2020. március 31., kedd,  Árpád
 
 
   
   
   
 

Pályázatok

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése
2013. szeptember 09.

MM_logo.pngGyula Város Önkormányzata, mint Közvetítő Szervezet pályázatot hirdet a „Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése” című városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló mini-projektek támogatására

1.    A pályázat célja

A „soft” tevékenységek célja a közösségfejlesztés, valamint a városrehabilitációs projekt keretében végrehajtásra kerülő fejlesztések elfogadtatásának elősegítése, a helyi identitást, közösségformálást erősítő programok megvalósítása. A közvetett támogatási rendszer keretében olyan mini-projektek támogathatók, amelyek célja helyi társadalmi akciók megvalósítása a projekt keretében megvalósuló beruházásokhoz kapcsolódóan, a közösségi élet és a civil szerveződések erősítése érdekében.

2.    A pályázók köre

Helyi, a településen bejegyzett székhellyel / telephellyel / rendelkező non-profit szervezetek, akik az akcióterületi lakossággal kapcsolatban vannak (az akcióterületen bármilyen módon jelen vannak, vagy a helyszínen a korábbiakban már konkrét akciókat végrehajtottak.

Az alábbi non-profit szervezetek pályázhatnak:

Nonprofit szervezetek (egyesület, alapítvány, közalapítvány, köztestület) – amelyek konzorciumi partnerként nem vesznek részt a városrehabilitációs projektben;

·         Nonprofit gazdasági társaságok – amelyek konzorciumi partnerként nem vesznek részt a városrehabilitációs projektben;

·         Társasházak, lakásszövetkezetek;

Szociális szövetkezetek – amelyek konzorciumi partnerként nem vesznek részt a városrehabilitációs projektben.
 

Nem nyújthatnak be pályázatot az 1989. évi XXXIII. törvény „a pártok működéséről és gazdálkodásáról” szóló törvény hatálya alá tartozó szervezetek. 

3.    Támogatható tevékenységek

Az alábbi témákhoz kapcsolódhatnak mini projektek, azaz programok, rendezvények, konferenciák, szemléletformáló képzések, tájékoztatók, és ezek sorozatai:

 • az érintett lakosság bevonását célzó akciók.
 • közösségfejlesztést és a szabadidő hasznos eltöltését segítő szolgáltatások, tanfolyamok,
  képzési programok kialakítása (hagyományőrző közösségi kezdeményezések,
  játszó- és foglalkoztató házak, kulturális- és sport rendezvények,
  kiállítások, civil programok megvalósítása stb.).
 • munkaerőpiaci beilleszkedést és a hátrányos helyzetű gyermekek iskolai felzárkózását
  elősegítő tevékenységek, képzési, oktatási programok
 • helyi környezettudatosság elterjesztését segítő tájékoztatási, szemléletformáló akciók
 • integrált településfejlesztési tevékenységekhez (pl. parkosításhoz, játszóterek
  kiépítéséhez, parlagfű irtásához stb.) kapcsolódó helyi társadalmi
  akciók megszervezésének támogatása.
 • alternatív szociális, gyermekjóléti szolgáltatások kialakítása.
 • bűnmegelőzés és közbiztonság erősítésével kapcsolatos képzési, szemléletformáló programok
 • Elszámolható költségek: kizárólag a mini-projekt sikeres végrehajtásához / megvalósításához közvetlenül kapcsolódó forgóeszközök, helyszín- és
  eszközbérlések, valamint szolgáltatások számolhatók el.

A „mini-projekt” megvalósításának kezdő időpontja legkorábban: 2013. június 20., záró időpontja legkésőbb: 2014. június 30. A projekt megvalósításának időpontja nem lehet korábbi, mint a pályázat benyújtását követő 45. naptári nap.

A rendelkezésre álló keret: 6 858 000 Ft.

Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

Támogatási intenzitás: 100%

Támogatás összege: minimum 500.000 Ft, maximum 1 371 600 Ft.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. május 6-tól 2014. május 9-ig.

4.    Pályázat benyújtása

A részletes „mini-projekt” pályázati útmutató elérhető a város honlapján (http://www.gyula.hu/), valamint nyomtatott formában a Gyulai Polgármesteri Hivatal portáján (Gyula, Petőfi tér 3.) megtekinthető.

A pályázatok magyar nyelven, kizárólag a jelentkezési lap elektronikus kitöltésével nyújthatók be. Kézzel írott pályázatok feldolgozására nincs lehetőség.

A pályázatot 2 nyomtatott példányban (egy eredeti és
egy másolat) valamint további egy elektronikus példányban (CD/DVD
lemezen), zárt csomagolásban, kizárólag postai úton, az alábbi címre
kell benyújtani:

Gyula Város Önkormányzata, 5700 Gyula, Petőfi tér 3.

A pályázatok csomagolásán fel kell tüntetni a pályázati felhívás kódszámát:

KT-Gyula-DAOP-5.1.2/A-2013/01

A jelentkezési lapok benyújtása 2014. május 9-ig lehetséges.

Benyújtásnak a pályázat postára adásának napja minősül.

A benyújtási határidő előtt a pályázók kérdéseiket a +36/66/526-820-as vagy a +36/66/526-850 telefonszámon továbbá a molnarkata@gyula.hu vagy a sosne@gyula.hu e-mail címen tehetik fel.  

5.    A pályázathoz benyújtandó dokumentumok

Jelentkezési lap
Aláírási címpéldány vagy aláírás-minta
Létesítő okirat másolata
Referenciaigazolás
Költségvetést alátámasztó dokumentumok (a szakmai tartalom bemutatásával):
árajánlatok
költségbecslések

A letölthető dokumentumok listája:

 
 

boritek_ikon.pngGyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala
Székhely: 5700 Gyula, Petőfi tér 3.
Postacím: 5700 Gyula, Pf. 44.

telefon_ikon.png


Telefon: 06 66 526-800
Telefax: 06 66 526-819
E-mail: gyulaph@gyula.hu
Belföldi jogsegély, szakhatósági ügyek: tokajine@gyula.hu