2021. január 21., csütörtök,  Ágnes
 
 
   
   
   
 

Hirdetmények

VÁLTOZÁS AZ ADÓHATÓSÁGI FELADATELLÁTÁSBAN
2020. december 29.

Tisztelt Adózó!

2021. január 1. napjától az alábbi változások lépnek hatályba az adóhatósági feladatellátásban:

1. Gépjárműadó:

A gépjárműadóval kapcsolatos adóztatási feladatokat jövő évtől a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) veszi át. A változással kapcsolatban a gépjármű-üzembentartóknak (tulajdonosoknak) teendőjük nincs. Év elején a NAV minden érintettnek határozatot küld a fizetendő adóról, az aktuális fizetési határidőkről és az új gépjárműadó-bevételi számláról. A 2020. december 31-én fennálló adómentességet és szüneteltetést a helyi önkormányzatok adatszolgáltatása alapján a NAV hivatalból, automatikusan figyelembe veszi az adó kivetésénél.

A 2020. december 31. napjáig keletkezett, változott vagy megszűnt adókötelezettséggel kapcsolatos ügyekben továbbra is az önkormányzati adóhatóság jár el.

 

2. Helyi iparűzési adó:

2021. január 1. napjától az adóalanyok - főszabály szerint - a NAV-hoz kötelesek benyújtani a helyi iparűzési adó bevallásukat. A szükséges nyomtatványok majd a NAV honlapján https://www.nav.gov.hu/ lesznek ÁNYK formátumban fellelhetők. Kizárólag az egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemély iparűzési adóalany nyújthatja be az iparűzési adóbevallási nyomtatványt papíralapon is, tekintve, hogy e minőségében nem kötelezhető elektronikus kapcsolattartásra. Amennyiben az arra jogosult a papíralapú bevallás-benyújtást választja, akkor azt az önkormányzati adóhatósághoz teheti meg. Fontos kiemelni, hogy maga az iparűzési adóbevallás feldolgozása, esetleges javítása az önkormányzati adóhatóságnál történik és az adófizetést is az önkormányzat számlájára kell változatlanul megtenni.

 

a Gyulai Polgármesteri Hivatal Adócsoportja

 
 

boritek_ikon.pngGyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala
Székhely: 5700 Gyula, Petőfi tér 3.
Postacím: 5700 Gyula, Pf. 44.

telefon_ikon.png


Telefon: 06 66 526-800
Telefax: 06 66 526-819
E-mail: gyulaph@gyula.hu
Belföldi jogsegély, szakhatósági ügyek: tokajine@gyula.hu