2023. február 5., vasárnap,  Ágota és Ingrid
 
 
   
   
   
 

Hirdetmények

Meghívó
2022. szeptember 22.

 

MEGHÍVÓ 

Gyula Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

ülést tart,

amelyre Önt tisztelettel meghívom

 

Az ülés ideje: 2022. szeptember 29. (csütörtök) 9.00 óra

Helye: a Városháza díszterme

 

Napirendi javaslat:

 

I. INTERPELLÁCIÓK, KÉRDÉSEK

 

II. TÁJÉKOZTATÓK

1.         A képviselő-testület legutóbbi ülése óta történt fontosabb eseményekről

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

2.         Fontosabb jogszabályokról

Előadó: dr. Csige Gábor jegyző

 

3.         Az önkormányzat pályázatairól

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

4. A)    Az önkormányzat 2022. I. félévi gazdálkodásáról

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

    B)    Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2022. I. félévi tevékenységének értékeléséről

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

5.         Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok felügyelő bizottságainak 2022. I. félévi tevékenységéről a tulajdonosi érdekek érvényesülése tekintetében

Előadó: felügyelő bizottságok elnökei

 

6.         Az önkormányzat pénzügyi helyzetéről                                         

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

III. NAPIREND ELŐTTI BESZÁMOLÓK

 

1.         Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

2.         A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: dr. Csige Gábor jegyző

 

3.         Beszámoló a Gyulai Szakképzési Centrum 2021/2022-es tanévre vonatkozó tevékenységéről

Előadó: Gyulai Szakképzési Centrum (Kovács Zsuzsanna főigazgató)

 

4.         Beszámoló a Gyulai Tankerületi Központ 2021/2022-es tanévre vonatkozó tevékenységéről

 Előadó: Gyulai Tankerületi Központ (Teleki-Szávai Krisztina igazgató)

 

IV. FŐ NAPIREND

 

1.         Gyula Város Egyesített Óvodája beszámolója a 2021/22-es nevelési évről

Előkészíti: Gyula Város Egyesített Óvodája (Makráné Gombkötő Zita intézményvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

2.         Óvodai csoportlétszám túllépése

Előkészíti: önkormányzati és kulturális osztály (dr. Pacadzisz Oresztész osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

3.         A Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. gördülő fejlesztési tervének elfogadása

Előkészíti: Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. (Daróczi László ügyvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

4.         Az Őszidő Közalapítvány támogatása

Előkészíti: önkormányzati és kulturális osztály (dr. Pacadzisz Oresztész osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

5.         A Wenckheim Krisztina Közalapítvány támogatása

Előkészíti: önkormányzati és kulturális osztály (dr. Pacadzisz Oresztész osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

6.         Döntés az 5700 Gyula, Diófa u. 27. szám alatti ingatlan értékesítéséről kiírt pályázatról

Előkészíti: jogi és humánpolitikai csoport (dr. Tariné dr. Botta Ágnes csoportvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

7.         Döntés a Gyula, külterület 0662/85 és Gyula, belterület 9190/9 helyrajzi számú ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba vétele tárgyában

Előkészíti: jogi és humánpolitikai csoport (dr. Tariné dr. Botta Ágnes csoportvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

8.         Csatlakozási szándék kifejezése a Bursa Hungarica ösztöndíjrendszerhez

Előkészíti: szociálpolitikai és gazdaságfejlesztési osztály (Sós Judit osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

9.         Fogorvosi feladatellátási szerződés módosítása

Előkészíti: szociálpolitikai és gazdaságfejlesztési osztály (Sós Judit osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

10.       Háziorvosi feladatellátási szerződés módosítása

Előkészíti: szociálpolitikai és gazdaságfejlesztési osztály (Sós Judit osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

11.       Önkormányzati többlettámogatás nyújtása a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. és az Erkel Ferenc Kulturális Központ és Múzeum Nonprofit Kft. részére

Előkészíti: pénzügyi osztály (Lipták Judit osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

12.       Döntés civil szervezetek kölcsönszerződésének módosításáról

Előkészíti: jogi és humánpolitikai csoport (dr. Tariné dr. Botta Ágnes csoportvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

13.       A Stéberl-házban alkalmazandó bérleti díjak megállapítása         

Előkészíti: jogi és humánpolitikai csoport (dr. Tariné dr. Botta Ágnes csoportvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

14.       Rendelettervezet a nevelési-oktatási intézményekben biztosított gyermekétkeztetésről és az ellátás igénybevételéért fizetendő étkezési térítési díjakról szóló 35/2021. (X. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előkészíti: szociálpolitikai és gazdaságfejlesztési osztály (Sós Judit osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

15.       Rendelettervezet a hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásról szóló 23/2013. (XI. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előkészíti: dr. Csige Gábor jegyző

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester    

 

16.       Rendelettervezet az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 31/2013. (XII. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előkészíti: jogi és humánpolitikai csoport (dr. Tariné dr. Botta Ágnes csoportvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

17.       Rendelettervezet a 2022. évi igazgatási szünet elrendeléséről

Előkészíti: jogi és humánpolitikai csoport (dr. Tariné dr. Botta Ágnes csoportvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

18.       Rendelettervezet a társasházak felújításának támogatásáról szóló 26/2018. (X. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előkészíti: dr. Timár Andrea aljegyző

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

19.       Rendelettervezet Gyula Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításáról

Előkészíti: pénzügyi osztály (Lipták Judit osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

V. ZÁRT ÜLÉS

1.         Döntés a Gyulahús Kft. akvizíciós eljárásáról

Előkészíti: dr. Csige Gábor jegyző

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

2.         Havasi István-díj adományozása

Előkészíti: önkormányzati és kulturális osztály (dr. Pacadzisz Oresztész osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

3.         A Bay Zoltán tanulmányi ösztöndíjak odaítélése

Előkészíti: önkormányzati és kulturális osztály (dr. Pacadzisz Oresztész osztályvezető)

Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

Gyula, 2022. szeptember 22.

 

                                                                                                    Dr. Görgényi Ernő

                                                                                                          polgármester

 
 

boritek_ikon.pngGyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala
Székhely: 5700 Gyula, Petőfi tér 3.
Postacím: 5700 Gyula, Pf. 44.

telefon_ikon.png


Telefon: 06 66 526-800
Telefax: 06 66 526-819
E-mail: gyulaph@gyula.hu
Belföldi jogsegély, szakhatósági ügyek: tokajine@gyula.hu