2022. január 25., kedd,  Pál
 
 
   
   
   
 

Ügyintézés A-Z-ig

Településképi Arculati Kézikönyv

Az Országgyűlés a magyarországi települések jellegzetes és értékes arculatának megóvása, kialakítása, az épített és természeti környezet egységes védelme, egyben az építési beruházások gyors és sikeres megvalósíthatósága érdekében megalkotta a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvényt (a továbbiakban: Településképi törvény). A Településképi törvény kötelezővé teszi a Településképi Arculati Kézikönyv (a továbbiakban: TAK) és a településképi rendelet (a továbbiakban: TKR) megalkotását. A készítés és jóváhagyás módját és folyamatát a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) határozza meg.

A településképi kézikönyv a várostörténet áttekintése után Gyula értékeit veszi számba, a megadott tematika szerint. A városfejlődés település-szerkezeti vonatkozásaira és a városrészeket alakító népességre tekintettel jól megfogalmazhatók a város és részeinek térbeli-, építészeti karakter elmei. Részletes értékvizsgálatot olvashatunk a kézikönyvben, mely gazdagon illusztrált aktuális fényképekkel. A javasolt és nem javasolt beépítési módok, építészeti megfogalmazások rajzos és szöveges bemutatása után láthatjuk a karakterelemek részleteit: kerítések, kapuk, ablakok, díszítések, anyaghasználat, közterület-kialakítás, zöldterületek jelentősége, reklámok. A kézikönyv megfelelő színvonalú és jól alkalmazható útmutató az értékekre épülő mai és jövőbeli tervezésekhez, mind az épületek, mind a közterületi alakítás vonatkozásában.

Béres István

A Településképi Arculati Kézikönyvről alkotott véleményeket az alábbi e-mail címekre várjuk:

balogg@gyula.hu

beres@gyula.hu

 
 

boritek_ikon.pngGyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala
Székhely: 5700 Gyula, Petőfi tér 3.
Postacím: 5700 Gyula, Pf. 44.

telefon_ikon.png


Telefon: 06 66 526-800
Telefax: 06 66 526-819
E-mail: gyulaph@gyula.hu
Belföldi jogsegély, szakhatósági ügyek: tokajine@gyula.hu