2022. január 25., kedd,  Pál
 
 
   
   
   
 

Ügyintézés A-Z-ig

Településkép-védelmi Rendelet

Az Országgyűlés a magyarországi települések jellegzetes és értékes arculatának megóvása, kialakítása, az épített és természeti környezet egységes védelme, egyben az építési beruházások gyors és sikeres megvalósíthatósága érdekében megalkotta a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvényt (a továbbiakban: Településképi törvény). A Településképi törvény kötelezővé teszi a Településképi Arculati Kézikönyv (a továbbiakban: TAK) és a településképi rendelet (a továbbiakban: TKR) megalkotását. A készítés és jóváhagyás módját és folyamatát a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) határozza meg.

A TKR - műfajából adódóan – nem látványos, viszont éppen a jövőbeli látvány, a városkép-alakítás helyi sajátosságait kiemelő szabályozás. E munkát hosszas egyeztetési sorozat alkalmával alkottuk meg, a városunk hagyományaira építve. Igyekeztünk a mai eljárási rendet, építtetői, tervezői és a város polgárai igényeit figyelembe vevő, alkalmazható rendeletté formálni. Mai világunkban nem kerülhetjük meg a pontos megfogalmazást, hiszen a korábbi gyulai társadalomban meglévő, és tiszteletben tartott íratlan szabályok, szokásjogok megszűntek. Ezek „zsinórmértékként” való megőrzését a mai jogszabályalkotásnak mind a tervezői, mind a hatósági alkalmazás feltételeinek megfelelően kell leírni.

A rendelettervezet magában foglalja a városunkban évtizedek óta meglévő és alkalmazott helyi védelemre vonatkozó szabályokat. Átveszi a hatályos rendelet mellékletében feltüntetett területi és egyedi védelmeket. A TKR kötelező fejezete a sajátos építmények szabályozása. Ez a fejezet a vonalas infrastruktúra-hálózat fejlesztésére vonatkozik. A TKR-ben kell szabályozni a reklámokra vonatkozó helyi szabályozást. E rendelet fogalmazza meg, a Településképi törvényben lévő felhatalmazás alapján, a polgármester számára biztosított konzultációs, véleményező, belejelentési és kötelezési eljárások, kötelezettségek eljárási módjait. A helyi örökségvédelmi támogatási rendszer a korábbi, hatályát vesztett rendelet alapján, szintén a TKR része.

Béres István

A Településkép-védelmi Rendeletről alkotott véleményeket az alábbi e-mail címekre várjuk:

balogg@gyula.hu

beres@gyula.hu

 
 

boritek_ikon.pngGyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala
Székhely: 5700 Gyula, Petőfi tér 3.
Postacím: 5700 Gyula, Pf. 44.

telefon_ikon.png


Telefon: 06 66 526-800
Telefax: 06 66 526-819
E-mail: gyulaph@gyula.hu
Belföldi jogsegély, szakhatósági ügyek: tokajine@gyula.hu