2021. január 21., csütörtök,  Ágnes
 
 
   
   
   
 

Hirdetmények

Gyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének 220/2020. (XI. 25.) határozata a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak enyhítését célzó helyi intézkedésről
2020. november 27.

Gyula Város Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Gyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozza: 

1. Az önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségekre (a továbbiakban: üzlet) vonatkozó bérleti jogviszonyok tekintetében kedvezmény illeti meg az alábbi szakmai ágazatokban működő egyéni vállalkozásokat, valamint mikro-, kis- és középvállalkozásokat (a továbbiakban: vállalkozás):

a) turisztika,

b) vendéglátóipar,

c) szórakoztatóipar,

d) szerencsejáték,

e) filmipar,

f) előadóművész,

g) rendezvényszervező,

h) sportszolgáltató,

i) fodrászat- és szépségápolás,

j) virág-, koszorú-, dísznövény-kiskereskedelem,

k) óra-, ékszer-kiskereskedelem,

l) ajándéktárgy-kiskereskedelem,

m) lábbeli-, bőráru-kiskereskedelem,

n) sportszer-kiskereskedelem,

o) ingatlanközvetítői tevékenység,

p) reklámügynöki tevékenység,

q) személyszállítási szolgáltatás.

 

2. Amennyiben a vállalkozás az üzletre vonatkozó bérleti szerződés megszüntetését nem kezdeményezi, és üzletszerű kereskedelmi vagy szolgáltatási tevékenységét az üzletben folytatja, az üzlet 2020. november, december és 2021. január hónapra vonatkozó bérleti díjából huszonöt százalék kedvezmény illeti meg.

3. Amennyiben a vállalkozás az üzletre vonatkozó bérleti szerződés megszüntetését nem kezdeményezi, és üzletszerű kereskedelmi vagy szolgáltatási tevékenységét az üzletben szünetelteti, az üzlet 2020. november, december és 2021. január hónapra vonatkozó bérleti díjából ötven százalék kedvezmény illeti meg. 

4. A vállalkozó a 2. és 3. pont szerinti kedvezménnyel csökkentett bérleti díj vonatkozásában fizetési haladékot kap (a továbbiakban: fizetési moratórium). A fizetési moratórium nem érinti a vállalkozó azon jogát, hogy az eredeti szerződési feltételek szerint teljesítsen. A fizetési moratórium 2020. november, december és 2021. január hónapokra vonatkozik, azzal, hogy ezen hónapokra vonatkozó bérleti díj megfizetését – a vállalkozó kérésére – legfeljebb hat havi egyenlő részletben köteles teljesíteni. Amennyiben a bérleti szerződés a fizetési moratórium vagy a halasztott fizetés időszakában megszűnik, a tartozás egy összegben esedékessé válik, és a tartozást a bérleti szerződés megszűnésétől számított harminc napon belül teljesíteni kell. 

5. Az 1. pontban meghatározott szakmai ágazatokban – üzletben vagy üzleten kívül – működő vállalkozások a közterület rendeltetéstől eltérő használatára vonatkozó közterület-használati díj tekintetében – a vállalkozó kérelmére – kedvezményre jogosult, az alábbiak szerint:

a) amennyiben a vállalkozás az üzletszerű kereskedelmi vagy szolgáltatási tevékenységét folytatja, a 2020. november, december és 2021. január hónapra vonatkozó közterület-használati díjából huszonöt százalék kedvezményre jogosult,

b) amennyiben a vállalkozás az üzletszerű kereskedelmi vagy szolgáltatási tevékenységét szünetelteti, a 2020. november, december és 2021. január hónapra vonatkozó közterület-használati díjából ötven százalék kedvezményre jogosult. 

6. Az 1-5. pont szerinti kedvezmények és fizetési halasztások biztosítása kérelemre történik. A kérelmező vállalkozó a kérelmében nyilatkozni köteles a 2020. november, december és 2021. január hónapra tervezett működéséről, amely releváns a kedvezmény megállapítása céljából. A vállalkozó nyilatkozni köteles, hogy amennyiben működésében változás következik be, azt haladéktalanul bejelenteni köteles a bérbeadónak vagy az engedélyező hatóságnak. A bejelentés elmulasztása esetén a bérbeadó vagy az engedélyező hatóság a kedvezmény összegét visszakövetelheti. 

7. Jelen határozatban foglalt kedvezményeket és fizetési halasztásokat csak a 2020. november 18. napjáig megkötött bérleti szerződések, illetve kiadott közterület-használati engedélyek vonatkozásában lehet alkalmazni. 

A polgármester felkéri a jegyzőt a Gyula, Október 6. téri üzletek, a Stéberl-ház üzletei és a közterület-használati engedélyek tekintetében, a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. ügyvezetőjét pedig az egyéb üzletek tekintetében a jelen határozatban foglaltak végrehajtására.

 

                                          Dr. Görgényi Ernő

 
 

boritek_ikon.pngGyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala
Székhely: 5700 Gyula, Petőfi tér 3.
Postacím: 5700 Gyula, Pf. 44.

telefon_ikon.png


Telefon: 06 66 526-800
Telefax: 06 66 526-819
E-mail: gyulaph@gyula.hu
Belföldi jogsegély, szakhatósági ügyek: tokajine@gyula.hu