2020. április 5., vasárnap,  Vince
 
 
   
   
   
 

Pályázatok

Humánszolgáltatások fejlesztése a kelet-békési térségben
2020. február 26.
EFOP-1.5.2-16-2017-00021

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Az Agora Alapítvány a Társadalomkutatásért EFOP-1.5.2-16-2017-00021 azonosító számú, „Humánszolgáltatások fejlesztése a kelet-békési térségben” című projekthez kapcsolódóan ösztöndíj pályázatot hirdet

a pályázat célterületén (Gyula, Elek, Kétegyháza, Lőkösháza, Doboz településeken) élő

35 év alatti fiatalok számára

 

Az EFOP-1.5.2-16-2017-0021 kódszámú „Humán szolgáltatások fejlesztése a kelet-békési térségben” elnevezésű projekt keretében az Agora Alapítvány a Társadalomkutatásért ösztöndíj alapú támogatást kíván bevezetni mindazok számára, akik a humánszolgáltatások terén helyi szinten hiányszakmának minősülő területen folytatják tanulmányaikat és vállalják, hogy a tanulmányaik elvégzését követően Gyula, Elek, Kétegyháza, Lőkösháza, Doboz települések valamelyikén működő humánszolgáltatást végző intézményben önkéntes szerződéssel, vagy munkaviszony keretében feladatot látnak el.

 

 1. Az ösztöndíj célja

 

Az EFOP-1.5.2-16-2017-00021 azonosító számú „Humánszolgáltatások fejlesztése a kelet-békési térségben” című projekt keretében a megvalósítási terület népességmegtartó erejének erősítése, az itt működő szakemberhiányos humán közszolgáltatások fejlesztése, a 35 év alatti helyben élő fiatalok továbbtanulásának támogatása.

A pályázattal érintett települések:

Gyula, Elek, Kétegyháza, Lőkösháza, Doboz

 

 1. Pályázati kategóriák

 

1.    kategória

A pályázattal érintett településeken végzett felmérés eredményeként az 1. számú melléklet szerint a humánszolgáltatás terén helyi szinten hiányszakmának minősülő felsőfokú végzettség megszerzésének támogatása az alábbiak szerint:

„1/A” az 1. számú melléklet szerinti releváns diplomaszerzés támogatása

Ösztöndíjban az a személy részesülhet, aki

- Gyula, Elek, Kétegyháza, Lőkösháza, Doboz települések valamelyikén állandó lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik,

- a pályázat benyújtásakor elmúlt 18 éves, de a képzési támogatás folyósításának végéig nem tölti be a 35. életévét,

- felsőoktatási intézményben az 1. számú mellékletben szereplő végzettségek megszerzésére irányuló alap- vagy mester- vagy osztatlan- vagy posztgraduális képzésben nappali vagy levelező tagozaton hallgatói jogviszonnyal rendelkezik,

- előző félévi tanulmányi eredménye igazoltan 3,51 (számtani) átlag felett van,

- a pályázat benyújtásával vállalja, hogy tanulmányai elvégzését követően legalább 10 hónap időtartamig Gyula, Elek, Kétegyháza, Lőkösháza, Doboz települések valamelyikén működő humán szolgáltatást végző intézményben önkéntes szerződéssel, vagy munkaviszony keretében feladatot lát el.

Az ösztöndíj összege: 10 hónapon keresztül havi 96.000 Ft.

A támogatással érintett időszak: 2019/2020 tanév tavaszi és 2020/2021 tanév őszi félév.

Támogatásban részesülők várható száma: maximum 10 fő

 

„1/B” az 1. számú mellékletben szereplő releváns abszolutóriummal rendelkezők számára nyelvvizsga megszerzésének támogatása

 

Ösztöndíjban az a személy részesülhet, aki

- Gyula, Elek, Kétegyháza, Lőkösháza, Doboz települések valamelyikén állandó lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik,

- a pályázat benyújtásakor elmúlt 18 éves, de a képzési támogatás folyósításának végéig nem tölti be a 35. életévét,

- tanulmányait felsőoktatási intézményben az 1. számú mellékletben szereplő végzettségek megszerzésére irányuló alap- vagy mester- vagy osztatlan- vagy posztgraduális képzésben 4 éven belül befejezte, abszolutóriummal rendelkezik, a diplomájához nyelvvizsga megszerzésére van szükség, melynek sikeres teljesítését 2021. január 31. napjáig igazolhatóan vállalja,

- egyéb ösztöndíjban nem részesül,

- a pályázat benyújtásával vállalja, hogy tanulmányai elvégzése után 5 hónap időtartamig az adott településen működő humánszolgáltató intézményben önkéntes szerződéssel, vagy munkaviszony keretében feladatot lát el.

 

Az ösztöndíj összege: 5 hónapon keresztül havi 96.000 Ft.

A támogatással érintett időszak: az elbírálást követő hónaptól számított 5 hónap időtartam.

A támogatásban részesülők várható száma: maximum 10 fő.

 

 1. kategória

 

A pályázattal érintett településeken végzett felmérés eredményeként az 1. számú melléklet szerint a humánszolgáltatás terén helyi szinten hiányszakmának minősülő releváns szakképzettség megszerzésének támogatása az alábbiak szerint

 

„2/A” szakgimnáziumban, szakközépiskolában vagy szakiskolában az 1. számú mellékletben szereplő releváns szakképzettséghez szükséges iskolai végzettség megszerzése

 

Ösztöndíjban az a személy részesülhet, aki

- Gyula, Elek, Kétegyháza, Lőkösháza, Doboz települések valamelyikén állandó lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik,

- a pályázat benyújtásakor még nem töltötte be a 21. életévét,

- szakgimnáziumban, szakközépiskolában, vagy szakiskolában nappali tagozaton tanulói jogviszonnyal rendelkezik és tanulmányait a 2020/2021-es tanévben befejezi,

- egyéb ösztöndíjban nem részesül,

- előző félévi tanulmányi eredménye igazoltan 4,0 átlag felett van,

- a pályázat benyújtásával vállalja, hogy tanulmányai elvégzése után 10 hónap időtartamig az adott településen működő humánszolgáltató intézményben önkéntes szerződéssel, vagy munkaviszony keretében feladatot lát el.

 

Az ösztöndíj összege: 10 hónapon keresztül maximum 72.000 Ft

A támogatással érintett időszak: 2019/2020 tanév tavaszi és 2020/2021 tanév őszi félév.

A támogatásban részesülők várható létszáma: maximum 10 fő.

 

 

 

„2/B” felnőttképzés keretében az 1. számú mellékletben szereplő releváns szakképzettség megszerzése

 

Ösztöndíjban az a személy részesülhet, aki

- Gyula, Elek, Kétegyháza, Lőkösháza, Doboz települések valamelyikén állandó lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik,

- a pályázat benyújtásakor elmúlt 18 éves, de a képzési támogatás folyósításának végéig nem tölti be a 35. életévét,

- felnőttképzési tevékenység folytatására vonatkozó engedéllyel rendelkező intézményben tanulói jogviszonnyal rendelkezik, felnőttképzési szerződéssel bír,

- egyéb ösztöndíjban nem részesül,

- a pályázat benyújtásával vállalja, hogy tanulmányai elvégzése után 10 hónap időtartamig az adott településen működő humánszolgáltató intézményben önkéntes szerződéssel, vagy munkaviszony keretében feladatot lát el.

 

Az ösztöndíj összege: a fennmaradó képzési idő erejéig, maximum 10 hónapon keresztül havi 72.000 Ft

A támogatással érintett időszak: az elbírálást követő hónaptól a fennmaradó képzési idő erejéig, maximum 10 hónap időtartam.

A támogatásban részesülők várható létszáma: maximum 10 fő.

 

 1. Az ösztöndíj pályázatok elbírálásakor előnyt élveznek az alábbi sorrendben azok, akik

- az ösztöndíjpályázatot megelőző időszakban legalább 1 éves foglalkoztatásra irányuló jogviszonnyal rendelkeznek a pályázattal érintett települések Önkormányzatai által fenntartott humán közszolgáltatást nyújtó szervezetnél,

- tanulmányi átlaga felsőoktatási intézményben tanulmányokat folytató hallgató esetén meghaladja a 4,00 átlagot, középfokú oktatási intézményben tanulók esetén 4,5 átlagot,

- tanulmányait a 2020/2021. tanévben fejezi be,

- a tanulmányaik elvégzését követően az adott településen működő humánszolgáltató intézményben munkaviszony keretében vállalnak feladatellátást,

- az EFOP-1.5.2-16-2017-00021 azonosító számú „Humánszolgáltatások fejlesztése a kelet-békési térségben” című pályázat munkaerő-piaci programjaiban részt vesznek, vagy az adott településen zajló közösségi eseményeken önkéntes tevékenységet vállalnak.

 

 1. Bármely kategóriában a Pályázó pályázata benyújtásával

- hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati űrlapon rögzített személyes adatait a pályázatot kiíró szervezet nyilvántartásba vegye, és azokat a projekt konzorciumvezetője (Gyula Város Önkormányzata) részére átadja, illetve az ösztöndíj időtartama alatt maga kezelje;

- elfogadja a mellékelt Adatkezelési Tájékoztatót, amelyhez kapcsolódóan kötelező mellékletként benyújtja a GDPR nyilatkozatot (Hozzájáruló nyilatkozat személyes adatok kezeléséhez).

 

 

 1. A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázatot papír alapon a jelen felhívás 2. számú mellékletét képező pályázati adatlap kitöltésével és a kötelező mellékletek csatolásával postai úton és elektronikusan kell benyújtani. Postai úton az Agora Alapítványnak címezve (6721 Szeged, Dózsa u. 2.) a pályázati adatlapot és a kötelező mellékleteket, és elektronikusan az agoraresearch@gmail.com címre a pályázati adatlapot (kitöltve, doc vagy docx formátumban) kérjük benyújtani. A borítékon, illetve az e-mail tárgyában kérjük feltüntetni: EFOP-1.5.2-16-2017-0021 Ösztöndíj pályázat” megjelölést!

 1. A pályázathoz kötelezően csatolandó mellékletek:

- lakóhely igazolás (lakcímkártya egyszerű fénymásolata)

- hallgatói, tanulói jogviszony igazolása, mely 30 napnál nem régebbi,

- igazolás a tanulmányok várható befejezésének idejéről,

- előző félévi tanulmányi átlag hitelt érdemlő igazolása, amennyiben releváns,

- nyelvvizsga megszerzésére irányuló támogatás igénylése esetén abszolutóriumot igazoló dokumentum,

- nyilatkozat a humán szolgáltatás területén vállalt tevékenységről (önkéntes jogviszony/munkaviszony) (5. számú melléklet),

- kitöltött, aláírt GDPR nyilatkozat (Hozzájáruló nyilatkozat személyes adatok kezeléséhez) (4. sz. melléklet).

 

 1. A pályázathoz nem kötelezően csatolandó mellékletek:

- nyilatkozat az EFOP-1.5.2-16-2017-00021 azonosító számú, „Humánszolgáltatások fejlesztése a kelet-békési térségben” című pályázat keretében nyújtott munkaerő-piaci programban való részvételről és/vagy önkéntes tevékenység vállalásáról (6. sz. melléklet).

 

 1. A pályázat benyújtásának határideje:

A pályázatok beérkezési határideje: 2020. március 13.

A pályázati kiírásról bővebb tájékoztatás kérhető az Agora Alapítvány agoraresearch@gmail.com e-mail címén vagy a 70/ 702-4131  telefonszámon.

 

 1. A pályázatok elbírálásának rendje:

A beérkezett pályázatokat az Alapítvány bírálja el 2020. március 31. napjáig.

- a benyújtott pályázatok időbélyeggel kerülnek nyilvántartásba vételre,

- hiánypótlásra nincs lehetőség,

- a nem a pályázati adatlapon benyújtott, határidőn túl, formailag nem megfelelő pályázatokat a bírálatból kizárja, és kizárását írásban indokolja,

- az elbírálás során korra, fajra, nemre, bőrszínre, felekezeti vagy világnézeti hovatartozásra tekintet nélkül, kizárólag a pályázatban megjelölt feltételek mentén, objektív vizsgálat alapján járhat el,

- az ösztöndíj pályázatra beérkezett igények ismeretében az Alapítvány a kategóriák között átcsoportosítást hajthat végre a rendelkezésre álló keretösszeg erejéig.  

 

 1. Értesítés a pályázati döntésről:

A döntéshozó Alapítvány a meghozott döntéséről 8 napon belül írásban értesíti a pályázókat. A döntéssel szemben jogorvoslati lehetőség nem biztosított.

 

 1. Az ösztöndíj folyósítása:

Az ösztöndíj folyósítására első alkalommal 2020. április 10. napjáig kerül sor átutalással, majd ezt követően tárgyhónap 10. napjáig. Az „I/A”, „II/A” ösztöndíjak esetében az első alkalommal történő utalással egyidejűleg egyösszegben kerül átutalásra a február, március hónapot érintő összeg.

 

 1. A pályázók értesítési kötelezettségei:

Az ösztöndíjban részesülő hallgató/tanuló köteles

- az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt minden, az ösztöndíj folyósítását érintő változásról haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül írásban értesíteni az Alapítványt,

- a tanulmányai lezárását vagy nyelvvizsga megszerzését igazoló dokumentumot 15 napon belül benyújtani.

 

 1. Visszafizetési kötelezettség:

Az ösztöndíjban részesülő az ösztöndíjat visszafizetni köteles, ha:

- tanulmányait az ösztöndíj folyósításának időszak alatt megszakítja,

- bármelyik félévet eredménytelenül teljesíti,

- nyelvvizsga-kötelezettségét önhibájából nem teljesíti,

- értesítési kötelezettségét elmulasztja, amennyiben az a feltételekben bekövetkező változásra vonatkozik.

 

Jelen szabályzattal kapcsolatos valamennyi kérdésben a magyar jog az irányadó. A jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben elsősorban a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, továbbá az államháztartástól szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet, 2014 - 2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272.2014. (XI. 5.) Korm. rendelet, valamint az egyéb kapcsolódó jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

 

Mellékletek:

 1. számú melléklet - Humánszolgáltatás terén helyi szinten hiányszakmának minősülő releváns szakképzettségek listája
 2. számú melléklet - Pályázati adatlap
 3. számú melléklet - Adatkezelési Tájékoztató
 4. számú melléklet - GDPR nyilatkozat (Hozzájáruló nyilatkozat személyes adatok kezeléséhez)
 5. számú melléklet - Nyilatkozat feladatellátási tevékenységről

számú melléklet – Nyilatkozat az EFOP-1.5.2-16-2017-00021 azonosító számú, „Humánszolgáltatások fejlesztése a kelet-békési térségben” című projektben munkaerő-piaci programokban történő részvételről és/vagy önkéntes tevékenységet vállalásáról

Az ösztöndíj részleteit, és mellékleteit az alábbi linken találja: részletek

 

 
 

boritek_ikon.pngGyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala
Székhely: 5700 Gyula, Petőfi tér 3.
Postacím: 5700 Gyula, Pf. 44.

telefon_ikon.png


Telefon: 06 66 526-800
Telefax: 06 66 526-819
E-mail: gyulaph@gyula.hu
Belföldi jogsegély, szakhatósági ügyek: tokajine@gyula.hu