2023. március 26., vasárnap,  Emánuel
 
 
   
   
   
 

Hirdetmények

MEGHÍVÓ LAKOSSÁGI FÓRUMRA
2020. január 24.

Gyula Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 330/2019. (XII. 12.) számú határozatával elindította a Blanár utca tömbjére vonatkozóan a Helyi Építési Szabályzat módosítását, a Gyula, Blanár László utca 12. sz. alatti 4574 hrsz.-ú ingatlan gazdaságos beépíthetőségének lehetővé tétele érdekében.

 

A terület lehatárolása:

-Blanár László utca (4580 hrsz.), Jókai Mór utca (4621 hrsz.), Béke sugárút (4568 hrsz.), Bodoky utca (4606/1 hrsz.).

 

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 32. § (6) bekezdés c) pontja szerint a képviselő-testület kiemelt fejlesztési területté nyilvánította a területet, mely alapján tárgyalásos eljárással lehet lefolytatni a szabályozás módosítását.

 

A módosítások bemutatására

 

lakossági fórum keretében kerül sor, melyet

2020. február 3-án, hétfőn 16:00 órai kezdettel a

Városháza Kistermében tartunk.

 

Az érintett lakosság, civil és gazdálkodó szervezetek, érdekképviseleti szervek, egyházak (partnerek) a szabályozási terv módosításával kapcsolatban véleményt, észrevételt, javaslatot tehetnek a helyszínen vagy a lakossági fórumtól számított 8 napon belül (2020. február hó 11. napjáig) nyújthatnak be papír alapon a polgármesternek, a Gyula Város Önkormányzata 5700 Gyula, Petőfi tér 3., vagy elektronikus levélként a beres@gyula.hu e-mail címre.

 

Fentiekkel kapcsolatban várjuk aktív részvételüket a lakossági fórumon.

 

Gyula, 2020. január 22.

                                                                             Dr. Görgényi Ernő

                                                                                 polgármester

 
 

boritek_ikon.pngGyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala
Székhely: 5700 Gyula, Petőfi tér 3.
Postacím: 5700 Gyula, Pf. 44.

telefon_ikon.png


Telefon: 06 66 526-800
Telefax: 06 66 526-819
E-mail: gyulaph@gyula.hu
Belföldi jogsegély, szakhatósági ügyek: tokajine@gyula.hu