2020. április 5., vasárnap,  Vince
 
 
   
   
   
 

Pályázatok

Elkészültek a kerékpárutak tervei
2013. április 08.
Új bicikliutak építésére és a meglévők felújítására készítettek engedélyes terveket a magyar-román határon átnyúló program keretében

HURO-s_logol.jpg

A Magyar-Román Határon Átnyúló Együttműködési Programban Gyula Város Önkormányzata romániai partnerekkel eddig már több pályázatot nyújtott be, amit támogatásban részesítettek és ami meg is valósult:

Cím

Azonosító

Tárgy

Vezető partner

Projekt partner

Megjegyzés

Közlekedésterv

Arad-Gyula közös közlekedéshálózat-fejlesztés

HURO
/0801/081

Közlekedésfejlesz-
tési tanulmányok, koncepciók, tervek elkészítése Arad és Gyula város számára

Gyula Város Önkormányzata

Arad Város Önkormányzata

A projekt 2010-ben lezárult.

Gyula-Zerind

Útépítés Dénesmajor és Nagyzerénd között

HURO
/0802/005

8,65 km hosszú közút építése és felújítása Dénesmajor és Nagyzerénd között

Gyula Város Önkormányzata

Zerind Község Önkormányzata

A projekt 2012-ben lezárult.

GEO-THERMIC

A geotermikus energia haszno-sítása K+F tevékenységgel

HURO
/0901/210/
2.2.2

A termálvíz-kincsből nyerhető energia haszno-sítási tanulmányának elkészítése

Gyula Város Önkormányzata

Nagyváradi Egyetem

A projekt 2012-ben lezárult.

Bicycle routes

Arad és Gyula kerékpárútjainak közös fejlesztése

HURO
/1001/032/
1.1.3

Aradi és gyulai kerékpárutak engedélyes terveinek elkészítése

Arad Város Önkormányzata

Gyula Város Önkormányzata

Befejezés előtt.

Ezúttal Gyulán és Aradon megépítendő, felújítandó kerékpárutak tervezése közeledik a befejezéshez.

Aradon a Maros-parton végigfutó kerékpárút tervezése folyik, a gyulai kerékpárutak terveit pedig a napokban készítette el az ERBO-PLAN kft.

 Ezen tervek összesen 7 kerékpárút felújítására, átépítésére illetve létesítésére vonatkoznak, de a leghosszabb bicikliutat 4 szakaszra bontották, így valójában 10 db engedélyes tervdokumentáció készült el:

1.

 

Szanazug–Gyula Dobozi út

4.962 méter

2.

 

Csabai úttól a Fehér Körös hídig

 

 

2a

Csabai út

2.684 méter

 

2b

Vértanúk útja

765 méter

 

2c

Szent István út

1.511 méter

 

2d

Temesvári út

2.708 méter

3.

 

Kétegyházi út

750 méter

4.

 

Henyei út

816 méter

5.

 

Béke sugárút (nyitott kerékpársáv)

(858 méter)

6.

 

Nagyváradi út

745 méter

7.

 

Nürnbergi út

680 méter

 

A felújítandó, illetve megépítendő kerékpárutak összes hossza: 15.621 méter (további 858 méter hosszban nyitott kerékpársáv létesülhet)

1. Szanazug-Gyula

A meglévő kerékpárút a Vasút utcától a Szanazugig teljes szélességben és hosszon, teljes pályaszerkezetével elbontásra kerül. Az új kerékpárút széleit kerti szegéllyel kell lezárni. Ahol a tervezett kerékpárút bejárót keresztez, a keresztezésekben erősített szerkezettel kell megépíteni.  A kerékpárút vízszintes és magassági vonalvezetése követi a meglévő kerékpárútét. A kerékpárút és a közút közötti távolság az átépítés után nem csökken.

2.a Csabai út A körforgalomtól a Bárdos hídig

A rekonstrukcióra és a felújításra a nem szabvány szerinti keresztmetszet-kialakítás és a kerekes székkel történő megközelíthetőség és használat miatt van szükség. Az újgyulai illetve a kis-románvárosi csatlakozó utcákról érkező kerékpáros forgalom kerékpárútra történő rávezetése rámpákon keresztül történik. Egyes szakaszokon a nyílt árok illetve a közút közelsége miatt fémkorlát illetve szalagkorlát védi majd a bicikliseket. A Székely kocsma előtt és a Bárdos híd mindkét oldalán teljes szélességű burkolatkialakítás készül.

2.b Vértanúk útja

A meglehetősen elhasználódott és nem szabványos kerékpárút az út mindkét oldalán teljesen átépítésre kerül. Az új pályaszélesség zömében 2,5 méter lesz. A Honvéd utcai, Bartók Béla utcai csomóponttól a kerékpárút díszburkolattal épül és a Kossuth téren csatlakozik a meglévő kerékpárúthoz.

2.c Szent István út

A meglévő kerékpárút átépítése a Vásárhelyi utcától kezdődik. A Mágocsi utcánál lévő vargabetűs átvezetés megszűnik, a nyomvonal kialakítása egyenes vonalvezetésű lesz.  Újdonság, hogy a Szentháromság utca és a Szabadkai út közötti szakaszon az út déli oldalán is kerékpárút létesül. Ez megkönnyíti a Lidl áruházba érkező kerékpárosok számára a közlekedést.

2.d Temesvári út

A kerékpárút a meglévő kerékpárút nyomvonalán épül 2,75 szélességben, de  a Vécsey Károly és a Rulikovszki utca közötti szakaszon, ahol  a gyalogosforgalom és a kerékpáros forgalom elválasztott lesz, a szélessége 3 méter.

3. Kétegyházi út

A meglévő – szinte használaton kívüli – elválasztott gyalog- és kerékpárutat, valamint a parkolókat és parkoló utat teljes szélességben és hosszon, teljes pályaszerkezetével el kell bontani. A Bárdos hídtól a Húskombinát bejárójáig terjedő szakaszon elválasztott gyalog- és kerékpárút létesül. Az elválasztást sárga térkő sorral kell jelölni a burkolat tengelyében, valamint sárga kerékpáros és gyalogos piktogramokat kell felfesteni a burkolatra. A Húskombinát bejárójától a Hicu telepi útig önálló kerékpárút létesül, a gyalogos forgalom az ellenkező oldalon bonyolódik.

4. Henyei út

A meglévő kerékpárutat teljes szélességben és hosszon, teljes pályaszerkezetével el kell bontani. Ennek nyomvonalán új, 2 méter széles kerékpárút létesül, amely a Csikoséri sornál keresztezi a Henyei utat és innen az út nyugati oldalán fut tovább egészen a Vasalat Kft. bejárójáig.

5. Béke sugárút

Mivel az út és a járda között létesítendő kerékpárút biztonságos és kevésbé költséges megoldása nem valósítható meg, ezért a meglévő aszfalt úton mind a két forgalmi sávban 1-1 méteres egyirányú közlekedést biztosító kerékpársáv létesül. Lényegében a kerékpáros közlekedést biztosító útburkolati jelek kerülnek felfestésre a Göndöcs-kerttől a vasútállomásig. A nyitott kerékpársávot az úttesten fehér szaggatott vonal jelzi.

6. Nagyváradi út

Az út keleti oldalán a Csókos úttól a Galamb utcáig terjedő szakaszon új kerékpárút létesül, általában 2 méter szélességben. A kerékpárút vízszintes és magassági vonalvezetése követi a jelenlegi járda és közút vonalvezetését, figyelembe véve a vízelvezetési feltételeket. 

7. Nürnbergi út

A tervezett kerékpárút a Nürnbergi utcával párhuzamosan, annak déli oldalán haladva a Sportcsarnoknál csatlakozik a tervezett körforgalomhoz. Ezt követően az Ajtóssy Albert utcával párhuzamosan tovább haladva, csatlakozva a Göndöcs-kerti tervezett kerékpárúthoz épül ki. Kezdő szelvényében a kerékpárút a Budapest körút–Nürnbergi utca keresztezésében lévő gyalog-átkelőhelyhez, végszelvényében pedig a Göndöcs-kerti tervezett kerékpárúthoz csatlakozik.

A finanszírozás módja:

Partnerek

Támogatás

Saját erő

Összesen (Euró)

Euró

%

Euró

%

Vezető partner (Arad)

91 994,56

98

1 877,44

2

93 872,00

Projekt partner (Gyula)

70 718,00

95

3 722,00

5

74 440,00

Összesen

162 712,56

96,67

5 599,44

3,33

168 312,00

 

Azonosító

 
 

boritek_ikon.pngGyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala
Székhely: 5700 Gyula, Petőfi tér 3.
Postacím: 5700 Gyula, Pf. 44.

telefon_ikon.png


Telefon: 06 66 526-800
Telefax: 06 66 526-819
E-mail: gyulaph@gyula.hu
Belföldi jogsegély, szakhatósági ügyek: tokajine@gyula.hu