2023. március 26., vasárnap,  Emánuel
 
 
   
   
   
 

Hirdetmények

Települési támogatás Óvodai és iskolai évkezdés miatt
2022. augusztus 01.

A családok számára az óvodai, iskolai évkezdés időszaka különösen megterhelő anyagi szempontból és komoly pénzügyi manőverezést igényel. A szociális biztonság megteremtése egyaránt felelőssége az államnak, valamint a helyi önkormányzatoknak is. E felelősségnek eleget téve Gyula Város Önkormányzata települési támogatást biztosít azon személyek részére, akik köznevelési intézménybe járó gyermekre tekintettel rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre nem jogosultak és az óvodai, iskolai évkezdés miatt anyagi segítségre szorulnak.

A támogatás akkor állapítható meg, ha a családban az egy főre számított havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350 %-át (2022. évben 99.750.-Ft) és a család tagjainak vagyona nincs. 

A kérelem formanyomtatványon terjeszthető elő tárgyév 2022. augusztus 01. napjától 2022. szeptember 30. napja között a Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai és Gazdaságfejlesztési Osztályán, valamint a Gyulavári Kihelyezett Ügyfélszolgálati Irodán. E határidő jogvesztő. 

A meghatározott feltételek fennállása esetén gyermekenként 6.000,- Ft összegű támogatást biztosítunk, amely összeg megegyező az állam által biztosított pénzbeli támogatás összegével, kompenzálva az óvoda-, illetve iskolakezdéssel járó kiadások nehézségeit.

A nyomtatvány az alábbi linken érhető el:

LINK

 
 

boritek_ikon.pngGyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala
Székhely: 5700 Gyula, Petőfi tér 3.
Postacím: 5700 Gyula, Pf. 44.

telefon_ikon.png


Telefon: 06 66 526-800
Telefax: 06 66 526-819
E-mail: gyulaph@gyula.hu
Belföldi jogsegély, szakhatósági ügyek: tokajine@gyula.hu