2021. október 28., csütörtök,  Simon és Szimonetta
 
 
   
   
   
 

Pályázatok

Pályázati felhívás
2018. április 12.

Gyula Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet országos műemléki védelem alatt álló, vagy helyi védelem alatt álló építmény állagóvása, felújítása a 12/2016.(III.31.) önkormányzati rendelet szerint.

Támogatható mindazon épület, amely

-országos műemléki védelem alatt áll, vagy országos műemléki védelem alatt álló
  területeken található,

-az építészeti örökség helyi védelméről szóló 41/2004. (X.29.) számú rendeletben foglaltak szerint helyi egyedi védelem alatt áll, vagy a Gyula Város Helyi építési szabályzatáról szóló 3/2004. (I.30.) számú önkormányzati rendeletben lehatárolt helyi védelem alatt álló területek valamelyikén található.

A pályázat keretösszege: 3.500.000- Ft, melynek forrása Gyula Város Önkormányzat 2018. évi költségvetése. A támogatás intenzitása a felújítási költség maximum 50%-a.

A támogatás vissza nem térítendő támogatás.

 

A pályázat általános feltételei:

a.) A támogatás pályázat útján igényelhető, melyet olyan természetes és/vagy jogi személy nyújthat be, akinek az épület, épületrész a tulajdonában, használatában, kezelésében van. Amennyiben a pályázatot társasház vagy az épület, épületrész kezelője, használója kívánja benyújtani, rendelkeznie kell a tulajdonos erre vonatkozó hozzájárulásával.

b.) Nem támogatható a 100%-os önkormányzati tulajdonban álló ingatlan felújítása.

c.) A meghirdetett határidőn túl érkezett, vagy formailag és tartalmilag nem megfelelő pályázatok értékelésére nem kerül sor, azokat a hivatal a pályázónak visszaadja.

d.) Pályázni csak a támogatási rendszerről szóló önkormányzati rendelet hatálya alá tartozó épületekkel kapcsolatban lehet.

e.) A pályázatról szóló döntés meghozatala előtt megkezdett felújítás nem támogatható.

f.) Nem támogathatóak azok a pályázó természetes és/vagy jogi személyek, akiknek köztartozása van.

A pályázat tartalmai követelményei:

a) A pályázó és épület adatai (név, lakcím, elérhetőség, létesítmény elhelyezkedése, helyrajzi száma, megnevezése, építészet-történeti leírása).

b) A pályázat tartalmi elemei:

- a pályázó és az épület, építmény, épületrész adatai a rendelet 1. melléklete szerinti adatlapon benyújtva;

- építési engedélyhez kötött munka esetén a jogerős építési engedély és a tervdokumentáció;

- örökségvédelmi bejelentéshez kötött munka esetén a bejelentési dokumentáció és a hatóság tudomásulvétele;

- örökségvédelmi bejelentéshez nem kötött munka esetén az örökségvédelmi hatóság által kiállított igazolást arról, hogy nem örökségvédelmi bejelentéshez kötött a felújítási munka, valamint a felújítási tervdokumentáció (mely tartalmazza a tervezett tevékenységet ismertető műszaki leírást, a felújítással érintett színes homlokzati rajzot és utcai homlokzati tervet);

- minimum 5 fényképből álló fénykép-dokumentáció az épület, építmény, épületrész állapotáról, kiemelt figyelemmel a beruházással érintett területekre;

- a megvalósítást szolgáló részletes és tételes költségvetés;

- a pályázó köztartozás-mentességéről szóló NAV-igazolás és a rendelet 4. számú melléklete szerinti, a helyi adótartozásra vonatkozó adatok lekéréséhez való hozzájáruló nyilatkozat,

- társasház esetében a tulajdonostársak, illetőleg a közös képviselő hozzájáruló nyilatkozata, illetve az épület, épületrész használója, kezelője esetén a tulajdonos hozzájáruló nyilatkozata;

- a rendelet 2. melléklete szerinti, a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenségről és az érintettség fennállásáról szóló nyilatkozat.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 20.

A pályázathoz kitöltendő adatlap és formanyomtatványok elektronikus formában megtalálhatók a Gyula Város honlapján, nyomtatott formában a Gyulai Polgármesteri Hivatal Mérnöki Osztályán igényelhető, a pályázatról bővebb felvilágosítás kérhető a 66/526-869 telefonszámon.

A pályázatokat Gyula Város Képviselő-testülete Gazdasági Erőforrások Bizottságának címezve, a Polgármesteri Hivatal Mérnöki Osztályán, Matei Katalin ügyintézőhöz kell benyújtani.

A pályázatokat Gyula Város Képviselő-testülete Gazdasági Erőforrások Bizottsága bírálja el és dönt a támogatás mértékéről, műszaki és városképi indokoltság alapján.

A döntésről a pályázó 2018. május 31. napjáig kap értesítést.

Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy a pályázat elszámolása során csak azok az építési költségek számolhatók el, melyek szerepeltek a pályázatban valamint a felújítást a terv szerint és a vonatkozó jogszabályok betartása mellett végezték el.

 

Gyulai Polgármesteri Hivatal

                                                              Mérnöki Osztály

 

 
 

boritek_ikon.pngGyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala
Székhely: 5700 Gyula, Petőfi tér 3.
Postacím: 5700 Gyula, Pf. 44.

telefon_ikon.png


Telefon: 06 66 526-800
Telefax: 06 66 526-819
E-mail: gyulaph@gyula.hu
Belföldi jogsegély, szakhatósági ügyek: tokajine@gyula.hu