2022. május 28., szombat,  Emil és Csanád
 
 
   
   
   
 

Ügyintézés A-Z-ig

Zenés-táncos rendezvények engedélyezése

Zenés, táncos rendezvények

A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III.8.) Korm. rendelet alapján zenés, táncos rendezvény csak rendezvénytartási engedély birtokában tartható.

Zenés, táncos rendezvény: rendszeresen vagy meghatározott alkalomból, illetve időpontban tartott, nyilvános, nem zártkörű, válogatott lemezbemutatás vagy élő előadás útján nyújtott zeneszolgáltatást főszolgáltatásként nyújtó rendezvény, melyen a részvételhez nem kell megváltott ülőhellyel rendelkezni.

Engedélyt azon rendezvényekre kell kérni, amelyeket tömegtartózkodásra szolgáló építményben, helységben (300 főnél nagyobb befogadóképességű), illetve szabadban tartanak és ez esetben lesz olyan időpont, amikor a résztvevők létszáma az 1000 főt meghaladja.

Az engedélyt a zenés, táncos rendezvény helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője adja ki a rendezvény szervezőjének kérelme alapján.

Az engedélyezési eljárásban szakhatóságként vesz részt:
 - a Gyulai Járási Hivata Népegészségügyi Osztálya
 - a Polgármesteri Hivatal Építéshatósági Osztálya
 - a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
 - a Gyulai Rendőrkapitányság

Az engedélyezési eljárásban a jegyző a szakhatóságokkal közös helyszíni szemlét tart, melyről értesíti az Országos Mentőszolgálatot.

Az engedélyezési eljárásban résztvevő hivatásos katasztrófavédelmi szerv szakhatósági eljárásáért igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettség áll fenn, melyet a kérelem benyújtását követően haladéktalanul igazolni kell. A díj mértéke zenés, táncos rendezvények esetében 13,000 forint.

A kérelemhez csatolandó dokumentumok:
 - biztonsági terv (szükségszerű)
 - külön jogszabály alapján tűzvédelmi szabályzat
 - külön jogszabály alapján építészeti – műszaki dokumentáció, tervezői nyilatkozat

A biztonsági terv tartalmazza:
 - a helyszín alaprajzát, befogadóképességét, az oda való belépés és a távozás rendjét
 - a helyszín baleset, elemi csapás, tömeges rendbontás esetére vonatkozó kiürítési, menekítési tervét
 - a biztonsági követelmények érvényesítésében közreműködők tevékenységének leírását
 - a biztonsági személyzet létszámát
 - az egészségügyi biztosítás feltételeinek meglétére vonatkozó utalást
 - szabadtéri rendezvényeknél a viharos időjárás esetére vonatkozó intézkedési tervet

A szervező, üzemeltető kötelezettsége és egyéb szabályok:
 - a kérelem adataiban bekövetkezett változást, valamint a tevékenység megszüntetését haladéktalanul köteles bejelenteni a jegyzőnek.
 - felel a biztonsági tervben és a tűzvédelmi előírásokban meghatározott rendelkezések megtartásáért.
 - rendezvény biztonságát veszélyeztető időjárás nyomon követése, szükség esetén a rendezvény felfüggesztéséről intézkedés.
 - a rendezvény gyakoriságáról, megtartásának napjairól, kezdésének és befejezésének időpontjáról szóló nyilatkozatnak, a biztonsági tervnek és a tűzriadó tervnek a rendezvény helyszínén a vendégek számára látható, hozzáférhető helyen történő elhelyezéséért, valamint honlapján való közzétételéért felel.
 - köteles elsősegély nyújtására képzett személyzet helyszíni jelenlétéről gondoskodni.
 - a helyszín jellegzetességeihez, valamint a befogadóképességhez igazodó számú biztonsági személyzet végzi a biztosítást. Ha a létszámuk eléri a 10 főt, akkor legalább egy tagjának biztonságszervezői, legalább 3 tagjának rendezvénybiztosítói képzettséggel kell rendelkeznie. A rendezvény szervezője, illetve a biztonsági személyzet tagja a képzettségét igazoló okiratot vagy annak másolatát a rendezvény ideje alatt köteles magánál tartani és hatósági ellenőrzés esetén felmutatni.

 

Ügyintéző:

Krasznainé Ruck Margit

Igazgatási Osztály "Levéltári szárny" 6-os iroda
tel: 66/526-832
e-mail: ruckm@gyula.hu

 
 

boritek_ikon.pngGyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala
Székhely: 5700 Gyula, Petőfi tér 3.
Postacím: 5700 Gyula, Pf. 44.

telefon_ikon.png


Telefon: 06 66 526-800
Telefax: 06 66 526-819
E-mail: gyulaph@gyula.hu
Belföldi jogsegély, szakhatósági ügyek: tokajine@gyula.hu