2022. január 25., kedd,  Pál
 
 
   
   
   
 

Nagypályás labdarúgó bajnokság

NAGYPÁLYÁS LABDARÚGÓ BAJNOKSÁG 2013/2014. ÉVI VERSENYKIÍRÁSA
2013. szeptember 16.
GYULA VÁROS HARGITAI JÓZSEF NAGYPÁLYÁS LABDARÚGÓ BAJNOKSÁGA 2013/2014. ÉVI VERSENYKIÍRÁSA

varosi_labdarugo.jpgA bajnokságban részt vehet minden olyan labdarúgócsapat, mely a bajnokságra benevez és magára nézve a versenykiírás rendelkezéseit kötelezően elismeri és betartja.
A bajnokságot az önkormányzat és a gyulai Városi Labdarúgó Szövetség Versenybizottsága (továbbiakban Versenybizottság) szervezi és irányítja.
A bajnokság lebonyolításában, a fegyelmi ügyek elbírálásában és a játékvezető küldés biztosításában közreműködnek a Városi Labdarúgó Szövetség  egyéb szervei  is.

GYULA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA
Önkormányzati és Kulturális Osztály
Városi Labdarúgó Szövetség
5700 Gyula, Petőfi tér 3. Telefon: 526-800

A Versenybizottság :

  • Baktai Ferencné (Polgármesteri Hivatal)
  • Kurta János – Városi Labdarúgó Szövetség elnök
  • Pálfy Árpád- főtitkár
  • Pápa Lajos – titikár
  • Rácz Jenő
  • Szabó Ferenc
  • Arató Béla
  • Csonka János
  • Kurucz András

A bajnokság célja, tömegsport szinten sportolási lehetőséget biztosítani olyan személyek számára, akik az MLSZ bajnokságaiban nem vesznek részt, kizárólag amatőr játékosok szerepelhetnek. A bajnokságban szereplőktől a hagyományok , a fair- play szellemében, a névadó emlékét tiszteletben tartva vegyenek részt.

A bajnokság őszi idénye előreláthatólag 2013. augusztus 05-án vagy augusztus 12-án kezdődik a csapatok számától függően. A tavaszi kezdés időpontját a Versenybizottság későbbiekben állapítja meg.

A mérkőzések a Városi Sporttelepen és a Gyulavári labdarúgó pályán kerülnek lejátszásra. A Sörpatika és a Leel-Őssy Kft csapata nevezése esetén, mint pályaválasztó minden mérkőzését a Gyulavári pályán játsza. Amennyiben nagy rendezvények idején pályahiány jelentkezik, és a játéknapok hétfőre esnek a gyulai csapatok is kötelesek a hét bármelyik napján a Gyulavári pályán játszani. A műfüves pálya használati dijának megállapítása tárgyalás alatt áll.

A mérkőzések helyét, napját és kezdési időpontját a Versenybizottság állapítja meg. A pálya kijelölésnél és a kezdési időpont megállapításánál a Versenybizottság, a szövetségi bajnokságban résztvevő csapatok igényeinek elsődleges figyelembevételével, a lehetőség határain belül rendelkezik.

Játéknapok általában: hétfő, szerda . Kivételes esetekben: kedd, csütörtök, péntek.

Amennyiben a kedvezőtlen időjárás, vagy a korai sötétedés miatt a mérkőzéseket a felsorolt napokra nem lehet beosztani, minden csapat köteles a szombat délelőtti játékot vállalni, vagy villany világításnál esti mérkőzét játszani.A világítás költségeit a két csapat közösen viseli.

A mérkőzések a sorsolástól eltérő időpontban való lejátszását a két csapat előzetes megállapodása szerint készített írásbeli beadvány alapján, a Versenybizottság engedélyezheti. A beadványt az eredeti időpontot 14 nappal megelőzően lehet benyújtani. Ettől eltérő esetben a Versenybizottság a kérelemmel nem foglalkozik.Ha a mérkőzés elmarad, hátrányait a kérelmező csapat viseli.

Orvosi engedély nem kötelező, minden játékos saját felelősségére vesz részt a bajnokságban

A bajnokságban csak 18 éven felüliek (1995. augusztus 1. előtt születettek) szerepeltethetők, a felső korhatár nincs korlátozva.

Nevezési díj a bajnokság idejére 2013. július 15-ig beérkezőleg ,52.000.-Ft melyet a nevezés leadásával egyidejűleg kell befizetni a Önkormányzati és Kulturális Osztályán

Ez az összeg nyújt fedezetet a pályabérlet, eü. szolgálati, postázási díj kifizetéséhez.

A játékvezetői díjakat a pályaválasztó csapat köteles a mérkőzés megkezdése előtt kifizetni.

Amennyiben a mérkőzésen a kiküldött játékvezető nem jelenik meg, és szabályos helyettesítésről nem gondoskodnak, csupán a ténylegesen közreműködő játékvezetők díját szabad kifizetni.

A verseny jegyzőkönyvét a mérkőzés előtt negyedórával a játékosok igazolásával együtt, a mérkőző csapatok vezetői adják át a játékvezetőnek

A mérkőzések rendjéért a részvevő csapatok vezetői együttesen felelősek.

Kétszeri igazolatlan távol maradó csapat a bajnokságból kizárásra kerül.

Óvást a mérkőzést követő 8 napon belül, 3 példányban írásban lehet a Versenybizottságnál benyújtani. Óvási díj 3.000 Ft., fellebbezési díj 5.000 Ft, melyet a Polgármesteri Hivatalnál kell 8 napon belül befizetni. Óvási és fellebbezési díjat a döntéstől függetlenül a Versenybizottság nem fizeti vissza. A határidőre be nem fizetett óvási díj nélkül az óvás érvényét veszti így tárgyalásra nem kerülhet sor.

A Versenybizottság helyesnek tartaná, ha a csapatok valamely biztosítónál baleseti biztosítást kötnének.

Ennek hiányában az esetleges sérülések következményeit a sérülést szenvedett játékosok maguk viselik.

Sérülést okozható tárgyak ( pl. nyaklánc,fülbevaló) viselése tilos.

A Versenybizottság hivatalos fogadó órája minden hét keddjén 15.00 órától 16.00 óráig tart, a Polgármesteri Hivatal Sportügyi előadói szobában.

A bajnoksággal kapcsolatos ügyeket csak fenti időpontban lehet intézni.

Ugyanezen időben tárgyalja a fegyelmi ügyeket a Városi Labdarúgó Szövetség Fegyelmi Bizottsága. A fellebbezések elbírálása a Szövetség elnökségének hatáskörébe tartozik!

Díjazás:

A bajnokság befejezése után az első három helyezett érem és oklevél, valamint serleg díjazásban részesül.
A bajnokság legsportszerűbb csapata elnyeri a Városi Labdarúgó Szövetség

„ Sportszerűségi Serlegét”.

A labdarúgó igazolása /igazolványcseréje/, átigazolása:

Az első ízben igazolásra kerülő labdarúgó írásbeli nyilatkozatott köteles adni arról, hogy más Sportegyesületnél ladarúgó sportágban leigazolva nincs, és nem is volt. Kivétel a kispályás labdarúgás.

Amennyiben a játékos a valóságnak nem megfelelő nyilatkozatott tesz, igazolását a Versenybizottság azonnali hatállyal bevonja. Ha a játékos ilyen hamis igazolással pályára is lép, csapatát a Versenybizottság a bajnoságból pontját elveheti és azonnal kizárhatja.

A városi bajnokságban szereplő játékosok másik csapathoz csak őszi, vagy tavaszi szezon befejezése után igazolhatók át, a csapat hozzájárulása nélkül is. A távozó játékos igazolását köteles előző csapata kiadni. Az átigazolási időszak tavasszal és nyáron a szezon kezdése előtti hét hétfőjéig tart. Bajnoki szezon közben sem új igazolás, vagy átigazolás nem eszközölhető. (Átigazolási időszak 2013. július 23, július 30 és -augusztus 6-ig keddi napokon) Átigazolási és leigazolási kérelem csak személyes megjelenéssel lehetséges.

Az igazolás a nyilvántartási karton és az igazolási könyv kiállításával történik. A nyilvántartási kartont és az igazolási könyvet a Versenybizottság állítja ki, és veszi nyilvántartásba.

Azok a szövetségi bajnokságban szereplő labdarúgók, akik abbahagyják az aktív sportolást- az egyesületi tagsági könyv leadása mellett-, kérhetik a városi labdarúgó bajnokságba való igazolást és ezzel a játékengedély megadását, kizárólag az átigazolási időszakban, őszi és tavaszi szezonkezdés előtt.

Ilyen igazolásoknál az első ízbeni igazolásra vonatkozó fentebb leírtakat kell alkalmazni.Aki szövetségi bajnokságban szerepel, vagy szerepelt és tagsági könyvét nem adja le, a városi bajnokságban nem igazolható le. Tagsági könyv alatt az utolsó kiállított igazolás fogadható el.(2013/2014. évi)

Amennyiben az egyesület megtagadja a tagsági könyv kiadását, vagy azt bármi okból /pl. elkallódott, megsemmisült/ kiadni nem tudja, írásbeli nyilatkozatot kell adjon arról, hogy a játékosára a továbbiakban nem tart igényt. A betelt játékosigazolásokat időben ki kell cserélni.

Egyéb rendelkezések

1./ A kiállított játékossal szemben a Fegyelmi Bizottság az MLSZ Fegyelmi szabályzata szerint eltíltást alkalmazhat. A kiállított játékos a kiállítást követő mérkőzésen automatikusan nem szerepelhet.

A kiállított játékosnak kötelező az öltözőbe bemenni.

2./ A bajnoki címet és helyezéseket pontegyenlőség esetén az alábbiak szerint kell eldönteni :

- gólkülönbség

- több rúgott gól

- egymás elleni eredmény

3./ A mérkőzéseken csak gumistoplis labdarúgó cipőben /nem éles, bőr, műanyag, fém/ lehet játszani. A játékvezetőnek ellenőriznie kell a mérkőzések előtt. Ha a két csapat azonos színü mezben jelenik meg, a pályaválasztó köteles megkülönböztető mezről, vagy új mezről gondoskodni

4./ Játéktér alkalmasságának elbírálása, a mérkőzés megszakítása, felfüggesztése, vagy végleges megszüntetése kizárólag a játékvezető jogköre. A játéktérre belépni csak a játékvezető engedélyével lehet

5./ Rendezőség hiányában a mérkőzés lebonyolításáért a csapatok vezetői, a csapatkapitányok és a játékvezetők együttesen felelősek. A kispadon helyetfoglalók is a játékvezetők fegyelmezési jogköre alá tartoznak.

A cserejátékosok a fegyelmezetlenség súlyának megfelelően kaphatnak sárga vagy piros lapot.

A vezetők viselkedése jelentési kötelezettséget von maga után.

Tartózkodjanak a szélsőséges megnyílvánulástól, a trágár kifejezésektől, a játékostárs, az ellenfél és a játékvezetők szidalmazásától.

A fegyelem további erősítése érdekében a fegyelmi bizottság a legszigorúbb szankciókat fogja alkalmazni a sportszerütlenül viselkedőkkel szemben.

6./ A sárgalapos figyelmeztetés csak az adott mérkőzés eseményeit befolyásolja /pl. második sárga lap után kiállítás/, továbbiakban csak a sportszerűségi verseny eldöntéséhez nyújt támpontot

7./ A versenykiírás alapján el nem dönthető vitás esetekben a Labdarúgó Szövetség elnöksége határoz

8./ A játékidő 2 X 35 perc, 5 perc szünettel.

9./ A mérkőzéseken 6 (hat) játékos cserélhető

10. A játékvezetői díj a 2013/2014. évi bajnokságra: mérkőzésenként 6.000.- Ft.

A játékvezetői testület figyelembevéve a csapatok anyagi helyzetét, az MLSZ által előírt játékvezetői díj 30 százalékáért vállalja a városi mérkőzések levezetését.

Kérjük, hogy a csapatok, ennek függvényében kritizálják a játékvezetést.

A játékvezetői díj kifizetést a játékvezető nyugtával igazolja.

11./ A jegyzőkönyvekre kérjük a forduló számát és a dátumát feltüntetni. A név előtti oszlopba a játékosok mez száma kerüljön.

12./ Minden további szabályok az MLSZ előírásai szerint

13./ Nevezés:

2013/2014. évi városi labdarúgó bajnokságra a mellékelt nevezési lap felhasználásával lehet nevezni.

A nevezésnek eladásának határideje 2013. július 15-ig a Polgármesteri Hivatalba.

Kérem a csapatvezetőket, hogy minél hamarabb adják le a nevezést ha szándékukban áll a bajnokságban résztvenni.

13./ A nevezésnél az eddig is szerepelt csapatok előnyben részesülnek. Pálya és öltöző hiányában legfeljebb csak 14 csapat nevezését tudjuk elfogadni.

14./ Kézfogás :

A világ labdarúgásában meghonosodott szokásnak megfelelően a mérkőzések előtt a városi bajnokságban is kötelezőnek tartjuk, hogy a csapatok kézfogással üdvözőljék egymást és a játékvezetőket. Kézfogásnál a vendég csapat a köszöntő.

Ezen versenykiírás a Gyulai Városi Polgármesteri Hivatal és Gyula Városi labdarúgó Szövetség elnökségével történt egyeztetés alapján készült.

Gyula, 2013.06.25.

 

Kurta János                      Baktai Ferencné

 elnök                             vezető-főtanácsos

 06-30/494-7049                     06-30/426-6672


LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK:

 
 

boritek_ikon.pngGyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala
Székhely: 5700 Gyula, Petőfi tér 3.
Postacím: 5700 Gyula, Pf. 44.

telefon_ikon.png


Telefon: 06 66 526-800
Telefax: 06 66 526-819
E-mail: gyulaph@gyula.hu
Belföldi jogsegély, szakhatósági ügyek: tokajine@gyula.hu