2023. március 26., vasárnap,  Emánuel
 
 
   
   
   
 

Európai Parlamenti képviselők választása - 2019

Általános tájékoztató
2019. április 24.

 Tisztelt Választópolgárok!

 

Mint az köztudomású, Magyarország köztársasági elnöke az Európai Parlament tagjainak 2019. évi választását 2019. május 26. napjára tűzte ki, amely során a választópolgárok 21 magyarországi mandátum sorsáról dönthetnek, listás szavazás útján. Listát az a bejegyzett párt állíthat, amely legalább 20.000 érvényes választópolgári ajánlást gyűjt össze. Listát ajánlani kizárólag ajánlóíven lehet.

 

Az Európai Parlament tagjainak választásán választójoggal rendelkezik minden, Magyarország területén lakóhellyel rendelkező nagykorú magyar állampolgár, valamint az Európai Unió más tagállamának magyarországi lakóhellyel rendelkező választópolgára, amennyiben 2019. május 10. napjáig nyilatkozatot tesz arról, hogy választójogát Magyarországon kívánja gyakorolni, továbbá azok a nagykorú magyar állampolgárok, akik Magyarországon élnek, de nem rendelkeznek lakcímmel, illetve az Európai Unió területén kívüli lakóhellyel rendelkeznek.

 

Amennyiben a választópolgár a szavazás napján külföldön tartózkodik, Magyarország nagykövetségein vagy főkonzulátusain is leadhatja szavazatát. Ennek feltétele, hogy a választópolgár a lakcíme szerinti helyi választási irodához külképviseleti névjegyzékbe vétel iránti kérelmet nyújtson be. A kérelemnek a meghatározott adatokon túl tartalmaznia kell annak az országnak és városnak a megnevezését, ahol a választópolgár szavazni kíván. A külképviseleti névjegyzékbe vételre irányuló kérelemnek legkésőbb 2019. május 17. napján 16.00 óráig meg kell érkeznie a helyi választási irodához. A választópolgár ugyanezen időpontig módosíthatja vagy visszavonhatja a kérelmét.

 

Azok a választópolgárok, akik a szavazás napján Magyarország területén, de a magyarországi lakcímük szerinti szavazókörtől eltérő szavazókör területén tartózkodnak, átjelentkezésre irányuló kérelmet nyújthatnak be az állandó lakcímük, vagy tartózkodási helyük szerinti helyi választási irodához.

 

Fontos, hogy a kérelemben feltüntetett adatoknak teljes körűen meg kell egyezniük a lakcímkártyán feltüntetett adatokkal, ellenkező esetben a helyi választási iroda a kérelmet elutasítja. Átjelentkezni bármelyik magyarországi településre (budapesti kerületbe) lehet.

 

Minden településen (így Gyulán is) csak egyetlen szavazókört jelölnek ki az átjelentkezéssel szavazók részére. Gyulán ezen kijelölt szavazókör a 003. számú szavazókör, amely a Gál Ferenc Főiskolán (5700 Gyula, Szent István utca 17-19.) fog működni a szavazás napján.

 

Az átjelentkezési kérelem benyújtható

-online a www.valasztas.hu honlapon vagy

-papír alapon postán vagy személyesen a lakóhelye szerinti illetékes választási irodánál

legkésőbb a szavazást megelőző 4. nap (2019. május 22. szerda) 16.00 óráig.

A választópolgár legkésőbb 2019. május 22-én (szerdán) 16.00 óráig módosíthatja vagy – levélben történő vagy elektronikus azonosítás nélküli elektronikus benyújtás esetén – visszavonhatja az átjelentkezési kérelmet.

Személyes vagy elektronikus azonosítást követő elektronikus benyújtás (ügyfélkapu) esetén a választópolgár legkésőbb 2019. május 24-én (pénteken) 16.00 óráig vonhatja vissza az átjelentkezési kérelmet.

 

Az Európai Parlament tagjainak választásán is lehetőség van mozgóurna igénylésére. Mozgóurna iránti kérelmet az a választópolgár nyújthat be, aki mozgásában egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogvatartása miatt gátolva van. A törvény kizárólag a fenti esetekben engedi meg a mozgóurna igénybevételét, más indokokra tekintettel (pl. munkahelyi elfoglaltság) nem vehető igénybe.

 

A kérelemnek tartalmaznia kell a mozgóurna-igénylés okát, valamint, ha nem a lakcímére kéri, akkor a pontos címet is, ahova a mozgóurna kivitelét kéri.

 

A kérelemben feltüntetett személyes adatoknak meg kell egyezniük a lakcímkártyán feltüntetett adatokkal, ellenkező esetben a helyi választási iroda a kérelmet elutasítja.

 

A szavazás napján a szavazatszámláló bizottság két tagja felkeresi a választópolgárt lakóhelyén vagy az által megadott más címen (pl. kórházban), annak érdekében, hogy szavazatát a mozgóurnába dobja be. Aki mozgóurnát kért, a szavazókörben „hagyományos módon”, azaz személyesen nem szavazhat.

 

Az Európai Parlament tagjainak 2019. évi választásán elegendő a mozgóurna iránti kérelmet – legkésőbb 2019. május 22-én 16.00 óráig - benyújtani a választópolgár lakcíme szerinti, vagy a mozgóurnázás helye szerint helyi választási irodához, mert azt a választási irodának egyben átjelentkezési kérelemnek is kell tekintenie. Tekintettel arra, hogy a választópolgár átjelentkezési kérelmet legkésőbb 2019. május 22-én 16.00 óráig nyújthat be, az ezen időpont után benyújtott mozgóurna iránti kérelem nem tekinthető egyben átjelentkezési kérelemnek is, azaz, ha korábban nem jelentkezett át a választópolgár, akkor csak a lakcíme szerinti szavazókör területére igényelheti a mozgóurnát.

 

Mozgóurna igénylése a 2019. évi Európai Parlamenti képviselők választására:

  1. a helyi választási irodához
    1. levélben vagy ügyfélkapus azonosítás nélkül interneten (www.valasztas.hu) legkésőbb május 22-én 16.00 óráig,
    2. személyesen vagy ügyfélkapus azonosítással interneten (www.valasztas.hu) május 24-én 16.00 óráig, vagy
    3. május 24-én 16.00 órát követően ügyfélkapus azonosítással interneten (www.valasztas.hu) május 26-án 12.00 óráig.
  2. az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy által kézbesítéssel a szavazás napján, május 26-án, legkésőbb 12.00 óráig.

 

A választással kapcsolatos kérelmek, formanyomtatványok letölthetők a www.valasztas.hu, illetve a www.gyula.hu honlapokról. A kérelmek kitöltésével kapcsolatban felvilágosítás kérhető a 66/526-834-es és a 66/526-863-as telefonszámokon. A választást érintő további tájékoztatás érdekében forduljon a Gyulai Polgármesteri Hivatalban (5700 Gyula Petőfi tér 3., 66/526-812) működő választási irodához hétfőtől csütörtökig 7.30 – 16.00 óra között, illetve pénteki napokon 7.30 – 13.30 óra között.

 

 

Gyula, 2019. április 18.

                                                Tisztelettel:

  

 

Dr. Csige Gábor

 

a Gyulai Helyi Választási Iroda vezetője

 

 
 

boritek_ikon.pngGyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala
Székhely: 5700 Gyula, Petőfi tér 3.
Postacím: 5700 Gyula, Pf. 44.

telefon_ikon.png


Telefon: 06 66 526-800
Telefax: 06 66 526-819
E-mail: gyulaph@gyula.hu
Belföldi jogsegély, szakhatósági ügyek: tokajine@gyula.hu