2022. december 10., szombat,  Judit
 
 
   
   
   
 

Állásajánlatok

A Gyulai Egészségügyi Alapellátási Intézmény pályázatot hirdet iskolavédőnő munkakör betöltésére.
2021. augusztus 26.

Az egészségügyi szolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű helyettesítés egészségügyi szolgálati jogviszonyban

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő, heti 40 órás

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5700 Gyula, Béke sugárút 39.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997 (IX.3) NM rendeletben meghatározott feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra az „Egészségügyi szolgálai jogviszonyról szóló” 2020. évi C. törvény rendelkezései az irányadók, figyelembe véve a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet finanszírozással kapcsolatos rendelkezéseit.

Pályázati feltételek:

 • Főiskolán szerzett védőnői oklevél
 • SARS-COV-2 elleni védőoltás felvétele a (3.oltás is). Mentesül az oltási kötelezettség alól az a jelölt, akinek egészségügyi okokból ellenjavallt a védőoltás felvétele, és ezt orvosi szakvélemény is alátámasztja.) 
 • Magyar állampolgárság
 • Cselekvőképesség
 • Büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat
 • MS Office (irodai alkalmazások) felhasználói szintű ismerete
 • Stefánia program ismerete

Elvárt kompetenciák:

 • Önálló munkavégzésre való alkalmasság, pontosság, precizitás

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, illetve az igénylésről szóló igazolás (a bizonyítvány a jogviszony létesítésének előfeltétele)
 • Iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázat elbírálását követően, de legkorábban 2021. január 10.napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. december 31,

A pályázattal kapcsolatosan további információt Molnár-Szivos Éva titkársági ügyintéző nyújt a titkarsag@eualapgyula.hu címen, vagy a +36‑30-229-7340‑es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Gyulai Egészségügyi Alapellátási Intézmény címére történő megküldésével (5700 Gyula, Béke sugárút 39.). Kérjük a borítékon feltüntetni a következő szöveget: „Iskolavédőnő”.
 • Elektronikus úton Molnár-Szivos Éva részére a titkarsag@eualapgyula.hu e-mail címen keresztül.
 • Személyesen az 5700 Gyula, Béke sugárút 39. I. emeleti titkársági irodán.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beküldött pályázatok vizsgálata a beérkezést követően folyamatosan történik. Személyes találkozásra az Intézményvezető döntése alapján kerülhet sor. A Gyulai Egészségügyi Alapellátási Intézmény vezetője a pályázati anyagok megismerése, valamint a személyes meghallgatásokat követően dönt a jogviszony létesítéséről, esetlegesen a pályázat eredménytelenné nyilvánításáról.

A pályázat elbírálásának határideje:

A pályázatok elbírálására a benyújtási határidőt követő 5 munkanapon belül kerül sor.

 

 
 

boritek_ikon.pngGyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala
Székhely: 5700 Gyula, Petőfi tér 3.
Postacím: 5700 Gyula, Pf. 44.

telefon_ikon.png


Telefon: 06 66 526-800
Telefax: 06 66 526-819
E-mail: gyulaph@gyula.hu
Belföldi jogsegély, szakhatósági ügyek: tokajine@gyula.hu