulla) és ha szükséges a verseny eredményt is módosítani kell.

1-3./Nevezési határidő:

Nevezéseket a tekepályán Bodor Istvánnak kell leadni,2013.09.05-ig.

A csapatvezetők részére a Szervező Bizottság 2013.09.05-én 18 órakor megbeszélést tart a Magyarvárosi Tekepályán.

1-3./Verseny színhelye:

Magyarvárosi Söröző Tekepálya Gyula Kulcs u. 20.                                                                                                                       
1-4./ Versenynapok és kezdési időpontok:

Hétfő, szerda, 16,15 és 19,00 óra, kedd 19 óra, péntek 17,30.

Mérkőzéseket a sorsolásban meghatározott időpontban kell lejátszani.

Mérkőzéseket egyeztetés alapján (csapatvezetők) előre le lehet játszani.

Ha a mérkőzésre az egyik csapat nem áll ki, akkor vétlen csapat 6:0-ra győz és kapja a 2 pontot. Ilyen esetben a vétlen csapatnak a mérkőzést nem kell lejátszani. A mérkőzést jegyzőkönyvét a vétlen csapat vezetője, valamint az egyik versenybizottsági tagnak kell aláírni azzal a megjegyzéssel, hogy a mérkőzésre… csapat nem állt ki.

Ha a mérkőzésről a sorsolásban meghatározott időpontjában (mérkőzés végén) nem készül jegyzőkönyv akkor a mérkőzés végeredményét, mindkét csapat részére az eredményt 0 ponttal és 0:6 játszmaaránnyal kell figyelembe venni.

Ha a mérkőzés pálya hiba miatt nem tudják lejátszani (félbeszakad) akkor azt a mérkőzést a pálya megjavításától számított 30 napon belül le kell játszani.

1-5./Lebonyolítás:

A bajnokság 3 fordulós. Hazai csapat az, aki a sorsolás alapján előbb áll, kivéve a harmadik forduló, akkor a hazai csapat minden esetben az adott bajnoki fordulóban a jobb helyezésen álló csapat.

Teke verseny általános szabályai szerint.

Várakozási idő: nincs.

Bemelegítő gurítás 3 (csak az első 25 gurítás előtt).

A versenyben a párok egymás ellen küzdenek 100 vegyes gurításban 25 gurítás után pályacserével. A 25 gurítás a következő módon történik.  15 gurítás teli és 10 gurítás tarolás.

Értékkelés:

Szett pontok: Egy szériánként (15 teli + 10 tarolás) a győztes 1 szett pontot kap. Győztes az, aki 1 szériában több fát üt. Ha az ütött fa egyenlő, akkor mindkét versenyző 0,5 szett pontot kap. A szett-pontok alapján lehetséges állások: 4-0, 3,5- 0,5, 3-1, 2,5-1,5 és 2:2.

Csapatpontok:

Ha az egymás elleni versenyzők egyike több szett győzelmet arat,(szett pont állása 4-0, 3,5-0,5, 3-1, 2,5-1,5), úgy csapatának 1 csapatpontot szerez. Ha a két egymás ellen versenyző kétszer győz és kétszer veszít, a több ütött fát elérő versenyző kapja a csapatpontot. Amennyiben ez is egyenlő, mindkét versenyző csapatának 0,5-0,5 pontot szerez.

4 fős csapatok esetén a versenyzők által szerezhető csapatpontok száma 4.

A több csapatfáért a csapatok további 2 csapatpontot kapnak.

Így a mérkőzés végeredménye lehet: 6-0, 5,5-0,5 5-1, 4,5-1,5, 4-2, 3,5-2,5, 3-3. 

1-6./Verseny menete.

A mérkőzés kezdetekor a hazai csapat vezetőjének az automata berendezés kulcsát át kell venni a sörözőben kiszolgáló személytől az erre a célra rendszeresített füzetben. A mérkőzés végén szintén a hazai csapat vezetője köteles a pályán az automatát lezárni és a kulcsot visszaadni. Ha két mérkőzés van egymás után a két hazai csapat kapitánya köteles egymásnak átadni, illetve átvenni a kulcsot. Ha a csapat vezetője illetéktelen személyt enged a mérkőzés előtt, vagy a végén gurítni vagy nem adja vissza a kulcsot, akkor a felmerült költséget köteles megtéríteni. 

A versenyben a párok értékelés egymás ellen történik, ezért a mérkőzés kezdete előtt a mindkét csapat vezetője (megbízottja) köteles a táblára felírni és utána a jegyzőkönyvbe beírni a mérkőzésen szereplő 4 versenyző sorrendjét és 2 tartalékot. (A félreértések elkerülése végett a mérkőzés kezdete az első pár első bemelegítő gurítása. Ettől a pillanattól a mérkőzésen csak a táblára felírt illetve a jegyzőkönyvben szereplő játékos szerepelhet, ha eddig a pillanatig nem kerül mindenki felírásra, akkor a táblán és a jegyzőkönyvben az üresen maradt nevek helyét ki kell húzni, és később pótolni nem lehet.)  A mérkőzés ideje alatt a 100 gurításon belül bármikor lehet cserélni.

A versenyszabályok betartásáért a csapatvezetők a felelősek saját csapaton belül. Ha a verseny közben vita keletkezik, pl. automata ugrik, vagy a bábu dőlését az automata nem jelzi stb. az, csapatvezetők kötelesek megegyezni a helyzetről és esetleg korrigálni az eredményt.

1-7./ Jegyzőkönyv:

A mérkőzésről jegyzőkönyv készül, amit a hazai csapat vezetőjének kötelessége elkészíteni, mindkét csapatkapitánynak alá kell írni. Jegyzőkönyvet a rendező szerv biztosítja. Jegyzőkönyvbe beírt versenyző nevének meg kell egyezni a nevezési lapon szereplő játékosok nevével, tehát nem lehet pl. becenéven.

 
 

boritek_ikon.pngGyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala
Székhely: 5700 Gyula, Petőfi tér 3.
Postacím: 5700 Gyula, Pf. 44.

telefon_ikon.png


Telefon: 06 66 526-800
Telefax: 06 66 526-819
E-mail: gyulaph@gyula.hu
Belföldi jogsegély, szakhatósági ügyek: tokajine@gyula.hu