2023. március 26., vasárnap,  Emánuel
 
 
   
   
   
 

Hirdetmények

Meghívó
2021. december 09.

 

MEGHÍVÓ 

Gyula Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

ülést tart,

amelyre Önt tisztelettel meghívom

 

Az ülés ideje: 2021. december 16. (csütörtök) 9.00 óra

Helye: a Városháza díszterme

 

Napirendi javaslat:

 

I. INTERPELLÁCIÓK, KÉRDÉSEK

 

II. TÁJÉKOZTATÓK

 

1. A képviselő-testület legutóbbi ülése óta történt fontosabb eseményekről

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

2. Fontosabb jogszabályokról

Előadó: dr. Csige Gábor jegyző

 

3. Az önkormányzat pályázatairól                                                  

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

4. Az önkormányzat pénzügyi helyzetéről                                     

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

5. Beszámoló a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működéséről

Előadó: a Kábítószer Egyeztető Fórum elnöke

 

III. NAPIREND ELŐTTI BESZÁMOLÓK

 

1. Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

2. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: dr. Csige Gábor jegyző

 

3. A Mi Egy Másért Közhasznú Egyesület 2021. évi beszámolója és a 2022. évi munkaterve az ifjúsági közfeladat ellátásáról

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

IV. FŐ NAPIREND

 

1. Gyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. évi munkaterve

Előkészíti: önkormányzati és kulturális osztály (dr. Pacadzisz Oresztész osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

2. A 2022. évi Hetedhét Játékváros támogatása

Előkészíti: szociálpolitikai és gazdaságfejlesztési osztály (Sós Judit osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

3. Döntés a Sportkoncepció elkészítésének határidejéről

Előkészíti: önkormányzati és kulturális osztály (dr. Pacadzisz Oresztész osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester


 

4. A Gyula, belterület 6640/5 hrsz.-ú magánút elnevezése

Előkészíti: mérnöki osztály (Molnár Csaba osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

5. Forrás biztosítása a „Volt Relégyár rehabilitálása” című pályázat megvalósításához

Előkészíti: mérnöki osztály (Molnár Csaba osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

6. Döntés az ingyenesen önkormányzati tulajdonba került Gyula, belterület 2639/1
hrsz.-ú ingatlan kapcsán MNV Zrt.-vel létrejött megállapodás módosításáról

Előkészíti: jogi és humánpolitikai csoport (dr. Tariné dr. Botta Ágnes csoportvezető

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

7. A Gyulai Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Előkészíti: jogi és humánpolitikai csoport (dr. Tariné dr. Botta Ágnes csoportvezető

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

8. Döntés civil szervezetek kölcsönszerződés módosításáról

Előkészíti: jogi és humánpolitikai csoport (dr. Tariné dr. Botta Ágnes csoportvezető

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

9. A) Gyula város Településszerkezeti Tervének jóváhagyása

    B) Gyula város Helyi Építési Szabályzatának és mellékleteinek elfogadása

Előkészíti: Béres István főépítész

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

10. Rendelettervezet a települési támogatások rendszeréről, valamint a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásokról szóló 3/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előkészíti: szociálpolitikai és gazdaságfejlesztési osztály (Sós Judit osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

11. Rendelettervezet Gyula Város Önkormányzatának 2022. évi átmeneti költségvetéséről

Előkészíti: pénzügyi osztály (Lipták Judit osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

 

A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2 § (k) pontja értelmében az üléseken – a felszólalók kivételével - mindenki számára kötelező a maszk viselése. A Rendelet 6/C § (3) pontja értelmében a képviselő-testület ülésén – az ott foglalkoztatottak kivételével (ideértve a képviselő-testület tagjait is) - a koronavírus elleni védettséggel rendelkező személy vehet részt, melyet védettségi igazolvány, továbbá az azonosításhoz szükséges fényképes személyazonosító okmány felmutatásával kell igazolni.

 

 

 

Gyula, 2021. december 7.

 

                                                                                                      Dr. Görgényi Ernő

                                                                                                            polgármester

 
 

boritek_ikon.pngGyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala
Székhely: 5700 Gyula, Petőfi tér 3.
Postacím: 5700 Gyula, Pf. 44.

telefon_ikon.png


Telefon: 06 66 526-800
Telefax: 06 66 526-819
E-mail: gyulaph@gyula.hu
Belföldi jogsegély, szakhatósági ügyek: tokajine@gyula.hu