2023. március 26., vasárnap,  Emánuel
 
 
   
   
   
 

Hirdetmények

Meghívó
2022. június 24.

 

MEGHÍVÓ 

Gyula Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

ülést tart,

amelyre Önt tisztelettel meghívom

Az ülés ideje: 2022. június 30. (csütörtök) 9.00 óra

Helye: a Városháza díszterme

 

Napirendi javaslat:

 

I. INTERPELLÁCIÓK, KÉRDÉSEK

II. TÁJÉKOZTATÓK

1.       A képviselő-testület legutóbbi ülése óta történt fontosabb eseményekről

          Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

2.       Fontosabb jogszabályokról

          Előadó: dr. Csige Gábor jegyző

 

3.       Az önkormányzat pályázatairól

          Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

4.       Az önkormányzat pénzügyi helyzetéről                                            

             Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

5.       Tájékoztató a Gyulai Bűnmegelőzési Polgárőr Egyesület 2021-ben végzett munkájáról

             Előadó: Gyulai Bűnmegelőzési Polgárőr Egyesület (Kóti Dániel elnök)

 

III. NAPIREND ELŐTTI BESZÁMOLÓK

1.       Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

             Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

2.       A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

             Előadó: dr. Csige Gábor jegyző

 

IV. FŐ NAPIREND

1.       A Gyulai Rendőrkapitányság 2021. évi beszámolója

             Előkészíti: Gyulai Rendőrkapitányság (Kolysza Zoltán r. ezredes, kapitányságvezető)

             Előadó: Kolysza Zoltán r. ezredes, kapitányságvezető

 

2.       A Gyulai Határrendészeti Kirendeltség 2021. évi beszámolója

Előkészíti: Gyulai Határrendészeti Kirendeltség (Wéber Csaba r. alezredes, kirendeltség-vezető, r.főtanácsos)

Előadó: Wéber Csaba r.alezredes, kirendeltségvezető

 

3.       A Volánbusz Zrt. 2021. évi teljesítésről szóló beszámolója

Előkészíti: Volánbusz Zrt.

               jogi és humánpolitikai csoport (dr. Tariné dr. Botta Ágnes csoportvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

 

4.       Beszámoló a Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye 2021. évi tevékenységéről

Előkészíti: szociálpolitikai és gazdaságfejlesztési osztály (Sós Judit osztályvezető)

              Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye (Kiss Szabolcs intézményvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

5.         „KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSÉG” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás megszüntetése

Előkészíti: dr. Timár Andrea aljegyző

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

6.         Döntés ebrendészeti feladatok ellátására vonatkozó megállapodás megkötéséről

Előkészíti: dr. Boros Tamás igazgatási osztályvezető

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

7.         A Gyulai Pálinkafesztivál rendezvény támogatása

Előkészíti: önkormányzati és kulturális osztály (dr. Pacadzisz Oresztész osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

8.         A Galamb utca, a Rulikowski utca, valamint a Kőműves utca forgalmi rendjének változásai

Előkészíti: mérnöki osztály (Molnár Csaba osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

9.         A Gyula, belterület 2992/A/1 hrsz-ú, 5700 Gyula, Diófa utca 27. szám alatti ingatlan értékesítésének pályázati kiírása

Előkészíti: jogi és humánpolitikai csoport (dr. Tariné dr. Botta Ágnes csoportvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

10.       Döntés a Kelet-békési Területfejlesztési Társadalmi Innovációs Egyesület kölcsönszerződésének módosításáról

Előkészíti: jogi és humánpolitikai csoport (dr. Tariné dr. Botta Ágnes csoportvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

  

11.       Döntés az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok javadalmazási szabályzatának módosításáról

Előkészíti: jogi és humánpolitikai csoport (dr. Tariné dr. Botta Ágnes csoportvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

12.       Központi orvosi ügyeleti ellátás zavartalan ellátásához többletforrás biztosítása

Előkészíti: szociálpolitikai és gazdaságfejlesztési osztály (Sós Judit osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

13.       „Petőfi200” pályázat, Petőfi emlékezete: Petőfi Sándor meglévő köztéri szobrának felújítására, közvetlen környezete rendezésére saját forrás biztosítása

Előkészíti: Béres István főépítész

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

14.       Ovi - Sport Program pályázatához plusz önerő biztosítása

Előkészíti: önkormányzati és kulturális osztály (dr. Pacadzisz Oresztész osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

15.       Többlettámogatás biztosítása a Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Napsugár Idősek Otthona és Gondozóháza nővérhívó rendszerének korszerűsítésére

Előkészíti: szociálpolitikai és gazdaságfejlesztési osztály (Sós Judit osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

16.       Döntés a Gyula Város Egyesített Óvodája intézményvezetőjének illetményéről

Előkészíti: jogi és humánpolitikai csoport (dr. Tariné dr. Botta Ágnes csoportvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

17.       Az Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatása

Előkészíti: önkormányzati és kulturális osztály (dr. Pacadzisz Oresztész osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

18.       A Gyulai Zsidó Alapítvány részére kölcsön nyújtása

Előkészíti: önkormányzati és kulturális osztály (dr. Pacadzisz Oresztész osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

19.       Rendelettervezet az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 31/2013. (XII. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előkészíti: jogi és humánpolitikai csoport (dr. Tariné dr. Botta Ágnes csoportvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

20.       Rendelettervezet a közterület használatáról szóló 37/2018. (XII. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előkészíti: dr. Boros Tamás igazgatási osztályvezető

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

21.A)   Rendelettervezet a hivatali munkaidőn és helyiségen kívüli anyakönyvi események megrendezésének szabályairól és díjtételeiről szóló 1/2018. (I. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

     B)   Döntés a Polgármesteri Hivatal által szervezett anyakönyvi események megrendezésének szabályairól és szolgáltatási díjakról szóló szabályzat módosításáról

Előkészíti: dr. Boros Tamás igazgatási osztályvezető

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

22.       Rendelettervezet a fizető-parkolóhelyek működésének és igénybevételének rendjéről szóló 18/2001. (VI. 1.) számú rendelet módosításáról

Előkészíti: Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft.

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

23.       Rendelettervezet a nevelési-oktatási intézményekben biztosított gyermekétkeztetésről és az ellátás igénybevételéért fizetendő étkezési térítési díjakról szóló 35/2021. (X. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előkészíti: szociálpolitikai és gazdaságfejlesztési osztály (Sós Judit osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

24.       Rendelettervezet a kezdő vállalkozások versenyképességének növeléséről és inkubátorház működtetéséről szóló 36/2019. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról             

Előkészíti: önkormányzati és kulturális osztály (dr. Pacadzisz Oresztész osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

25.       Rendelettervezet a 2022. évi költségvetésről szóló 8/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előkészíti: pénzügyi osztály (Lipták Judit osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

V. ZÁRT ÜLÉS:

 

1.         Önkormányzati kitüntetés adományozása

Előkészíti: önkormányzati és kulturális osztály (dr. Pacadzisz Oresztész osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

 

Gyula, 2022. június 24.

 

                                                                                                   Dr. Görgényi Ernő

                                                                                                         polgármester

 
 

boritek_ikon.pngGyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala
Székhely: 5700 Gyula, Petőfi tér 3.
Postacím: 5700 Gyula, Pf. 44.

telefon_ikon.png


Telefon: 06 66 526-800
Telefax: 06 66 526-819
E-mail: gyulaph@gyula.hu
Belföldi jogsegély, szakhatósági ügyek: tokajine@gyula.hu