2023. március 26., vasárnap,  Emánuel
 
 
   
   
   
 

Hirdetmények

Gyula Város Jegyzőjének 5/2021. (III. 05.) utasítása
2021. március 05.

Gyula Város Jegyzőjének

5/2021. (III. 05.) utasítása

 

a koronavírus-járvány hatásainak csökkentéséről és rendkívüli intézkedésekről a Gyulai Polgármesteri Hivatalban

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdésének j) pontjában, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 78. §-ában foglalt jogkörömben eljárva a koronavírus-járványra (COVID-19) tekintettel – a munkavállalók egészségének megőrzése, továbbá a Gyulai Polgármesteri Hivatal működésének biztosítása érdekében – a következő utasítást adom ki:

1. § Jelen utasítás hatálya kiterjed a Gyulai Polgármesteri Hivatallal (a továbbiakban: Hivatal) munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló valamennyi köztisztviselőre, munkavállalóra, tartós megbízási jogviszonyban állóra, valamint a Hivatal telephelyein munkát végző közfoglalkoztatottakra, továbbá a portaszolgálatot ellátó személyekre (a továbbiakban együttesen: munkavállalók).

2. § (1) A Hivatal épületében a személyes ügyfélfogadás szünetel, elektronikus és telefonos úton az ügyfélfogadás az ügyfélfogadási rend szerint végezhető.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérően személyes ügyfélfogadás lehetséges az alábbi esetekben, ügyfélfogadási időben:

a) rendkívül indokolt esetben, az ügyintézővel előzetesen egyeztetett időpontban,

b) települési támogatások és gyámhatósági ügyek intézése,

c) házassági bejelentkezés, házasságkötés, apai elismerő nyilatkozat tétele, haláleset anyakönyvezése, hazai anyakönyvezés.

(3) Ügyfélfogadási időn kívül, személyesen intézhetők az életveszélyt jelentő, különösen nagy vagyoni kárt okozó események bejelentése.

3. § A Hivatali Kapun érkező küldeményeket két óránként ellenőrizni kötelesek az informatikusok, vagy az igazgatási osztályvezető, és a veszélyhelyzettel kapcsolatosan érkezett bármely iratot haladéktalanul továbbítani kötelesek a jegyző és a polgármester részére.

4. § A személyes ügyintézésre biztosított ügyfélfogadási rendet – eltérően a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltaktól, a veszélyhelyzet idejére – az alábbiak szerint határozom meg:

Hétfő              13.00 – 16.00

Kedd               8.00 – 12.00

Szerda            az ügyfélfogadás szünetel

Csütörtök        13.00 – 16.00

Péntek            8.00 – 12.00

 

5. § Azon munkavállalók, akik munkaidőben, de otthoni munkavégzéssel látják el feladatukat, a Hivatal épületéből kivitt iratokról, dokumentumokról átadás-átvételi nyilatkozatot kötelesek kiállítani, majd annak a visszaszolgáltatásról szóló záradékát leadáskor kitölteni. Az iratok elvesztéséből, megsemmisüléséből eredő károkért a munkavállaló felel.

6. § (1) Jelen utasítás - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - kihirdetésének napján lép hatályba, és visszavonásig érvényes.

(2) A 2. § és 4. §-ban foglaltak 2021. március 8. napján lépnek hatályba.


                                                                                           
                                                                                                     Dr. Csige Gábor

 

 
 

boritek_ikon.pngGyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala
Székhely: 5700 Gyula, Petőfi tér 3.
Postacím: 5700 Gyula, Pf. 44.

telefon_ikon.png


Telefon: 06 66 526-800
Telefax: 06 66 526-819
E-mail: gyulaph@gyula.hu
Belföldi jogsegély, szakhatósági ügyek: tokajine@gyula.hu