2023. március 26., vasárnap,  Emánuel
 
 
   
   
   
 

Hirdetmények

Meghívó
2022. április 22.

 

MEGHÍVÓ 

Gyula Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

ülést tart,

amelyre Önt tisztelettel meghívom

 

Az ülés ideje: 2022. április 28. (csütörtök) 9.00 óra

Helye: a Városháza díszterme

 

Napirendi javaslat:

 

I. INTERPELLÁCIÓK, KÉRDÉSEK

 

II. TÁJÉKOZTATÓK

1.         A képviselő-testület legutóbbi ülése óta történt fontosabb eseményekről

            Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

2.         Fontosabb jogszabályokról

            Előadó: dr. Csige Gábor jegyző

 

3.         Az önkormányzat pályázatairól                                                      

                Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

4.         Az önkormányzat pénzügyi helyzetéről                                         

            Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

5.         Tájékoztató a 2021. évi úszásoktatási és utánpótlás-nevelési feladatellátásról

            Előadó: Kun Miklós, a Gyulai Várfürdő Kft. ügyvezetője

 

6.         Tájékoztató Gyula Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2021. évi munkájáról

                Előadó: Gyula Város Német Nemzetiségi Önkormányzata (Mittag Mónika elnök)

 

III. NAPIREND ELŐTTI BESZÁMOLÓK

1.         Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

            Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

2.         A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

            Előadó: dr. Csige Gábor jegyző

 

IV. FŐ NAPIREND

 

1.         A Gazdasági Erőforrások Bizottsága új tagjának megválasztása

Előkészíti: önkormányzati és kulturális (dr. Pacadzisz Oresztész osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

2.         A Mogyoróssy János Városi Könyvtár eszközátadása intézményeknek, civil szervezetnek

Előkészíti: Mogyoróssy János Városi Könyvtár (Dézsi János igazgató)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

3.         Javaslat a Gyulai Várfürdő Kft. 2021. évi gazdálkodásáról, illetve a 2022. évi üzleti tervéről

Előkészíti: Kun Miklós, a Gyulai Várfürdő Kft. ügyvezetője

              jogi és humánpolitikai csoport(dr. Tariné dr. Botta Ágnes csoportvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

 

4.         Döntés az Erkel Ferenc Kulturális Központ és Múzeum Nonprofit Kft. 2021. évi gazdálkodásáról, illetve a 2022. évi üzleti tervéről

Előkészíti: Fekete-Dombi Ildikó, az Erkel Ferenc Kulturális Központ és Múzeum Nonprofit Kft.

                   ügyvezetője,

              Katona Katalin, az Erkel Ferenc Kulturális Központ és Múzeum Nonprofit Kft. ügyvezetője,

             jogi és humánpolitikai csoport (dr. Tariné dr. Botta Ágnes csoportvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

5.         Döntés az Erkel Ferenc Nonprofit Kft. könyvvizsgálója kiválasztásáról

Előkészíti: jogi és humánpolitikai csoport (Dr. Tariné dr. Botta Ágnes csoportvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

6.         Javaslat a Gyulai Turisztikai Nonprofit Kft. 2021. évi gazdálkodásáról, illetve a 2022. évi üzleti tervéről

Előkészíti: Komoróczki Aliz, a Gyulai Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetője

               jogi és humánpolitikai csoport (dr. Tariné dr. Botta Ágnes csoportvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

7.         A Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. 2022. évre vonatkozó beruházási összegeinek elfogadása

Előkészíti: Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. (Daróczi László ügyvezető)

                pénzügyi osztály (Lipták Judit osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

8.         Az Október 23. Alapítvány támogatása

Előkészíti: önkormányzati és kulturális osztály (dr. Pacadzisz Oresztész osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

9.         Döntés a Kelet-békési Területfejlesztési Társadalmi Innovációs Egyesület részére nyújtandó támogatásról

Előkészíti: Kónya István alpolgármester

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

10.       A Gyulasport Nonprofit Kft. által benyújtott pályázat jóváhagyása és a nagyméretű műfüves pálya felújításához önerő biztosítása

Előkészíti: Kónya István alpolgármester

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

11.       Pályázaton kívüli forrás biztosítása a „Turisztikai attrakció létrehozása Gyulán” című pályázathoz

Előkészíti: mérnöki osztály (Molnár Csaba osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

12.       Közterület elnevezése

Előkészíti: mérnöki osztály (Molnár Csaba osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

13.       2021. évi belső ellenőrzési jelentés

Előkészíti: pénzügyi osztály (Lipták Judit osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

14.       Rendelettervezet Gyula város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 40/2021. (XII. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előkészíti: Főépítész (Béres István)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

15.       A Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálatának és módosításának elindítása Gyula város közigazgatási területére vonatkozóan

Előkészíti: Főépítész (Béres István)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

16.       Rendelettervezet az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 31/2013. (XII. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előkészíti: jogi és humánpolitikai csoport (dr. Tariné dr. Botta Ágnes csoportvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

17.       Rendelettervezet a hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásról szóló 23/2013. (XI. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előkészíti: mérnöki osztály (Molnár Csaba osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester    

 

18.       Rendelettervezet az önkormányzati képviselő, a bizottsági elnök, a bizottság tagja és a tanácsnok tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásairól szóló 1/2017. (I. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előkészíti: jogi és humánpolitikai csoport (dr. Tariné dr. Botta Ágnes csoportvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

19.       Rendelettervezet Gyula Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításáról

Előkészíti: pénzügyi osztály (Lipták Judit osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

 

V. ZÁRT ÜLÉS:

 

1.         Döntés a Gyulahús Kft. 2021. évi gazdálkodásáról, illetve a 2022. évi üzleti tervéről

Előkészíti: Daka Zsolt, a Gyulahús Kft. ügyvezetője

             jogi és humánpolitikai csoport (dr. Tariné dr. Botta Ágnes csoportvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

 

Gyula, 2022. április 22.

                                                                                                  Dr. Görgényi Ernő

                                                                                                        polgármester

 
 

boritek_ikon.pngGyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala
Székhely: 5700 Gyula, Petőfi tér 3.
Postacím: 5700 Gyula, Pf. 44.

telefon_ikon.png


Telefon: 06 66 526-800
Telefax: 06 66 526-819
E-mail: gyulaph@gyula.hu
Belföldi jogsegély, szakhatósági ügyek: tokajine@gyula.hu